Nội Soi Khoang Bụng Chẩn đoán Trong Chấn Thương Bụng

10 cu hi | Total Attempts: 315

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Nội Soi Khoang Bụng Chẩn đoán Trong Chấn Thương Bụng

Lượng giá kiến thức về phác đồ nội soi khoang bụng chẩn đoán trong chấn thương bụng


Questions and Answers
 • 1. 
  Mục đích chính của nội soi chẩn đoán trong chấn thương bụng là:
  • A. 

   Giảm đau sau mổ

  • B. 

   Rút ngắn thời gian nằm viện

  • C. 

   Giảm thiểu biến chứng xảy ra sau mổ

  • D. 

   Tránh cuộc mở bụng không cần thiết

  • E. 

   Tất cả sai

 • 2. 
  Điều nào sau đây KHÔNG cần được thực hiện trước khi tiến hành thủ thuật nội soi khoang bụng chẩn đoán:
  • A. 

   Đặt thông tiểu

  • B. 

   Đặt thông dạ dày

  • C. 

   Đặt thông tĩnh mạch dưới đòn

  • D. 

   Đặt thông khí quản

  • E. 

   Câu A và B

 • 3. 
  Yêu cầu về kỹ thuật của nội soi khoang bụng chẩn đoán:
  • A. 

   Bơm hơi khoang bụng với áp lực 12-15 mm Hg

  • B. 

   Chỉ cần 1 cổng trocar cho việc quan sát

  • C. 

   Thuốc cản quang có thể được sử dụng qua đường tiêu hóa, đường niệu hay tĩnh mạch

  • D. 

   Ít khi cần đến hút rửa khoang bụng

  • E. 

   Câu A,B,C,D sai

 • 4. 
  Nội soi khoang bụng chẩn đoán thích hợp cho trường hợp chấn thương bụng nào sau đây:
  • A. 

   Huyết động không ổn định

  • B. 

   Không loại trừ tổn thương nội tạng

  • C. 

   Phòi nội tạng

  • D. 

   Dấu hiệu viêm phúc mạc rõ ràng

  • E. 

   Tất cả đúng

 • 5. 
  Chỉ định tốt nhất cho nội soi khoang bụng chẩn đoán trong chấn thương bụng:
  • A. 

   Lâm sàng nghi ngờ tổn thương nội tạng nhưng chẩn đoán hình ảnh cho kết quả mơ hồ

  • B. 

   Lâm sàng rất nghi ngờ có tổn thương nội tạng nhưng chẩn đoán hình ảnh cho kết quả âm tính

  • C. 

   Nghi ngờ có tổn thương cơ hoành

  • D. 

   Nghi ngờ hay chắc chắn có tổn thương lá cân thành bụng trưóc trong vết thương bụng

 • 6. 
  Trường hợp chấn thương bụng nào sau đây chống chỉ định tuyết đối nội soi khoang bụng chẩn đoán:
  • A. 

   Sốc mất máu

  • B. 

   Có dấu hiệu viêm phúc mạc rõ ràng

  • C. 

   Phòi nội tạng

  • D. 

   Nghi ngờ có tổn thương tạng rỗng trong vết thương vùng hông lưng phía sau

 • 7. 
  Biến chứng đáng ngại nhất của nội soi khoang bụng chẩn đoán trong chấn thương bụng:
  • A. 

   Tràn khí màng phổi áp lực

  • B. 

   Tổn thương tạng rỗng

  • C. 

   Tổn thương tạng đặc

  • D. 

   Tổn thương mạch máu

  • E. 

   Nhiễm trùng lổ đặt trocar

 • 8. 
  Giá trị của nội soi khoang bụng chẩn đoán trong chấn thương bụng thấp nhất trong trường hợp nào sau đây:
  • A. 

   Khoang bụng nhiều máu

  • B. 

   Khoang bụng bị viêm nặng

  • C. 

   Có tổn thương mạch máu lớn

  • D. 

   Có tổn thương tạng đặc

  • E. 

   Có tổn thương tạng nằm sau phúc mạc

 • 9. 
  Nội soi khoang bụng trong chấn thương bụng rút ngắn thời gian nằm viện đáng kể nhất là trong trường hợp nào sau đây:
  • A. 

   Nội soi ở phòng cấp cứu so với nội soi ở phòng mổ tiêu chuẩn

  • B. 

   Nội soi bệnh nhân tỉnh so với nội soi bệnh nhân mê

  • C. 

   Nội soi âm tính so với mở bụng âm tính

  • D. 

   Nội soi dương tính so với mở bụng dương tính

  • E. 

   Nội soi can thiệp so với mở bụng can thiệp

 • 10. 
  Điều kiện tiên quyết để có thể tiến hành nội soi khoang bụng chẩn đoán-can thiệp kết hợp trong chấn thương bụng là:
  • A. 

   Huyết động học ổn định

  • B. 

   Tổn thương nội tạng đơn giản

  • C. 

   Không có tổn thương đa cơ quan

  • D. 

   Không có tổn thương sau phúc mạc

  • E. 

   Thực hiện bởi chuyên gia

Back to Top Back to top