2. E-yÖs Online Deneme Sınavı - (E-yÖs Sınavı - 26 Nisan 2017 Çarşamba - 16:00 - 23:59)

80 Sorular | Total Attempts: 535

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2. E-ys Online Deneme Snav - (E-ys Snav - 26 Nisan 2017 aramba - 16:00 - 23:59)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ SINAVI MATEMATİK GENEL YETENEK TESTİ I. Bu sınavdaki soruların nasıl cevaplanacağı, testlerin başında açıklanmıştır. Soruları cevaplamaya başlamadan önce bu açıklamaları dikkatle okuyunuz. I. The instructions for answering the questions appear at the beginning of the tests. Please read these carefully before beginning. II. Bu testlerdeki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. II. In these tests there is only one correct answer for each question. If more than one alternative is marked, that answer will automatically be considered wrong. 1. Bu test sizin soyut düşünme gücünüzü ölçmek için hazırlanmıştır.1. This test is designed to measure your abstract reasoning.2. Bu testte 80 soru vardır. Toplam süre 120 dakikadır.2. This test is comprised of 80 questions. Total Time 120 minutes3. Her soru 1.25 puandır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.3. Every question is 1.25 pound. It will be evaluated over 100 points. 4. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz4. The questions need not be answered in any special order.5. Bu testler puanlanırken, doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı ham puanınız olacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız, kalanlar arasından doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.5.  In the scoring of the tests, for every four incorrect answers, one correct answer will be deducted; the remainder will be the raw score. With this in mind, do not guess at the answers. However, in cases where you are sure that certain alternatives can be eliminated, you may want to choose what seems the likeliest of the remainders. 6. Başarı sıralamasını 27 Nisan Perşembe günü www.tasariegitim.com ve www.yoskurslari.com web sitemizden inceleyebilirsiniz.6. You can see the order of success on our website www.tasariegitim.com and www.yoskurslari.com on Thursday, April 27th.7.Sınav süresi bittiğinde 10 saniye içinde sınavı tamamlamanız istenilecek. Bu süre içinde sınavı tamamlamaz iseniz sınavını otomatik bitecek, sınavınız değerlendirmeye alınmayacaktır. Lütfen süreyi dikkatli kullanınız.7.When the exam period is over will be required to complete the exam within 10 seconds. The exam will end automatically if the test does not complete within this time, your test will not be evaluated. Please use the time carefully.NOT: ONDALIK KESİRLERİ GÖSTERMEK İÇİN TÜRKÇE METİNLERDE VİRGÜL KULLANILIR.KESİRLİ SAYILARDA BÖLME İŞARETİ YERİNE "/" İŞARETİ KULLANILIR.NOTE: DECIMALS ARE INDICATED BY A COMMA (,) IN TURKISH.  USE THE "/" SIGNATURE IN THE CERTIFIED NUMBER OF BINDING SIGNS. Sınava giriş esnasından sizden istenilen bilgileri eksiksiz doldurulması gerekmektedir. BİLGİLENDİRME: Sınav esnasında öğrenci numaranız olmadığı için iletişim numaranız öğrenci numarası olarak alınıp başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamanızı ve derecenizi görmek istiyorsanız bu bilginin eksiksiz girilmesi gerekiyor. Bu bilginin boş, hatalı veya eksik girilmesi durumundan sınavınız değerlendirme dışında tutulacaktır. 


Questions and Answers
 • 1. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 2. 
  4    8    12    20    32    52    ?Yukarıdaki sayı dizisinin sonuna hangi sayı gelmelidir? Which of the following continues the number seguence above?
  • A. 

   84

  • B. 

   80

  • C. 

   76

  • D. 

   74

  • E. 

   68

 • 3. 
  • A. 

   A=48 B=29

  • B. 

   A=49 B=29

  • C. 

   A=48 B=28

  • D. 

   A=49 B=28

  • E. 

   A=49 B=27

 • 4. 
  • A. 

   22

  • B. 

   25

  • C. 

   27

  • D. 

   30

  • E. 

   33

 • 5. 
  • A. 

   64

  • B. 

   78

  • C. 

   112

  • D. 

   116

  • E. 

   124

 • 6. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 7. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 8. 
  • A. 

   11 10 8 5 1 –3

  • B. 

   2 7 3 7 2 8

  • C. 

   1 2 5 8 11 13

  • D. 

   23 22 20 17 13 8

  • E. 

   22 23 25 28 32 37

 • 9. 
  • A. 

   7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

  • E. 

   11

 • 10. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 11. 
  • A. 

   144

  • B. 

   132

  • C. 

   95

  • D. 

   33

  • E. 

   3

 • 12. 
  • A. 

   7

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   4

  • E. 

   3

 • 13. 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   6

  • D. 

   12

  • E. 

   72

 • 14. 
  • A. 

   18

  • B. 

   24

  • C. 

   32

  • D. 

   36

  • E. 

   48

 • 15. 
  • A. 

   -7/3

  • B. 

   -14/9

  • C. 

   1/2

  • D. 

   1

  • E. 

   7/3

 • 16. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 17. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 18. 
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   8

  • E. 

   11

 • 19. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 20. 
  • A. 

   139

  • B. 

   141

  • C. 

   157

  • D. 

   185

  • E. 

   219

 • 21. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 22. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 23. 
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

  • E. 

   E

 • 24. 
  • A. 

   108

  • B. 

   180

  • C. 

   216

  • D. 

   244

  • E. 

   252

 • 25. 
  • A. 

   5-0-3

  • B. 

   2-4-8

  • C. 

   7-0-3

  • D. 

   3-8-7

  • E. 

   6-5-4

Back to Top Back to top