שחזור מבחן בהיבטים חברתיים - 2010 סמסטר א - מועד לא ידוע

13 Questions | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  - 2010  -

.


Questions and Answers
 • 1. 
  הסיבות העיקריות לשיפור הסטטוס המקצועי של הסיעוד הן
  • A. 

   שינוי בשיטות העבודה, אקדמיזציה של התחום ומעבר לניהול הטיפול

  • B. 

   שינוי בשיטות העבודה, אקדמיזציה של התחום וכניסת גברים למקצוע

  • C. 

   מעבר לניהול הטיפול, שמירה על הגישה ההוליסטית ואקדמיזציה של המקצוע

  • D. 

   כניסת גברים למקצוע ואקדמיזציה של התחום

 • 2. 
  במדינה מסוימת כל בני המיעוטים מקבלים את אותו סל שירותי בריאות. ניתן לתאר את המדינה
  • A. 

   כמרובת תרבויות

  • B. 

   כצודקת

  • C. 

   כשיוויונית

  • D. 

   כרב תרבותית

 • 3. 
  התנהגות של חולי (illness behavior)
  • A. 

   תלוית תרבויות

  • B. 

   מסבירה תוצרי בריאות של המדינה

  • C. 

   נקבעת על ידי הפרט בלבד

  • D. 

   קובעת את הפעילות שהפרט המוגדר כחולה במצע על מנת להבריא

 • 4. 
  יש הסוברים כי קיימת התנגשות ערכית במפגש בין מטפל למטופל בשל
  • A. 

   הערכת העובדות מצד המטפלים לעומת בניית קשר בין-אישי מצד המטופלים

  • B. 

   הדגש על מפגשים ולוחות זמנים פורמאליים של המטפלים לעומת דגש על קבלת שירותים בזמן מצד המטופלים

  • C. 

   הערכת העובדות מצד המטפלים לעומת דגש על קבלת שירותים בזמן מצד המטופלים

  • D. 

   הדגש על מפגשים ולוחות זמנים פורמאליים של המטפלים לעומת הרצון להכוונה מדויקת מצד המטופלים

 • 5. 
  אחת ההמלצות החשובות במאמר על מגדר היא
  • A. 

   ליצור טווח שירותי בריאות רחב רגיש למציאות מורכבת

  • B. 

   ליצור תכניות התערבות נפרדות להתנהגויות בריאותיות שונות

  • C. 

   לפתח שירותי בריאות מותאמים לגברים ונשים

  • D. 

   לפתח שירותי בריאות נבדלים עבור גברים ונשים

 • 6. 
  בפקולטה לרפואה נפתח קורס המכונה "רפואה מגדרית". אלו תכנים חייבים להיכלל בקורס?
  • A. 

   התייחסות להבדלים החברתיים בין המינים

  • B. 

   התייחסות להבדלים בתחלואה בין המינים

  • C. 

   התייחסות להבדלים במבנה הגילי בין המינים

  • D. 

   התייחסות להבדלים הפיזיים בין המינים

 • 7. 
  אחת הבעיות של מודל ה"ג'י אס אס" היא ש
  • A. 

   חוקרים שונים משתמשים במשתנים שונים של המודל

  • B. 

   פסיכולוגים וסוציולוגים אינם תמימי דעים לגבי משקל כל משתנה של המודל

  • C. 

   טרם נעשה שימוש במודל בהקשר של בריאות

  • D. 

   לא ברור כיצד לשאול את השאלות המתייחסות למשתנים השונים של המודל

 • 8. 
  אחת הבעיות של מודל ה"ג'י אס אס" היא ש
  • A. 

   חוקרים שונים משתמשים במשתנים שונים של המודל

  • B. 

   פסיכולוגים וסוציולוגים אינם תמימי דעים לגבי משקל כל משתנה של המודל

  • C. 

   טרם נעשה שימוש במודל בהקשר של בריאות

  • D. 

   לא ברור כיצד לשאול את השאלות המתייחסות למשתנים השונים של המודל

 • 9. 
  באמצעות איזה מבין המודלים להגדרת בריאות מתאים ללמוד על מצב בריאותו של אדם המתגאה בהישגיו המקצועיים?
  • A. 

   מודל ה- WELLNESS

  • B. 

   המודל של פרסונס

  • C. 

   המודל הסביבתי

  • D. 

   המודל של ארגון הבריאות העולמי

 • 10. 
  מודל הצבירה בגישת מהלך החיים גורס כי יתרונות או חסרונות
  • A. 

   מתקבצים בתחומים שונים ולאורך זמן

  • B. 

   מתפזרים לאורך החיים

  • C. 

   מתקבצים בתקופות קריטיות

  • D. 

   נעלמים ככל שהגיל מתקדם

 • 11. 
  בין הטקטיקות לשרידות של בתי חולים נמנות
  • A. 

   תרומה לפיתוח אזורי והגברת הגמישות הארגונית

  • B. 

   הכנסת שירותים חדשים והגברת הגמישות הארגונית

  • C. 

   תרומה לפיתוח אזורי וניהול משולב של הארגון

  • D. 

   ניהול משולב של הארגון והכנסת שירותים חדשים

 • 12. 
  במערכת בריאות שוויונית
  • A. 

   מרכז ופריפריה זהים בחלוקת המשאבים

  • B. 

   בודקים מהם הצרכים של קבוצות שונות

  • C. 

   יש הבדלים בתוצרי בריאות

  • D. 

   אין הבדלים בתוצרי בריאות

 • 13. 
  מחברים סבורים כי בשני העשורים האחרונים הרפואה המשלימה/האלטרנטיבית
  • A. 

   מחקה את הארגון של הרפואה הקונבנציונאלית

  • B. 

   דוחה את הגישה של הרפואה הקונבנציונאלית

  • C. 

   משתחררת מהרפואה הקונבנציונאלית

  • D. 

   מתערבת בנעשה ברפואה הקונבנציונאלית

Back to Top Back to top