ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ สังฆราชองค์ที่ 20 ป.ย.ป. โดย ติวสอบดอทคอม

10 Questions | Total Attempts: 1993

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ สังฆราชองค์ที่ 20 ป.ย.ป. โดย ติวสอบดอทคอม - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก รอบรู้ทั่วไป ชุด 137 สังฆราชองค์ที่ 20 ป.ย.ป.  โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  คลิ๊กสอบได้ที่ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  พระนามสมเดจพระสังฆราชองค์ที่ 20 มีว่าอย่างไร
  • A. 

   สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

  • B. 

   สมเด็จพระสังฆราช

  • C. 

   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

  • D. 

   สมเด็จพระมุนีมหาวงศ์

 • 2. 
  สมเด็จพระสังฆราชพระนามเดิมมีว่าอย่างไร
  • A. 

   สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

  • B. 

   สมเด็จพระมุนีวงศ์

  • C. 

   สมเด็จพระมุนีวมหางศ์

  • D. 

   สมเด็จพระมหาณมุนีวงศ์

 • 3. 
  สมเด็จพังฆราชองค์ที่ 20 เป็นเจ้าอาวาสวัดใด
  • A. 

   วัดบวรฯ

  • B. 

   วัดปากน้ำ

  • C. 

   วัดพระธรรมกาย

  • D. 

   วัดราชบพิธฯ

 • 4. 
  สม็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 เกิดที่จังหวัดใด
  • A. 

   โคราช

  • B. 

   ลพบุรี

  • C. 

   ราชบุรี

  • D. 

   กทม.

 • 5. 
  ตราสัญลกษณ์ประจำสังฆราชองค์ที่ 20 คือข้อใด
  • A. 

   สฆร

  • B. 

   สรฆ

  • C. 

   ออป

  • D. 

   อปอ

 • 6. 
  ตราสัญลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ตัวใดหมายถึงวันเกิด
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 7. 
  ป.ย.ป. ใรัะฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ย่อมาจากคำใด
  • A. 

   คณะกรรมการบริหารแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  • B. 

   คณะกรรมการบริหารราชแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  • C. 

   คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทางการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

  • D. 

   คณะกรรมการบริหารราชการ ตามกรอบแนวทางการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

 • 8. 
  ป.ย.ป. มีคณะกรรมการย่อยกี่คณะ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 9. 
  ประธาน ป.ย.ป.คือใคร
  • A. 

   ประธาน สนช.

  • B. 

   ประธาน สปท.

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รองนายรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

 • 10. 
  ประธานคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ  คือ
  • A. 

   ประธาน สปท.

  • B. 

   ประธาน สนช.

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

Back to Top Back to top