2 Kolokvijum- Upravljanje Vremenom

12 Questions | Total Attempts: 126

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2 Kolokvijum- Upravljanje Vremenom

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Vremenski plan realizacije jednog projekta definiše odvijanje procesa relizacije projekta po ? 
  • A. 

   Fazama ili aktivnostima

  • B. 

   Vremenskoj analizi

  • C. 

   Utvrđivanje termina završetka pojedinih ključnih delova projekta

  • D. 

   Završetku projekta

  • E. 

   Tok procesa promena

  • F. 

   Povecana produktivnost

 • 2. 
  Planiranje vremena ralizacije projekta vrši se uz pomoć različitih metoda planiranja ali se najviše koriste _________ ? 
  • A. 

   Gantogrami

  • B. 

   Tehnika mrežnog planiranja

  • C. 

   Tehnike linijskog planiranja

  • D. 

   Histogrami 

 • 3. 
  WBS ? 
  • A. 

   Work Breakdown Structure

  • B. 

   Word Breakdown Structure

  • C. 

   Work Breakdown Secure

 • 4. 
  WBS tehnikom projekat možemo ? 
  • A. 

   Razložiti na faze, podfaze, procese i podprocese, sve do nivoa elementa rada kao najnižem nivou razvijanja

  • B. 

   Koja predstavlja koje su sve aktivnosti i ko ih realizuje

 • 5. 
  Elementi rada razvijaju na manje komponente koje nazivamo________? 
  • A. 

   Aktivnostima

  • B. 

   Dogadjajima

 • 6. 
  Koja tehnika je prikazana na slici ? 
  • A. 

   WBS tehnika

  • B. 

   OBS tehnika

  • C. 

   Metoda dijagrama prednosti

 • 7. 
  Svaka aktivnost, osim prve i poslednje, povezana je sa najmanje jednom prethodnom i jednom narednom aktivnošću.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Određivanje zavisnosti aktivnostiPostoje tri tipa veze, a to su ? 
  • A. 

   Obavezna zavisnost („tvrda logika“) obično su zahtevane ugovorom ili nasleđene prirodom posla

  • B. 

   Proizvoljne zavisnosti

  • C. 

   Spoljne zavisnosti

  • D. 

   Obelezja aktivnosti

 • 9. 
  Proračun resursa aktivnosti su ? 1.Procena stručnjaka 2.Alternativne analize 3.Objavljeni proračuni podataka 4._______________________5._______________________
  • A. 

   Procena „odozdo nagore“

  • B. 

   Softver za upravljanje projektom

  • C. 

   Gantogram

  • D. 

   Procena "s leva na desne"

 • 10. 
  Proračun vremena trajanja aktivnosti je proces određivanja radnih sati potrebnih za izvršenje svake aktivnosti uz pomoć planiranih resursa.Proračun se vrši na osnovu planiranih resursa i normi, s jedne strane i količine poslova koje treba izvesti sa druge strane.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Razvoj terminskog plana. ALATI I TEHNIKE ?
  • A. 

   Analiza MP

  • B. 

   Nivelisanje reursa

  • C. 

   Alat za terminiranje

  • D. 

   Terminski plan projekta

 • 12. 
  Analiza MP ?
  • A. 

   CPM

  • B. 

   PERT

  • C. 

   Metod kljucnih dogadjaja

  • D. 

   Kompresija

  • E. 

   Metod provere realizacije

Back to Top Back to top