2 Kolokvijum- Upravljanje Komunikacijma Na Projektu

10 Questions | Total Attempts: 140

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2 Kolokvijum- Upravljanje Komunikacijma Na Projektu

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Načini komunikacije mogu biti ? 
  • A. 

   Lični kontakti ,sastanci, korespodencija , elektronska posta

  • B. 

   Lični kontakti, razgovaranje, elektronska posta

  • C. 

   Lični kontakti , pisane poruke , korespodencija, elektronska posta

 • 2. 
  Elementi procesa komuniciranja su ? 
  • A. 

   Komunikator, poruka, medij i primalac

  • B. 

   Integrator, komunikator ,poruka i primalac

  • C. 

   Komunikator, poruka, okruzenje i primalac

 • 3. 
  Načini slanja poruke su? 
  • A. 

   Usmeno, pismeno, neverblano i kontaktom

  • B. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i taktilno

  • C. 

   Usmeno, pismeno, neverbalno i korespodencijom

 • 4. 
  Faze komuniciranja ? 1.slanje poruke2._____________3.primanje4.tumacenje i razumevanje poruke
  • A. 

   Filtriranje

  • B. 

   Kodiranje

  • C. 

   Interpretacija

 • 5. 
  Upravljanje komunikacijama na projektu ? Podprocesi modela upravljanja komunikacijama u projektu su ? 
  • A. 

   Identifikovanje interesnih grupa

  • B. 

   Planiranje komunikacija

  • C. 

   Distribucija informacija

  • D. 

   Upravljanje očekivanjima interesnih grupa

  • E. 

   Izveštavanje o realizaciji (izvestavanje o izvodjenju projekta )

  • F. 

   Planiranje kadrovanje

  • G. 

   Istrazivanje trzista

 • 6. 
  Dimenzije komunikacionih aktivnosti su ? 
  • A. 

   Unutrašnja (unutar projekta) i spoljašnja

  • B. 

   Formalna (izveštaji, uputstva) neformalna (el. Pošta, rasprava o temi)

  • C. 

   Vertikalna i horizontalna

  • D. 

   Pismena i usmena

  • E. 

   Verbalna i neverbalna (govor tela)

  • F. 

   Licni kontakti

  • G. 

   Sastanci i licni kontakti

 • 7. 
  Planiranje komunikacije: alati i tehnike su ? 
  • A. 

   Analiza komunikacionih zahteva

  • B. 

   Komunikaciona tehnologija

  • C. 

   Komunikacioni modeli

  • D. 

   Metode komunikacije

  • E. 

   Odnos sa distrubuterima

  • F. 

   Metode strategije

 • 8. 
  Komunikacione tehnologije-tehnike su ? 
  • A. 

   Kratki razgovori

  • B. 

   Sastanci

  • C. 

   Pisani materijali (terminski planovi, baze podataka)

  • D. 

   Usmeno, pismeno , neverbalno i taktilno

 • 9. 
  Metode komunikacije su ? 
  • A. 

   Interaktivna komunikacija

  • B. 

   Push

  • C. 

   Pul

  • D. 

   Filtiranje

  • E. 

   Kodiranje

 • 10. 
  Izveštaj o realizaciji je proces _________________?
  • A. 

   Je proces sakupljanja i distribucije informacija o učinku

  • B. 

   Je proces sakupljanja informacija o učinku

  • C. 

   Je proces distribucije informacija o učinku

Back to Top Back to top