2a. Matte 2b Quiz Andragradsfunktioner

22 Questions | Total Attempts: 189

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2a. Matte 2b Quiz Andragradsfunktioner

Questions and Answers
 • 1. 
  Vilka av följande alternativ stämmer om talet i (OBS! Flera alternativ kan stämma)
  • A. 

   I finns på tallinjen

  • B. 

   I är ett imaginärt tal och finns inte på tallinjen

 • 2. 
  Vad kallas den röda linjen?
 • 3. 
  Vad kallas dessa två röda punkter där grafen skär x-axeln?
 • 4. 
  Vilket x-värde ligger symmetrilinjen på?
 • 5. 
  En andragradsfunktion har symmetrilinjen x=4 och ett nollställe för x=1. Vilket är funktionens andra nollställe? 
 • 6. 
  En andragradsfunktion har symmetrilinjen x=1. Grafen går också genom punkten (4,5). Ange en tredje punkt på grafen. Ledtråd: Kom ihåg att grafen är symmetrisk kring symmetrilinjen. Det innebär att grafen har två punkter med y-värde 5 som ligger på samma avstånd från symmetrilinjen...
Back to Top Back to top