2. E-dgs Online Deneme Sınavı - Sözel Bölüm - (E-dgs Sınavı - 11 Mayıs 2017 Perşembe - 14:00 - 23:59)

60 Sorular | Total Attempts: 1280

SettingsSettingsSettings
Please wait...
2. E-dgs Online Deneme Snav - Szel Blm - (E-dgs Snav - 11 Mays 2017 Perembe - 14:00 - 23:59)

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIKÖĞRETİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI (e-DGS)  - SÖZEL BÖLÜMAÇIKLAMA1. Bu online kitapçıkta Sözel Bölüm bulunmaktadır.2. Bu sınav için verilen toplam cevaplama süresi 100 dakikadır. Sınava giriş esnasından sizden istenilen bilgileri eksiksiz doldurulması gerekmektedir. BİLGİLENDİRME: Sınav esnasında öğrenci numaranız olmadığı için iletişim numaranız öğrenci numarası olarak alınıp başarı sıralaması yapılacaktır. Başarı sıralamanızı ve derecenizi görmek istiyorsanız bu bilginin eksiksiz girilmesi gerekiyor. Bu bilginin boş, hatalı veya eksik girilmesi durumundan sınavınız değerlendirme dışında tutulacaktır.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sorunlarını ------ çözebilen toplumlar ------ tartışma becerisi gösterebilen toplumlardır. 
  • A. 

   Zamanında – her gün

  • B. 

   Kolayca – uygarca

  • C. 

   Zorlukla – özgürce

  • D. 

   çoğu zaman – seviyeli

  • E. 

   Tartışarak - güzel

 • 2. 
  Sanat eseri, hem bir ------ içinde bulunduğumuz zamanı, hem de bir ------ gidilmesi gereken yönü işaret etmeli.
  • A. 

   Işveren gibi – lider gibi

  • B. 

   öğretmen gibi – trafik polisi gibi

  • C. 

   Filozof gibi – rehber gibi

  • D. 

   Bilgisayar gibi – dürbün gibi

  • E. 

   Saat gibi – pusula gibi

 • 3. 
  İnsan, geçmiş ve günümüz hakkında ne kadar az şey bilirse gelecek hakkındaki düşüncesi de o derece eksik ve belirsiz olacaktır. Bu nedenle gelecek hakkında fikir yürütecek olanların ------.
  • A. 

   Dünü ve bugünü kavramaları şarttır

  • B. 

   Toplumu ayrıntılı olarak incelemeleri gereki

  • C. 

   Ileri görüşlü olmaları gerekir

  • D. 

   Sorunlarını tek tek incelemeleri gerekir

  • E. 

   Evrenselliği yakalamaları şarttır

 • 4. 
  (I) Romanımı yazmadan önce araştırma yaparım. (II) Yazacağım konuyla ilgili belge toplarım. (III) Belgesel romanlardan hoşlanırım. (IV) Bunları, yazacağım romanda nasıl kullanacağımı belirlerim. (V) Sonra da yazı masasının başına geçerim. 
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 5. 
  (I) Edebiyatın bir okulu yoktur. (II) Yazarlar, usta- çırak ilişkisiyle yetişir. (III) Her sanatçı, başkalarından etkilenir. (IV)Her yazar, yetişme çağında bir ustadan yararlanır. (V) Bu yüzden her yazarın ustasına bir borcu vardır. 
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 6. 
  (I) Hakkari’ye gittiğimde yanımda, transistörlü bir radyo vardı. (II)Şimdilerde ise radyonun yerini MP3, hatta MP4’ler aldı. (III)Yalnız benim değil, çevre köylerdeki insanların da haber kaynağı oydu. (IV) Yörenin en yüksek köyünde olduğumdan, dünyanın dört bir yanındaki istasyonları rahatlıkla dinleyebiliyordum. (V) Böylece, yalnız haber değil, müzik gereksinimimi de karşılıyordu radyom.  
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 7. 
  I. Öykü; bir olay, bir kurgu, bir anlam biçemi olarak yazarın oluşturduğu bir kompozisyondur.II. Böyle bir yazarın öykü alanında başarılı olması mümkün değildir.II. Zaten yaşarken kendisini yaşadığı ortamdan, dönemden soyutlayabilen bir yazar düşünemiyorum.IV. Bu kompozisyon içinde bütün öykülerimde özyaşam ögelerini bulmak olasıdır.V. Yaşadığı gerçeklerden çok, kurmacaya yönelen yazarların seslerinin çıkmaması bunu gösteriyor.
  • A. 

   III. ve IV.

  • B. 

   III. ve V.

  • C. 

   II. ve IV.

  • D. 

   IV. ve V.

  • E. 

