2.1 Algorytmy Przedstawione Jako Schematy Blokowe

10 Pyta | Total Attempts: 112

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2.1 Algorytmy Przedstawione Jako Schematy Blokowe

Questions and Answers
 • 1. 
  Powyższy schemat blokowy jest przykładem algorytmu ?
  • A. 

   Warunkowy

  • B. 

   Sekwencyjny

  • C. 

   Iteracyjny

  • D. 

   Bezwarunkowy

 • 2. 
  Którą z instrukcji Pascal przedstawia zamieszczony algorytm ?
  • A. 

   WHILE...DO

  • B. 

   REPEAT...UNTIL

  • C. 

   DO...WHILE

  • D. 

   IF...THEN...ELSE

 • 3. 
  Co w tym algorytmie nie pasuje ?
  • A. 

   Działania w blokach obliczeniowych

  • B. 

   Instrukcja warunkowa i jeden z bloków obliczeniowych

  • C. 

   Instrukcja warunkowa

  • D. 

   Przypisanie do wartości zmiennej Y liczby X+1

 • 4. 
  Ten algorytm  mozna zapisac  języku programowania C++ jako ?
  • A. 

   If ((a != 1) || (a < 0)) printf ("a0"); else printf("a=0");

  • B. 

   If ((a != 2) || (a < 0)) printf ("a0"); else printf("a=0");

  • C. 

   If ((a != 0) || (a < 0)) printf ("a0"); else printf("a=0");

  • D. 

   If ((a != 2) || (a < 0)) printf ("a0"); else printf("a=0");

 • 5. 
  Czy podany algorytm jest prawidłowy ?
  • A. 

   Jest nieprawidłowy

  • B. 

   Jest prawidłowy

  • C. 

   Będzie prawidłowy jeśli zostanie zmieniony warunek w bloku warunkowym na X==10

  • D. 

   Będzie prawidłowy jeśli zostanie zmieniony warunek w bloku warunkowym na X==Y

 • 6. 
  Ktrory z podanych algorytmow jest algorytmem sekwencyjnym ?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 7. 
  Które polecenie w języku C++ zostało przedstawione na obrazku ?
  • A. 

   While

  • B. 

   For

  • C. 

   Do...while

  • D. 

   If...then...else

 • 8. 
  Instrukcję case t of ... w przedstawionym fragmencie kodu można zastąpić ?
  • A. 

   Instrukcja repeat...until

  • B. 

   Pętlą sterującą for...do

  • C. 

   Trzema instrukcjami warunkowymi

  • D. 

   Instrukcja repeat...until

 • 9. 
  Co to jest za algorytm ?
  • A. 

   Interakcyjny

  • B. 

   Sortujący

  • C. 

   Sekwencyjny

  • D. 

   Rekurencyjny

 • 10. 
  Jak można inaczej zapisać ten algorytm ?
  • A. 

   X=0; while (x>=10) {x++;}

  • B. 

   X=0; while (x

  • C. 

   X=0; while (x

  • D. 

   X=0; while (x=10) {x++;}

Back to Top Back to top