Β.Α.Κ.Ε. 2015: Κεφάλαιο 3ο - Τεστ 1 (Www.Economics.Edu.Gr)

10 Questions | Total Attempts: 489

SettingsSettingsSettings
.... 2015: 3 - 1 (Www.Economics.Edu.Gr) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου από την τράπεζα θεμάτων στο μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β λυκείου. Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός, οικονομολό&gam ma;ος


Questions and Answers
 • 1. 
  Με κριτήριο την κατεύθυνση, η κοινωνική κινητικότητα διακρίνεται σε ενδογενεακή και διαγενεακή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Σύμφωνα με το Μαρξισμό, καθοριστικό κριτήριο για την κοινωνική διαστρωμάτωση είναι τα προσόντα και οι ικανότητες του ανθρώπου.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι λειτουργιστές θεωρούν ότι η κοινωνία λειτουργεί αποτελεσματικά όταν τα πιο άξια και πιο εργατικά μέλη της αναλαμβάνουν τους πιο κρίσιμους ρόλους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Η κοινωνική διαστρωμάτωση στις σύγχρονες κοινωνίες είναι μια στατική πραγματικότητα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Ο ρόλος του φίλου είναι ένας τυπικός κοινωνικός ρόλος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η Σχολή του Λειτουργισμού υποστηρίζει ότι καθοριστικό κριτήριο για την κοινωνική διαστρωμάτωση είναι:
  • A. 

   Η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής.

  • B. 

   Η πολιτική δύναμη και η κοινωνική επιρροή.

  • C. 

   Το κύρος και το γόητρο.

  • D. 

   Τα προσόντα και οι ικανότητες του ανθρώπου.

 • 7. 
  Ο μετασχηματισμός των κοινωνιών, τον οποίο μελετά η Κοινωνιολογία αναφέρεται:
  • A. 

   Στις σχέσεις μεταξύ ατόμων

  • B. 

   Στις σχέσεις μεταξύ ατόμου και ομάδας

  • C. 

   Στις σχέσεις μεταξύ ομάδων

  • D. 

   Στον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν οι κοινωνίες στον χώρο και τον χρόνο

 • 8. 
  Η μετάθεση ενός εκπαιδευτικού από ένα σχολείο Α σε ένα σχολείο Β οδηγεί σε: 
  • A. 

   Ανοδική κοινωνική κινητικότητα

  • B. 

   Καθοδική κοινωνική κινητικότητα

  • C. 

   Οριζόντια κοινωνική κινητικότητα

  • D. 

   Διαγενεακή κοινωνική κινητικότητα

 • 9. 
  Κοινωνική διαστρωμάτωση είναι η:
  • A. 

   Κοινωνική ανισότητα

  • B. 

   Ανοδική κοινωνική κινητικότητα

  • C. 

   Κατάταξη των μελών της κοινωνίας σε ανώτερες και κατώτερες τάξεις και στρώματα

  • D. 

   Αστική τάξη

 • 10. 
  Σύμφωνα με τη μαρξιστική προσέγγιση, στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες ηανώτερη τάξη είναι:
  • A. 

   Οι κοινωνικοί επιστήμονες

  • B. 

   Η αστική

  • C. 

   Η εργατική

  • D. 

   Τα μικροαστικά στρώματα

Back to Top Back to top