รอบรู้ 205 มือ เท้า ปาก โอลิมปิก 2012 V 2

9 | Total Attempts: 75

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 205 มือ เท้า ปาก โอลิมปิก 2012 V 2

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 205 มือ เท้า ปาก โอลิมปิก 2012 + เด่น   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อใด
  • A. 

   แบคทีเรีย

  • B. 

   ไวรัส

  • C. 

   จุลินทรีย์

  • D. 

   อะมีบา

 • 2. 
  โรคมือเท้าปาก ชนิดร้ายแรงที่พบในประเทศไทย เกิดจากเชื้อตามข้อใด
  • A. 

   ไวรัส เอนโทรไวรัส 71 ชนิด เอ 4

  • B. 

   ไวรัส เอนโทรไวรัส 71 ชนิด บี 4

  • C. 

   ไวรัส เอนโทรไวรัส 71 ชนิด เอ 5

  • D. 

   ไวรัส เอนโทรไวรัส 71 ชนิด บี 5

 • 3. 
  เหรียญโอลิมปิกแรกของไทยในกีฬาโอลิมปิก 2012 
  • A. 

   ทอง

  • B. 

   เงิน

  • C. 

   ทองแดง

 • 4. 
  เหรียญโอลิมปิก 2012 ของนักกีฬาไทยมาจากกีฬาประเภทใด
  • A. 

   ยกน้ำหนัก

  • B. 

   มวยสากล

  • C. 

   มวยไทยสากล

  • D. 

   เทควันโด

 • 5. 
  นักกีฬาคนที่กล่าวถึงในข้อ 3 คือใคร
  • A. 

   น้องแต้ว

  • B. 

   น้องตู่

  • C. 

   น้องต๊๋

  • D. 

   น้องต่าย

 • 6. 
  จากข้อ 5 เป็นคนจังหวัดใด
  • A. 

   ขอนแก่น

  • B. 

   นนทบุรี

  • C. 

   สุรินทร์

  • D. 

   โคราช

 • 7. 
  12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษากี่ปี
  • A. 

   60

  • B. 

   65

  • C. 

   80

  • D. 

   85

 • 8. 
  5 ธันวาคม 2555 พระบาทสมเด็จประเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษากี่ปี
  • A. 

   80

  • B. 

   84

  • C. 

   85

  • D. 

   86

 • 9. 
  พลเอก วรเดช มีเพียร อดีต ประธานวุฒิสภาถูก ปปช.ให้ออกจากตำแหน่งเพราะ
  • A. 

   ทุตจริต

  • B. 

   ขึ้นเงินเดือนให้ตัวเอง

  • C. 

   ใช้อำนาจหาผลประโยชน์

  • D. 

   รับสินบน

Back to Top Back to top