   I. ve V.

 • 8. 
  I. Kayalara tutuna tutuna tırmandık zirveye.II. Üç yüz metrelik uçurumun dibinde etrafı kaleyi andıran kayalıklarla kaplı upuzun iki göl vardı.III. Gördüğümüz manzara bizi adeta büyülemişti.IV. Göller birbirinden, küçük bir yarımadayla ayrılıyordu.V. Karadeniz dağlarında gördüğüm en büyük buzul gölleriydi bunlar.
  • A. 

   II. ve III.

  • B. 

   III. ve IV.

  • C. 

   II. ve IV.

  • D. 

   III. ve V.

  • E. 

   IV. ve V

 • 9. 
  I. Harry Potter, yakın bir zamanda sinemalarda gösterilmeye başlandı.II. Herkes, bu filmi izlemek için sinema salonlarına koştu.III. Filmin konusu ilgi çekici olmasına karşın filmde rol alan çocukların oyunculukları yapay kalmış.IV. Ne yazık ki bu insanların çoğu hayal kırıklığına uğradı.V. Bu yüzden Harry Potter kitabını okuyanlar, filmini hiç mi hiç beğenmediler. 
  • A. 

   II. ve III.

  • B. 

   II. ve IV.

  • C. 

   III. ve V.

  • D. 

   IV. ve V.

  • E. 

   III. ve IV.

 • 10. 
  I. hırçın bir fırtınayı bekleyerekII. göklerde toplanırkenIII. kara kara düşünüyorduIV. bulutlar yavaş yavaşV. onları izleyen denizYukarıdaki numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan ikinci söz hangisidir?
  • A. 

   I.

  • B. 

   II.

  • C. 

   III.

  • D. 

   IV.

  • E. 

   V.

 • 11. 
  I. temiz olmayanII. ağzından hoşa giden sözcüklerIII. kişiliği ve kalbiIV. hiçbir zaman çıkmazV. bir insanınYukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
  • A. 

   I.

  • B. 

   II.

  • C. 

   III.

  • D. 

   IV.

  • E. 

   V.

 • 12. 
  I. çok fazla kalabalık olmayan bölgelerdeII. kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kurumlardırIII. sağlık ocaklarıIV. olan bölgelerde veya nüfus bakımındanV. gelişmemiş veya gelişmekteYukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?
  • A. 

   I.

  • B. 

   II.

  • C. 

   III.

  • D. 

   IV.

  • E. 

   V.

 • 13. 
  I. genellikle elektronik aletlerII. veya bilgisayarlar yardımıIII. hip hop müziğin altyapısı,IV. ve sentezleyici döngülerinden oluşurV. ile yaratılan; davul, basYukarıdaki sözler kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur?
  • A. 

   I.

  • B. 

   II.

  • C. 

   III.

  • D. 

   IV.

  • E. 

   V.

 • 14. 
  Aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
  • A. 

   İlginç ve muhteşem sahneleriyle insanı geçmişe götüren bir film.

  • B. 

   Bu öykü, eleştirmenlerin uzun yıllar dilinden düşmeyecek gibi.

  • C. 

   Büyük romancı; renkli, esprili kişiliğiyle herkesi büyülemişti.

  • D. 

   En fazla eleştirilen yanı seçtiği kelimeler ve söz dizini konusundaki tercihi oldu.

  • E. 

   Bir eserin başarısı, büyük ölçüde milli kültüre değer vermesine bağlıdır.

 • 15. 
  (I)Merak uyandıran bir dünyanın kapısını aralayan bir kitap. (II) Yazar görüneni, gizlediği ayrıntılarla gözler önüne sermeyi amaçlamıştır. (III) Bu sır perdesini açık ve yalın bir söyleyişin eliyle aralıyor. (IV) Bütün bir hayat bu aralıktan yüz gösteriyor. (V) Somutlayıcı bir anlatım ile ete kemiğe bürünüyor.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde yazarın üslubundan söz edilmektedir?
  • A. 

   III. ve V.

  • B. 

   II. ve IV

  • C. 

   II. ve III.

  • D. 

   I. ve II.

  • E. 

   II. ve V.

 • 16. 
  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur?
  • A. 

   Bu kadar sıkıntı ne yapacağımızı bilememekten kaynaklanıyor

  • B. 

   Doğru anahtarı bulamayınca kapıyı açamadı.

  • C. 

   Başarmak için çok çalıştı.

  • D. 

   Tembellikten saçlarını kestirmeye dahi üşeniyordu.

  • E. 

   Gerekli tedbirler alındığı için pek problem çıkmadı.

 • 17. 
  “Zamanı ve mekanı iyi kullanmak, uygarlığın ölçüsüdür.” sözünden aşağıdakilerden hangisine varılamaz?
  • A. 

