Επαναληπτικό τεστ στο Κεφ. Γ Οι οικονομικές εξελίξεις στον 20ο αι.

30 | Total Attempts: 30

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  .   20 .

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η διεύρυνση του ελληνικού κράτους με τα Επτάνησα, την Άρτα και τη Θεσσαλία έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της μεγάλης ιδιοκτησίας.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Οι εντάσεις στο αγροτικό ζήτημα οδήγησαν στην ψήφιση νόμων που έδιναν τη δυνατότητα απαλλοτριώσεων στις κυβερνήσεις το
  • A. 

   1917

  • B. 

   1907

  • C. 

   1881

  • D. 

   1864

 • 3. 
  Η πιο σημαντική σύγκρουση για το αγροτικό ζήτημα έγινε το
  • A. 

   1911 στη Λάρισα

  • B. 

   1910 Κιλερέρ

  • C. 

   1912 Εύβοια

  • D. 

   1913 Άρτα

 • 4. 
  Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το εργατικό κίνημα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος (ΣΕΚΕ) μετονομάστηκε σε Λαϊκό Κόμμα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Οι πρώτες εργατικές εξεγέρσεις σημειώθηκαν το 1896
  • A. 

   στο Κιλελέρ

  • B. 

   στην Άρτα 

  • C. 

   στο Λαύριο

  • D. 

   στη Θεσσαλονίκη

 • 7. 
  Η υπερπόντια μετανάστευση στις ΗΠΑ ενίσχυσε την οικονομία της υπαίθρου.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Ο κρατικός ισολογισμός ήταν πλεονασματικός το
  • A. 

   1909

  • B. 

   1910

  • C. 

   1911

  • D. 

   1912

 • 9. 
  Η είσοδος της Ελλάδας στον Α΄ Παγκ. Πόλεμο πραγματοποιήθηκε
  • A. 

   μετά την ενοποίηση της χώρας υπό τον Βασιλιά Κωνσταντίνο

  • B. 

   μετά τη δημιουργία της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

  • C. 

   μετά την ενοποίηση της χώρας υπό τον Ελ. Βενιζέλο

  • D. 

   μετά τη σύγκρουση του παλατιού με το Βενιζέλο.

 • 10. 
  Με τη διχοτόμηση της δραχμής, το 1922, το ελληνικό κράτος εξοικονόμησε 1.200.000.000 δραχμές.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Το «πείραμα» της διχοτόμησης της δραχμής επαναλήφθηκε το
  • A. 

   1926

  • B. 

   1936

  • C. 

   1924

  • D. 

   1923

 • 12. 
  Η αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, κατά την περίοδο 1922-23, ήταν μάλλον επαρκής  σε σχέση με το μέγεθος της άφιξης του προβλήματος.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 13. 
  Όμοια με τα γειτονικά της κράτη, η Ελλάδα την περίοδο του μεσοπολέμου είχε ομογενοποιηθεί εθνικά.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 14. 
  Επενδύσεις έγιναν από γαλλικές εταιρείες για τη δημιουργία σύγχρονου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, βασισμένου σε ηλεκτροκίνητα τραμ και λεωφορεία.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Η  Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1827
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Η οικονομική κρίση ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη το
  • A. 

   1930

  • B. 

   1929

  • C. 

   1928

  • D. 

   1927

 • 17. 
  Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αποτρέψει την κρίση (του 1932) εξάντλησε τα αποθέματα της χώρας σε χρυσό και συνάλλαγμα.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 18. 
  Αγροτική μεταρρύθμιση είναι
  • A. 

   η κατάργηση των μεγάλων ιδιοκτησιών και η κατάτμηση των αξιοποιήσιμων (καλλιεργήσιμων) εδαφών σε μικρές παραγωγικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα

  • B. 

   η κατάργηση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτησιών και η συνένωση των αξιοποιήσιμων (καλλιεργήσιμων) εδαφών σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες

 • 19. 
  Οι αγοραστές των τσιφλικιών της Θεσσαλίας επιδίωξαν
  • A. 

   Την επιβολή χαμηλών δασμών στο εισαγόμενο ρωσικό σιτάρι

  • B. 

   Την επιβολή υψηλών δασμών στο εξαγόμενο σιτάρι

  • C. 

   Την επιβολή υψηλών δασμών στο εισαγόμενο ρωσικό σιτάρι, για να υψώσουν τις τιμές του εγχώριου σιταριού

  • D. 

   Την επιβολή υψηλών δασμών στο εισαγόμενο ρωσικό σιτάρι, για να μειώσουν τις τιμές του εγχώριου σιταριού

 • 20. 
  Στόχοι της αγροτικής μεταρρύθμισης του Βενιζέλου (1917) ήταν
  • A. 

   Η μείωση των ελληνικών ιδιοκτησιών γης

  • B. 

   Η αποκατάσταση των προσφύγων

  • C. 

    Η ενίσχυση των εισαγωγών

  • D. 

   Η μείωση των εισαγωγών  

 • 21. 
  Η μετανάστευση στις ΗΠΑ :
  • A. 

   εκτόνωσε τις κοινωνικές εντάσεις που δημιούργησε η σταφιδική κρίση

  • B. 

   δημιούργησε οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα στις αγροτικές περιοχές

  • C. 

   δυσχέρανε την οικονομική ανάπτυξη

 • 22. 
  Στον οικονομικό τομέα ο βενιζελισμός θεωρούσε το ελληνικό κράτος ως μοχλό έκφρασης και ανάπτυξης του ελληνισμού, δηλαδή το ελληνικό κράτος έπρεπε:
  • A. 

   να επιδιώξει την εξασφάλιση των συνόρων και όχι την επέκτασή τους

  • B. 

   να επιδιώξει την ενσωμάτωση του εκτός συνόρων ελληνισμού

  • C. 

   να διεκδικήσει, με ενιαία εθνική και κρατική υπόσταση, τη θέση του στον τότε σύγχρονο κόσμο

 • 23. 
  Οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-1913) ωφέλησαν την Ελλάδα, γιατί:
  • A. 

   Τα εδάφη της αυξήθηκαν κατά 50% περίπου

  • B. 

   ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 70%

  • C. 

   ο πληθυσμός της αυξήθηκε κατά 80%

 • 24. 
  Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε για να αναλάβει
  • A. 

   Την πάταξη της τοκογλυφίας

  • B. 

   Την κάλυψη των πολεμικών εξόδων

  • C. 

   Τη διαχείριση των χρεών της χώρας

 • 25. 
  Την άνοιξη του 1932 η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποφύγει την :
  • A. 

   Διακοπή των δημοσίων επενδύσεων

  • B. 

   Αναστολή της μετατρεψιμότητας της δραχμής

  • C. 

   Επιβολή διεθνούς οικονομικού ελέγχου

Back to Top Back to top