2.3 Narzędzia Do Zbierania, Porządkowania, Przetwarzania I Prezentowania Danych

10 Pyta | Total Attempts: 11

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2.3 Narzędzia Do Zbierania, Porządkowania, Przetwarzania I Prezentowania Danych

Questions and Answers
 • 1. 
  Czego używamy do tworzenia akapitów?
  • A. 

   Tabulatora

  • B. 

   Przycisku spacji

  • C. 

   Enter

  • D. 

   Caps Lock

 • 2. 
  Co to jest baza danych w programie Access?
  • A. 

   Kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami

  • B. 

   Biblioteka .dll

  • C. 

   Zbiór określonych funkcji programu

  • D. 

   Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 • 3. 
  MS Office nie zawiera:
  • A. 

   Word

  • B. 

   OpenWriter

  • C. 

   Excel

  • D. 

   Access

 • 4. 
  Program do oczytu .pdf to:
  • A. 

   Foxit Reader

  • B. 

   Paint

  • C. 

   Word

  • D. 

   Access

 • 5. 
  Co to jest kwerenda?
  • A. 

   Zapytanie do bazy danych, umożliwiające znalezienie i wyświetlenie informacji żądanych przez użytkownika bazy

  • B. 

   Nadpisanie informacji w bazie danych

  • C. 

   Automatyczny zapis informacji w bazie danych

  • D. 

   Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 • 6. 
  Standartowy rozmiar kartki w programie MS Word to?
  • A. 

   A4 21cm x 29,7cm

  • B. 

   A4 22cm x 28cm

  • C. 

   A4 21,5cm x 29,9cm

  • D. 

   A5 19,5cm x 25,7cm

 • 7. 
  Kwerenda krzyżowa:
  • A. 

   Wyświetla zliczone wartości z kolumny i porządkuje wartości w wiersze i pola

  • B. 

   Wyświetla zliczone wartości z pola i porządkuje wartości w wiersze i kolumny

  • C. 

   Porządkuje wartości z pola i porządkuje wartości w wiersze i kolumny

  • D. 

   Wyświetla zliczone wartości z wierszy i porządkuje wartości w pola i kolumny

 • 8. 
  OpenOffice jest to:
  • A. 

   Pakiet darmowego oprogramowania odpowiadający MS Office

  • B. 

   Zbiór płatnego oprogramowania biurowego

  • C. 

   Pakiet edytorów grafiki

  • D. 

   Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 • 9. 
  Jak należy wpisać w formule arkusza kalkulacyjnego adres komórki B3, żeby przy kopiowaniu tej formuły w dowolne miejsce arkusza adres komórki B3 pozostał niezmieniony?
  • A. 

   $B$3

  • B. 

   $B3

  • C. 

   B$3

  • D. 

   B3$

 • 10. 
  Co należy wcisnąć na klawiaturze aby pisać wielkimi literami bez ciągłego trzymania klawisz shift?
  • A. 

   Caps Lock

  • B. 

   Ctrl

  • C. 

   Num Lock

  • D. 

   Alt

Back to Top Back to top