Β.Α.Κ.Ε. 2015: Κεφάλαιο 1ο - Τεστ 1 (Www.Economics.Edu.Gr)

10 Questions | Total Attempts: 1263

SettingsSettingsSettings
.... 2015: 1 - 1 (Www.Economics.Edu.Gr) - Quiz

Ερωτήσεις κλειστού τύπου από την τράπεζα θεμάτων στο μάθημα Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών της Β λυκείου. Επιμέλεια: Γιώργος Καμαρινός, οικονομολό&gam ma;ος


Questions and Answers
 • 1. 
  Η σύζευξη ευημερίας και δικαιοσύνης ήταν το κεντρικό πρόβλημα των κοινωνικών επιστημών κατά την εποχή της συγκρότησής τους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Η ιστορική μέθοδος χρησιμοποιείται αποκλειστικά από την Ιστορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Μια γενική αρχή των σύγχρονων κοινωνικών επιστημών είναι ότι η γνώση του παρελθόντος, της ιστορίας, ενισχύει την καλύτερη κατανόηση του παρόντος.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Μία από τις αρχές των κοινωνικών επιστημών είναι ότι η γνώση άλλων πολιτισμών βοηθάει στην καλύτερη γνώση του δικού μας πολιτισμού.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι κοινωνικές επιστήμες δεν διατυπώνουν νόμους, όπως οι φυσικές επιστήμες, αλλά τάσεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η συνέντευξη, όπως και το ερωτηματολόγιο, έχει τη δυνατότητα να συλλέξει δεδομένα από πολλά άτομα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Ο κοινωνικός στοχασμός, για την ανάπτυξή του, δεν προϋποθέτει ελεύθερη διακίνηση ιδεών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 8. 
  Οικονομία, κοινωνία, πολιτεία είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους με σχέσεις αλληλεπίδρασης.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 9. 
  Η ποσοτική έρευνα διεξάγεται συνήθως σε μικρά δείγματα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 10. 
  Ο Μαξ Βέμπερ έδωσε βαρύτητα στις αξίες, τις ιδέες των ανθρώπων και τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύουν τον κόσμο.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top