კერძო– 23-26 გვ. ეპილეფსია

36 Questions | Total Attempts: 49

SettingsSettingsSettings
 23-26 . - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  \\\\ ეპილეფსიის გავრცელება მსოფლიოში შეადგენს დაახლოებით: 
  • A. 

   \ 1%

  • B. 

   \ 5%

  • C. 

   \ 0,5%

  • D. 

   \ 0,1%

 • 2. 
  \\\\ ეტიოლოგიური თვალსაზრისით ეპილეფსიის ფორმებია 
  • A. 

   \ გენეტიკური, ასაკობრივი, იუვწნილური

  • B. 

   \ სისხლძარღვოვანი, თანდაყოლილი, იდიოპათიური

  • C. 

   \ სიმპტომური, კრიპტოგენული, იდიოპათიური

  • D. 

   \კრიპტოგენული, იდიოპათიური, ასაკობრივი

 • 3. 
  \\\\ ეპილეფსიური გულყრის დროს ნეირონები განიტვირთება 
  • A. 

   \ მკვეთრად მომატებული სიხშირით და ასინქრონულად

  • B. 

   \ მკვეთრად დაქვეითებული სიხშირით და პათოლოგიური სინქრონულობით

  • C. 

   \ მკვეთრად მომატებული სიხშირით და პათოლოგიური სინქრონულობით

  • D. 

   \ მკვეთრად მომატებული სიხშირით და დაქვეითებული სინქრონულობით

 • 4. 
  \\\\ ელექტროენცეფალოგრაფია არის 
  • A. 

   \ თავის ტვინის ვიზუალიზაციის მეთოდი

  • B. 

   \ თავის ტვინის სისხლძარღვების გამოკვლევის მეთოდი

  • C. 

   \ თავის ტვინის ფუნქციური დიაგნოსტიკის ნეიროფიზიოლოგიური მეთოდი

  • D. 

   \ თავის ტვინის ფუნქციური გამოსახვის მეთოდი

 • 5. 
  \\\\ ბავშვთა ასაკში სიტუაციური გულყრის ხშირი სახეა 
  • A. 

   \ ჩაბჟირება

  • B. 

   \ ფებრილური გულყრა

  • C. 

   \ ხველებით პროვოცირებული გულყრა

  • D. 

   \ სიცილით პროვოცირებული გულყრა

 • 6. 
  \\\\ მოზრდილებში სიტუაციური გულყრის ხშირი სახეა 
  • A. 

   \ ალკოჰოლური გულყრა

  • B. 

   \ ოპიატური ნარკოტიკებით პროვოცირებული გულყრა

  • C. 

   \ ფიზიკური დატვირთვით პროვოცირებული გულყრა

  • D. 

   \ ფსიქოლოგიური სტრესით გამოწვეული გულყრა

 • 7. 
  \\\\ გენერალიზებული ტონურ-კლონური ეპილეფსიური გულყრა იწყება 
  • A. 

   \ უეცრად

  • B. 

   \ ყოველთვის წინ უსწრებს ხანმოკლე პროდრომული პერიოდი

  • C. 

   \ ცნობიერების გამოთიშვა ხდება თანდათან

  • D. 

   \ ცნობიერების გამოთიშვის გარეშე

 • 8. 
  \\\\ აბსანსი არის 
  • A. 

   \ გენერალიზებული ეპილეფსიური გულყრა

  • B. 

   \ პარციალური ეპილეფსიური გულყრა

  • C. 

   \ კომპლექსური პარციალური გულყრა

  • D. 

   \ გულყრა საერთოდ არ არის

 • 9. 
  \\\\ მარტივი პარციალური გულყრის დროს 
  • A. 

   \ ცნობიერება შენახულია

  • B. 

   \ ცნობიერება დათრგუნულია

  • C. 

   \ ცნობიერება გამოთიშულია

 • 10. 
  \\\\ კომპლექსური პარციალური გულყრის დროს 
  • A. 

   \ ცნობიერება გამოთიშულია

  • B. 

   \ ცნობიერება დათრგუნულია

  • C. 

   \ ცნობიერება შენახულია

 • 11. 
  \\\\ გენერალიზებული ეპილეფსიური გულყრის დროს 
  • A. 

   \ ცნობიერება შენახულია

  • B. 

   \ ცნობიერება დათრგუნულია

  • C. 

   \ ცნობიერება გამოთიშულია

 • 12. 
  \\\\ ტიპიური აბსანსის დროს არინიშნება ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი: 
  • A. 

   \ ცნობიერება გამოთიშულია, თვალები გახელილია, მზერა მიმართულია პირდაპირ

  • B. 

   \ ცნობიერება დათრგუნულია, თვალები გახელილია, მზერა მიმართულია ზემოთ

  • C. 

   \ ცნობიერება გამოთიშულია, თვალები დახუჭულია

  • D. 

   \ ცნობიერება გამოთიშულია, თვალები გახელილია, აღინიშნება ხშირი ხამხამი

 • 13. 
  \\\\ ტიპიური აბსანსის დროს ცნობიერების გამოთიშვა ხდება 
  • A. 

   \ 1-2 წამით

  • B. 

   \ 1-2 წუთით

  • C. 

   \ 5-10 წამით

  • D. 

