2 Kolokvijum- Faze Formiranje Prjektnog Tima

24 Questions | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2 Kolokvijum- Faze Formiranje Prjektnog Tima

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Фаза формирања je ? 
  • A. 

   Представља процес стварања групе људи од различитих појединаца, која ће заједнички радити на реализацији заједничког циља

  • B. 

   Представља процес стварања групе људи ће радити на различите крајње циљеве

 • 2. 
  Фазе развоја пројектних тимова су ? 
  • A. 

   Фаза формирања

  • B. 

   Фаза нормирања

  • C. 

   Олујна фаза

  • D. 

   Фаза функционисања

  • E. 

   Фаза расформирања

  • F. 

   Фаза реализације

  • G. 

   фаза праћења

  • H. 

   фаза контролисања

 • 3. 
   Формитање ПТ не врши се спонтано већ по одређеним правилима и процедури која зависе од ? 
  • A. 

   врсте задатака

  • B. 

   величине матичне организације

  • C. 

   нивоа технологије

  • D. 

   окружења

  • E. 

   нивоа циклуса

  • F. 

   одређивање рокова

 • 4. 
  Фаза формирања карактеришу ? 
  • A. 

   Међусобно упознавање чланова тима

  • B. 

   сагледавање сврхе и циљева од стране чланова тима

  • C. 

   утврђивање начина рада и вођења

  • D. 

   одређивање улога појединаца

  • E. 

   подела одговорности и овлашћења

  • F. 

   одеређивање рокова

  • G. 

   одређивање потребних ресурса

  • H. 

   повецана продуктивност

  • I. 

   велика улога руководиоца тима

  • J. 

   приближавање ставова

 • 5. 
  Која је последња фаза развоја пројеткних тимова ? 
  • A. 

   Фаза расформирања

  • B. 

   Олујна фаза

  • C. 

   Фаза нормирања

 • 6. 
  Олујна фаза карактеришу? 
  • A. 

   неслагања

  • B. 

   конфликти

  • C. 

   проблеми

  • D. 

   ефикаснији рад чланова

  • E. 

   превазиђени конфликти и неслагања

 • 7. 
  Код олујне фазе имамо: неслагање, конфликти и проблеми, а решења су ? 
  • A. 

   отвореним разговором

  • B. 

   приближавањем ставова

  • C. 

   развијање осећаја за припадност тиму

  • D. 

   велика улога руководиоца тима

  • E. 

   нема разговора

  • F. 

   не постоје конфликти међу члановима

 • 8. 
  Фаза нормирања (фаза кооперације и сарадње) ? 
  • A. 

   ефикаснији рад члаовна тима

  • B. 

   повећано поверење и повезаност пројектног тима

  • C. 

   повећана продуктивност

  • D. 

   спремност на заједничку одговорност

  • E. 

   смањена продуктивност

  • F. 

   неефикасан рад чланова тима

 • 9. 
  Фаза функционисања-(фаза зрелости) ? 
  • A. 

   превазиђени конфликти и неслагања

  • B. 

   заједнички делује

  • C. 

   добро познавање циљева, сврхе и улоге сваког појединца

  • D. 

   развијен осећај припадности тима

  • E. 

   одговорност руоводиоца да одржи ентузијазам

  • F. 

   задовољство чланова тима

  • G. 

   конфликти и неслагања

  • H. 

   подела одговорности и овлашћења

  • I. 

   ефикаснији рад чланова тима

 • 10. 
  Фаза расформирања карактеристике ?
  • A. 

   Карактеристична за привремене тимове

  • B. 

   Задовољство свих због успешног завршетка, па стога следе награде и признања

  • C. 

   Незадовољство због неуспешног завршетка, па стога не следе ни награде и признања

  • D. 

   Карактеристична за сталне тимове

 • 11. 
  Проблеми након расформирања ПТ (пројектног тима ) ?
  • A. 

   попуњено РМ

  • B. 

   заосталост у стручном или другом погледу

  • C. 

   несналажење услед промена на старом РМ

  • D. 

   нови односи и људи

  • E. 

   лични контакти

  • F. 

