Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.3 Κλασσική εποχή (μέρος Α) - Ιστορία Α' Λυκείου

10 | Total Attempts: 390

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2.3 Κλασσική εποχή (μέρος Α) - Ιστορία Α

Ιστορία Α' Λυκείου - Οι Αρχαίοι Έλληνες - 2. 3 Κλασσική εποχή (480-323 π. Χ. )


Questions and Answers
 • 1. 
  Η ονομασία της κλασικής εποχής οφείλεται στην ανάπτυξη της κλασικής μουσικής.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η πρόθεση των αρχαίων Ελλήνων για αναδημιουργία μετά τους περσικούς πολέμους τους οδήγησε στα επιτεύγματα της κλασικής εποχής. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η Αθήνα αναδείχθηκε για μισό περίπου αιώνα σε ηγεμονική δύναμη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι δύο μεγάλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο αντιμετώπισαν εμφύλιο πόλεμο στο εσωτερικό τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι Πέρσες στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. βοήθησαν τις ελληνικές πόλεις να αναπτυχθούν με χρήματα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία ονομάστηκε Δηλιακή, επειδή η επικεφαλής της συμμαχίας ήταν η Δήλος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Το σύνολο των Ελλήνων αντέδρασαν έντονα στην αύξηση της δύναμης των Αθηνών. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Ο Κίμων είχε γίνει αρχιστράτηγος όλων των Ελλήνων στις εκστρατείες εναντίον των Περσών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η άρνηση των Σπαρτιατών να δεχθούν τη βοήθεια των Αθηναίων στον Γ΄ Μεσσηνιακό πόλεμο οδήγησε στην πτώση του Κίμωνος. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Οι δύο μεγάλες πολιτικές παρατάξεις στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ. ήταν οι αριστοκρατικοί και οι δημοκρατικοί.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top