Take Another Quiz

รอบรู้ 202 คนพิการ นางงาม กีฬา น่าออก

10
รอบรู้ 202 คนพิการ นางงาม กีฬา น่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 202 คนพิการ นางงาม กีฬา น่าออกสอบครูผู้ช่วย ผู้บริหาร  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  แผนการศึกษาสำหรับคนพิการ มีระยะเวลากี่ปี
  • A. 

   1

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  ข้อใดคือระยะเวลาแผนการจัดการศึกษาคนพิการ
  • A. 

   พ.ศ.2555

  • B. 

   พ.ศ.2555-2557

  • C. 

   พ.ศ.2555-2558

  • D. 

   พ.ศ.2555-2559

 • 3. 
  วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการคือข้อใด
  • A. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค

  • B. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีทั่วถึง คุณภาพ และเสมอภาค

  • C. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีเสมอภาค คุณภาพ ทั่วถึง

  • D. 

   คนพิการได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เสมอภาคและทั่วถึง

 • 4. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พันธกิจการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  • A. 

   สร้างโอกาสให้คนพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเสมอภาค

  • B. 

   จัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละประเภทความพิการในทุกระบบและรูปแบบการศึกษา

  • C. 

   ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  • D. 

   พัฒนาคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม การบริหารจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • 5. 
  ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา

  • B. 

   วิจัยและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัด และประเมินผลให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  • D. 

   ปฏิรูประบบการเงิน การคลัง และงบประมาณเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ

 • 6. 
  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ประจำปี 2555 คือข้อใด
  • A. 

   น.ส.ณัฐพิมล นาฏยลักษณ์

  • B. 

   น.ส.วรัทยา ว่องชยาภรณ์

  • C. 

   น.ส.สุพัตรา จูเจริญ

  • D. 

   น.ส.เกวลิน ศรีวรรณา

 • 7. 
  เจ้าภาพกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29 
  • A. 

   ภูเก็ต

  • B. 

   มหาสารคาม

  • C. 

   พิจิตร

  • D. 

   นนทบุรี

 • 8. 
  เจ้าภาพ.กีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 3 16 - 22 มิถุนายน 2555 
  • A. 

   จีน

  • B. 

   ญี่ปุ่น

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 9. 
  เจ้าภาพฟุตบอลชิงแชมแห่งชาติยุโรป 2012
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   สหรัฐ

  • C. 

   โปแลนด์-ยูเครน

  • D. 

   ยูเครน-อังกฤษ

 • 10. 
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
  • A. 

   23 มิถุนายน

  • B. 

   24 มิถุนายน

  • C. 

   25 มิถุนายน

  • D. 

   26 มิถุนายน