รอบรู้ 202 คนพิการ นางงาม กีฬา น่าออก

10
รอบรู้ 202 คนพิการ นางงาม กีฬา น่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 202 คนพิการ นางงาม กีฬา น่าออกสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  แผนการศึกษาสำหรับคนพิการ มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  ข้อใดคือระยะเวลาแผนการจัดการศึกษาคนพิการ
  • A. 

   พ.ศ.2555

  • B. 

   พ.ศ.2555-2557

  • C. 

   พ.ศ.2555-2558

  • D. 

   พ.ศ.2555-2559

 • 3. 
  วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการคือข้อใด
  • A. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค

  • B. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีทั่วถึง คุณภาพ และเสมอภาค

  • C. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีเสมอภาค คุณภาพ ทั่วถึง

  • D. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เสมอภาคและทั่วถึง

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • A. 

   สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

  • B. 

   จัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา

  • C. 

   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • 5. 
  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา

  • B. 

   วิจัยและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  • D. 

   ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • 6. 
  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2555 คือข้อใด
  • A. 

   น.ส.ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์

  • B. 

   น.ส.วรัทยา ว่องชยาภรณ์

  • C. 

   น.ส.สุพัตรา จูเจริญ

  • D. 

   น.ส.เกวลิน ศรีวรรณา

 • 7. 
  เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 
  • A. 

   ภูเก็ต

  • B. 

   มหาสารคาม

  • C. 

   พิจิตร

  • D. 

   นนทบุรี

 • 8. 
  เจ้าภาพ.กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 16 - 22 มิถุนายน 2555 
  • A. 

   จีน

  • B. 

   ญี่ปุ่น

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 9. 
  เจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมแห่งชาติยุโรป 2012
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   สหรัฐ

  • C. 

   โปแลนด์-ยูเครน

  • D. 

   ยูเครน-อังกฤษ

 • 10. 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  • A. 

   23 มิถุนายน

  • B. 

   24 มิถุนายน

  • C. 

   25 มิถุนายน

  • D. 

   26 มิถุนายน