   незадовољство тима

 • 12. 
  Основни задаци ПТ на управљању пројектом су ?
  • A. 

   Прикупљање информација 

  • B. 

   Израда планова

  • C. 

   Распоређивање ресурса ( који су потребни за пројекат)

  • D. 

   Планирање трошкова

  • E. 

   Праћење реализације

  • F. 

   Контрола

  • G. 

   Састанци

  • H. 

   Коресподенција

 • 13. 
   Шема ? Изабери одговор
  • A. 

   Шема мотивисања жељеног понашања

  • B. 

   Шема мотивисања нежељеног понашања

 • 14. 
  Извори моћи су ? 
  • A. 

   моћ легитимитета

  • B. 

   моћ принуде

  • C. 

   моћ награде

  • D. 

   моћ стручности

  • E. 

   моћ угледања

  • F. 

   моћ ауторитета

  • G. 

   моћ уверавања

 • 15. 
  Изабери тачан одговор 
  • A. 

   Извори моћи: моћ легитимитета моћ принуде моћ награде моћ стручности моћ угледања Прва три извора су формална док су друга два индувидуална и стечена.

  • B. 

   Извори моћи:•моћ легитимитета•моћ принуде•моћ награде•моћ стручности•моћ угледања •Прва два извора су формална док су остала три индувидуална и стечена.

 • 16. 
  Утицај на потчињене може се извести на три начина ? 
  • A. 

   Ауторитет

  • B. 

   Уверавање

  • C. 

   Контрола

  • D. 

   моћ принуде

  • E. 

   моћ стручности

 • 17. 
  Услови за успешно решавање конфликта од стране менаџера су ? 
  • A. 

   познавање узрока конфликта

  • B. 

   познавање врста конфликта

  • C. 

   познавање стратегије и начина њиховог отклањања

  • D. 

   познавање чланова тима ,сваког појединца

  • E. 

   решавање конфлитка отказом радника , без познавања врсте конфликта

 • 18. 
  Један од најчешћих задатака руководиоца пројекта јесте управо успешно решавање конфликта.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 19. 
  Конфликте у пројекту могу изазвати ? 
  • A. 

   различити концепти и одлуке од стране чланова ПТ

  • B. 

   ограниченост (недостатак) ресурса

  • C. 

   измене у пројекту

  • D. 

   промене унутар пројектног тима

  • E. 

   промене унутар функционалне јединице

  • F. 

   неограниченост ресурса

  • G. 

   уколико нема измене у пројекту

 • 20. 
  Последице конфликта: доводе до одлагања _________што може изазвати продужење трајања пројекта ? 
  • A. 

   почетка неких активности

  • B. 

   завршетка неких активности

 • 21. 
  Најчешћи узроци конфликта у пракси су ?
  • A. 

   неслагања око пословних одлука

  • B. 

   начин расподеле ресурса

  • C. 

   сукоб надлежности

  • D. 

   сукоб интереса и лични сукоби

  • E. 

   слабе комуникације и нејасна правила

  • F. 

   неслагања око планирања и кадровања

  • G. 

   сукоб руководиоца и чланова

 • 22. 
  Приступи решавању конфликта су ? Постоје два 
  • A. 

   Први говори о конфликтима као лошим феноменима које треба елиминисати

  • B. 

   Други (савремени) приступ сматра да конфликти могу бити и позитивни

  • C. 

   Први говори о приступу о коме се сматра да конфликти могу бити и позитивни.

  • D. 

   Други (савремени) о конфликтима као лошим феноменима које треба елиминисати

 • 23. 
  Начини (стратегија) решавања конфликта су ? 
  • A. 

   конфронтација

  • B. 

   компромис

  • C. 

   изглађивање

  • D. 

   присиљавање

  • E. 

   повлачење

  • F. 

   расподелу трошкова

  • G. 

   невербалним контактом

 • 24. 
  Други методи решавања конфликта су ? 
  • A. 

   сарадња

  • B. 

   наговарање

  • C. 

   прихватање

  • D. 

   преношење

  • E. 

   преуређивање

  • F. 

   расподелу трошкова

  • G. 

   слање поруке

Back to Top Back to top