   \ 30-60 წუთით

 • 14. 
  \\\\ ფებრილური გულყრების შემთხვევაში ეპილეფსიის ჩამოყალიბების რისკიშეადგენს 
  • A. 

   \ 25%

  • B. 

   \ 4%

  • C. 

   \ 50%

  • D. 

   \ 100%

 • 15. 
  \\\\ ცხელება რომელიც იწვევს კრუნჩხვებს, როგორც წესი 
  • A. 

   \ სუბფებრილურია

  • B. 

   \ აღემატება 38 გრადუსს

  • C. 

   \აღემატება 40 გრადუსს

 • 16. 
  \\\\ ფებრილური კრუნჩხვები დაკავშირებულია 
  • A. 

   \ ცხელებასთან

  • B. 

   \ მენინგიტთან

  • C. 

   \ ენცეფალიტთან

  • D. 

   \ პნევმონიასთან

 • 17. 
  \\\\ ფებრილური გულყრები გვხვდება 
  • A. 

   \ 3 თვიდან 1 წლამდე ასაკში

  • B. 

   \ 3 თვიდან 5 წლამდე ასაკში

  • C. 

   \ 1 თვიდან 10 წლამდე ასაკში

  • D. 

   \ 1 წლამდე ასაკში

 • 18. 
  \\\\ ფებრილური გულყრისათვის სწორია შემდეგი 
  • A. 

   \ იგი მხოლოდ ერთხელ ვითარდება

  • B. 

   \ აუცილებლად ახასიათებს რეციდივი

  • C. 

   \ რეციდივი შესაძლოა განვითარდეს, მაგრამ აუცილებელი არ არის

  • D. 

   \ თუ განვითარდა რეციდივი ეს ნიშნავს, რომ ბავშვს აქვს ეპილეფსია

 • 19. 
  \\\\ ფებრილური გულყრების სამკურნალო პირველი რიგის პრეპარატია 
  • A. 

   \ კარბამაზეპინი

  • B. 

   \ დიაზეპამი

  • C. 

   \ ნატრიუმის ვალპროატი

  • D. 

   \ პირაცეტამი

 • 20. 
  \\\\ ეპილეფსიური სტატუსის დიაგნოზი ისმება, თუ 
  • A. 

   \ განმეორებითი ეპილეფსიური გულყრები გრძელდება 30 წთ-ზე ხანგრძლივად, 1-2 წთ-იანი ინტერვალებით

  • B. 

   \ განმეორებითი ეპილეფსიური გულყრები გრძელდება 3 სთ-ზე ხანგრძლივად, 1-2 წთ-იანი ინტერვალებით

  • C. 

   \ განმეორებითი ეპილეფსიური გულყრები გრძელდება 30 წთ-ზე ხანგრძლივად, ყოველი ახალი გულყრა აღმოცენდება წინამორბედი გულყრის ჩამთავრებამდე

  • D. 

   \ განმეორებითი ეპილეფსიური გულყრები გრძელდება 3 სთ-ზე ხანგრძლივად, ყოველი ახალი გულყრა აღმოცენდება წინამორბედი გულყრის ჩამთავრებამდე

 • 21. 
  \\\\ სიცოცხლისათვის ყველაზე უფრო საშიშია 
  • A. 

   \ აბსანსების სტატუსი

  • B. 

   \ გენერალიზებული ტონურ-კლონური გულყრების სტატუსი

  • C. 

   \ კომპლექსური პარციალური გულყრების სტატუსი

  • D. 

   \ ვეგეტატიური სიმპტომებით მიმდინარე პარციალურ გულყრათა სტატუსი

 • 22. 
  \\\\ ეპილეფსიური სტატუსის ძირითადი მიზეზი მოზრდილებს შორის არის 
  • A. 

   \ სხეულის მაღალი ტემპერატურა

  • B. 

   \ ქალა-ტვინის ტრავმა

  • C. 

   \ ანტიკონვულსანტების მიღების რეჟიმის დარღვევა

  • D. 

   \ ფსიქოემოციური სტრესი

 • 23. 
  \\\\ ფიზიოლოგიური თვალსაზრისით ეპილეფსია წარმოადგენს: 
  • A. 

   \ ქერქის ნეირონების ნელ განტვირთვას

  • B. 

   \ ქერქის ნეირონების მხოლოდ ლოკალურ განტვირთვას

  • C. 

   \ ქერქის ნეირონების მხოლოდ გავრცელებულ განტვირთვას

  • D. 

   \ ქერქის ნეირონების სწრაფ განტვირთვას

 • 24. 
  \\\\ კლინიკური თვალსაზრისით ეპილეფსია წარმოადგენს: 
  • A. 

   \ ცნობიერების სტერეოტიპულ დარღვევას

  • B. 

   \ ნებისყოფითი მოძრაობის ძალის დარღვევა

  • C. 

   \ ნებისყოფითი მოძრაობის სიფართის დარღვევას

 • 25. 
  \\\\ კლინიკური თვალსაზრისით ეპილეფსია წარმოადგენს: 
  • A. 

   \ ნებისყოფითი მოძრაობის ძალის დარღვევას

  • B. 

   \ ნებისყოფითი მოძრაობის სიფართის დარღვევას

  • C. 

   \ ქცევის სტერეოტიპულ დარღვევას

Back to Top Back to top