2.1 Analizować Algorytmy Przedstawione W Postaci Schematów Blokowych, Listy

10 Pyta | Total Attempts: 60

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2.1 Analizowa Algorytmy Przedstawione W Postaci Schematw Blokowych, Listy

Questions and Answers
 • 1. 
  Jaki to algorytm?
  • A. 

   Szukanie najmniejszego elementu zbioru

  • B. 

   Sortowanie liczb od najmniejszej do największej

  • C. 

   Szukanie największego elementu zbioru

  • D. 

   Sortowanie liczb od największej do najmniejszej

 • 2. 
   Schemat blokowy przedstawia algorytm obliczania?
  • A. 

   Sumy

  • B. 

   Iloczynu dwóch liczb

  • C. 

   Średniej arytmetycznej

  • D. 

   Największego wspólnego dzielnika

 • 3. 
  Algorytm przedstawia?
  • A. 

   Iteracyjny

  • B. 

   Warunkowy

  • C. 

   Zliczający

  • D. 

   Sumy

 • 4. 
   Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku?
  • A. 

   Decyzyjnego

  • B. 

   Wejścia-wyjścia

  • C. 

   Wprowadzania danych

  • D. 

   Start/stop

 • 5. 
  Ile warunków występuje w poniższym algorytmie przedstawionym w postaci listy kroków? 1. Zacznij algorytm 2. Wprowadź daną: P 3. Wprowadź daną: a 4. Jeśli a=0 to idź do kroku 3 w przeciwnym wypadku Oblicz: H:=2*P/a 5. Wyprowadź wynik: H 6. Zakończ algorytm
  • A. 

   Cztery

  • B. 

   Trzy

  • C. 

   Dwa

  • D. 

   Jeden

 • 6. 
  Jaki będzie wynik działania algorytmu dla kolejno wprowadzanych danych wejściowych: -5, 2, -3, 4, 11, 8, -6, 0, 4 ?
  • A. 

   8

  • B. 

   12

  • C. 

   32

  • D. 

   7

 • 7. 
   algorytm przedstawia  instrukcję pętli?
  • A. 

   Repeat until

  • B. 

   While-do

  • C. 

   Do-while

  • D. 

   For

 • 8. 
  Zapis będzie miał postać?
  • A. 

   If (x > 0) OR (x < 100) Then

  • B. 

   For (x > 0) Do (x < 100)

  • C. 

   If (x < 0) OR (x > 100) Then

  • D. 

   If (x > 1) OR (x < 10) Then

 • 9. 
  Algorytm  można zapisać jako?
  • A. 

   x=0; while (x

  • B. 

   x=0; while (x

  • C. 

   x=0; while (x>=10) {x++;}

  • D. 

   x=0; while (x=10) {x++;}

 • 10. 
  Przedstawiony algorytm posortuje liczby
  • A. 

   Malejąco

  • B. 

   Na parzyste i nieparzyste.

  • C. 

   Rosnąco

  • D. 

   Na dodatnie i ujemne.

Back to Top Back to top