2 - Sistemi Jednacina

25 Questions | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2 - Sistemi Jednacina

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Metode za resavanje sistema linearnih jednacina su:
  • A. 

   Gausova metoda

  • B. 

   Kramerova metoda

  • C. 

   Matricna metoda

  • D. 

   Laplasova metoda

 • 2. 
  Metode za resavanje sistema linearnih jednacina su:
  • A. 

   Gausova metoda

  • B. 

   Metoda determinanti

  • C. 

   Matricna metoda

  • D. 

   Laplasova metoda

 • 3. 
  Gausovom metodom mogu da se resavaju linearni sistemi:
  • A. 

   Samo kvadratni

  • B. 

   Proizvoljni

  • C. 

   Resenja su uvek jednoznacna

  • D. 

   Resenja ne moraju da budu jednoznacna

 • 4. 
  Metoda determinanti se naziva i:
  • A. 

   Kramerova metoda

  • B. 

   Gausova metoda

  • C. 

   Sarusova metoda

  • D. 

   Laplasova metoda

 • 5. 
  Kramerova metoda je:
  • A. 

   Matricna metoda

  • B. 

   Metoda determinanti

  • C. 

   Metoda koja se ne oslanja na matrice

  • D. 

   Metoda koja se ne oslanja na determinante

 • 6. 
  Kramerovom metodom se resavaju:
  • A. 

   Proizvoljni sistemi

  • B. 

   Iskljucivo kvadratni sistemi

  • C. 

   Samo homogeni sistemi

  • D. 

   Mogu i homogeni sistemi

 • 7. 
  Homogen sistem:
  • A. 

   Uvek ima trivijalno resenje

  • B. 

   Ako je determinanta sistema jednaka nuli sistem ima jos resenja osim trivijalnih

  • C. 

   Ako je determinanta sistema jednaka nuli sistem nema vise resenja osim trivijalnih

  • D. 

   Ako je determinanta sistema razlicita od nule sistem ima jos resenja osim trivijalnih

 • 8. 
  Homogen sistem je:
  • A. 

   Onaj ciji se slobodni clan nula

  • B. 

   Svaki ima trivijalno resenje

  • C. 

   Sem trivijalnog uvek ima jos jednoznacnih resenja

  • D. 

   Sem trivijalnog moze da jos neodredjenih resenja

 • 9. 
  Netrivijalna resenja homogen sistema:
  • A. 

   Dobijaju se ako je determinanta sistema jednaka nuli

  • B. 

   Dobijaju se ako je determinanta sistema razlicita od nule

  • C. 

   Nepostoje

  • D. 

   Uvek postoje

 • 10. 
  Matricna metoda za resavanje sistema:
  • A. 

   Koristi se samo za kvadratne sisteme

  • B. 

   Koristi se za proizvoljne sisteme

  • C. 

   Matrica sistema mora da bude regularna

  • D. 

   Matrica sistema mora da bude singularna

 • 11. 
  Gausova metoda se sastoji u sukcesivnom eliminisanju nepoznatih i transformacijom:
  • A. 

   Samo u trougaoni sistem

  • B. 

   Samo u trapezni sistem

  • C. 

   U trougaoni sistem ili trapezni sistem

  • D. 

   Samo u pravougaoni sistem

 • 12. 
  U metodi determinanti ako je D razlicito od 0:
  • A. 

   Sistem ima jednostano resenje

  • B. 

   Option 

  • C. 

   Sistem nema resenje

  • D. 

   Sistem ima samo beskonacno mnogo resenja

 • 13. 
  Kod Kramerove metode pomocne determinante se dobijaju tako sto se u determinanti sistema slobodnim clanom zameni:
  • A. 

   Prva vrsta

  • B. 

   Kolone redom

  • C. 

   Samo poslednja kolona

  • D. 

   Vrste redom

 • 14. 
  U metodi determinanti ako je D = 0:
  • A. 

   Sistem ima jedinstveno resenje

  • B. 

   Option 

  • C. 

   Sistem nema resenje

  • D. 

   Sistem moze da ima samo beskonacno mnogo resenja

 • 15. 
  U metodi determinanti ako je:
  • A. 

   Sistem ima jedinstveno resenje

  • B. 

   Option 

  • C. 

   Sistem nema resenje

  • D. 

   Sistem ima samo beskonacno mnogo resenja

 • 16. 
  Sistem se moze napisati u matricnom obliku kao:
  • A. 

   AX = B

  • B. 

   XA = B

  • C. 

   X = AB

  • D. 

   A = XB

 • 17. 
  Jednacina AX = B ima resenje u obliku:
  • A. 

   Option 

  • B. 

   Option 

  • C. 

   Option 

  • D. 

   Option 

 • 18. 
  U metodi determinanti ako je:
  • A. 

   Sistem ima jedinstveno resenje

  • B. 

   Option 

  • C. 

   Sistem nema resenje

  • D. 

   Sistem ima samo beskonacno mnogo resenja

 • 19. 
  Izraz predstavlja: 
  • A. 

   Sistem n jednacina sa m nepoznatih

  • B. 

   Sistem m jednacina sa n nepoznatih

  • C. 

   Sistem n jednacina sa n nepoznatih

  • D. 

   Sistem m jednacina sa m nepoznatih

 • 20. 
  Sistem je odredjen ako:
  • A. 

   Nema resenja

  • B. 

   Ima samo beskonacno mnogo resenja

  • C. 

   Ima konacno mnogo resenja

  • D. 

   Ima beskonacno mnogo mnogo resenja ili ih nema

 • 21. 
  Sistem je nemoguc ako:
  • A. 

   Nema resenja

  • B. 

   Ima samo beskonacno mnogo resenja

  • C. 

   Ima konacno mnogo resenja

  • D. 

   Ima beskonacno mnogo mnogo resenja ili ih nema

 • 22. 
  Sistem je neodredjen ako:
  • A. 

   Nema resenja

  • B. 

   Ima samo beskonacno mnogo resenja

  • C. 

   Ima konacno mnogo resenja

  • D. 

   Ima beskonacno mnogo mnogo resenja ili ih nema

 • 23. 
  Ako se Gausovom metodom sistem svodi na trapezni sistem tada:
  • A. 

   Resenja nema

  • B. 

   Resenje je jednoznacno

  • C. 

   Resenje je neodredjeno

  • D. 

   Ima samo beskonacno mnogo resenja

 • 24. 
  Ako se Gausovom metodom sistem svodi na trougaoni sistem tada:
  • A. 

   Resenja nema

  • B. 

   Resenje je jednoznacno

  • C. 

   Resenje je neodredjeno

  • D. 

   Ima samo beskonacno mnogo resenja

 • 25. 
  Sistemi su ekvivalentni ako:
  • A. 

   Su resenja jednaka

  • B. 

   Su resenja razlicita

  • C. 

   Pojam nije vezan za resenja

  • D. 

   Jednacine razmene mesta

Back to Top Back to top