עברית 2001 - זמן עתיד - תרגיל השלמה

8 | Total Attempts: 54

SettingsSettingsSettings
Please wait...
עברית 2001 - זמן עתיד - תרגיל השלמה

בבקשה לקרוא את המשפטים הבאים ולהשלים אותם עם הפועל הנכון


Questions and Answers
 • 1. 
  אתה ______ את שיעורי הבית היום בערב
  • A. 

   תעשו

  • B. 

   תעשי

  • C. 

   תעשה

 • 2. 
  הוא _____ בסוף שבוע לבית שלי
  • A. 

   תבוא

  • B. 

   יבוא

  • C. 

   יבואו

 • 3. 
  אני ____ עברית גם בשנה הבאה
  • A. 

   תלמדי

  • B. 

   נלמד

  • C. 

   אלמד

 • 4. 
  למה שאתם לא _______ במסיבה
  • A. 

   תרקדו

  • B. 

   ירקדו

  • C. 

   תרקוד

 • 5. 
  אם אנחנו לא _______ את המוסיקה, אנחנו לא  ______ עם החברים שלנו
  • A. 

   נשמע, תרקוד

  • B. 

   נשמע, נרקוד

  • C. 

   נשמע, ארקוד

 • 6. 
  הם ______ בפארק כאשר אנחנו ______ לבית שלהם
  • A. 

   ירוץ, אבוא

  • B. 

   ירוץ, נבוא

  • C. 

   ירוצו, נבוא

 • 7. 
  אם אני לא _______ טוב מחר, אני לא _______ לכיתה
  • A. 

   ארגיש, תבוא

  • B. 

   ארגיש, אבוא

  • C. 

   ארגיש, נבוא

 • 8. 
  היא ________ את החברות שלה בספריה
  • A. 

   נפגוש

  • B. 

   תפגשי

  • C. 

   תפגוש

  • D. 

   תפגשו

Back to Top Back to top