   Zamandan ve mekandan doğru yararlananlar uygarlığı yaratır.

  • B. 

   Uygar olmanın bir gereği de zamanı ve mekanı iyi kullanmaktır.

  • C. 

   Zaman ve mekan bilincinden uzak bir uygarlık düşünülemez

  • D. 

   Zamanın ve mekanın kullanımı uygarlıkla eşdeğerdir

  • E. 

   Uygarlık, her zaman ve her mekanda gerçekleşebilecek bir olgudur.

 • 18. 
  Nüfusu giderek artan Çin, hastalıksız tohumluk patates ile farklı iklimlere uygun yeni patates türleri geliştirme arzusunda.
  • A. 

   Çin, dünyadaki en kalabalık nüfusa sahip ülkedir

  • B. 

   Çin'de birçok çeşidi olan patates, en çok tüketilen sebzedir

  • C. 

   Çin, henüz farklı iklimlere uygun yeni patates türleri geliştirememiştir.

  • D. 

   Çin, hastalıksız tohumluk patates üretimiyle ekonomisini hızla geliştirmektedir.

  • E. 

   Çin ile dünyadaki hiçbir ülke patates üretimi konusunda yarışamamaktadır.

 • 19. 
  Hüseyin Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatlar'ında 100 metreyi 9.69, 200 metreyi ise 9.30 saniyede koşarak her iki mesafede de olimpiyat ve dünya rekorları kırmıştır.
  • A. 

   Hüseyin Bolt, dünya spor tarihinin en fazla rekor kıran sporcusudur.

  • B. 

   Hüseyin Bolt, olimpiyat sporlarının kralı olarak bilinmektedir

  • C. 

   Hüseyin Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda sadece kısa mesafe koşularında yarışmıştır.

  • D. 

   Hüseyin Bolt, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda ülkesine en az iki madalya kazandırmıştır.

  • E. 

   Hüseyin Bolt, 2008'den sonra hiç rekor kıramamıştır.

 • 20. 
  Çorum'daki HES projesi için köstebek denilen bir makine ile yapılan kazı çalışmaları, zeminin beklenenden yumuşak olması sebebiyle aralıklı olarak devam edebilmektedir.
  • A. 

   Proje, Çorum'un su sorununa çözüm olacaktır.

  • B. 

   Çalışmalar zaman zaman durmaktadır.

  • C. 

   Proje aksamalar nedeniyle istenilen tarihte tamamlanamayacaktır.

  • D. 

   Zeminin yumuşak olması, önceden önlem alınması gerektiğinin habercisidir.

  • E. 

   Proje, ülkenin en önemli projelerinden biridir.

 • 21. 
  İkiz kardeşim de bir zamanlar bu dizinin müptelası olmuştu.
  • A. 

   Bu dizi, tüm Türkiye'de izlenme rekorları kırmıştır.

  • B. 

   Kardeşim, dizi izlemekten büyük keyif alırdı.

  • C. 

   Diziler, kardeşim için daha etkileyici ve eğlencelidir.

  • D. 

   İkizimden başka kardeşim yoktur.

  • E. 

   İkiz kardeşim bu diziyi eskiden sürekli izlerdi.

 • 22. 
  (I) Ege Bölgesi’nde yapılan tulum peynirleri Anadolu’nun diğer bölgelerinde yapılan tulum peynirlerinden farklı. (II) Ege’de salamuralı tulum peyniri üretiliyor. (III) Tam yağlı koyun sütünden, yeterince süt olmadığı zaman karışık sütlerden yapılıyor. (IV) Geleneksel tulum peynirine göre daha yağlı. (V) Deliklerinin kuş gözü büyüklüğünde olması makbul, yoksa kusurlu sayılıyor.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi “karşılaştırma” cümlesidir?
  • A. 

   II. ve IV.

  • B. 

   II. ve V.

  • C. 

   I. ve III.

  • D. 

   I. ve IV.

  • E. 

   IV. ve V.

 • 23. 
  “Kabuğumuza vurulan boya zamanla içimize işler.” cümlesine anlamca en yakın cümle aşağıdakilerden hangisidir? 
  • A. 

   Her etki, sonuçta bir tepkiyi doğurur

  • B. 

   Görünüşteki farklılaşma, iç farklılaşmayla sonuçlanır.

  • C. 

   Başkalarına benzemeye çalışanlar, kendileri olmaktan çıkarlar

  • D. 

   Biçimsel etkilenmeler, önlem alınmazsa giderek yaygınlaşır

  • E. 

   Yabancı etkilerden özellikle kaçınmak gerekir.

 • 24. 
  “Kalıcılık niteliği gösteren, yıllar yılı yaşayan şiirlerin pek çoğu, daha önce anlatılmamış tasarımların, duygu ve düşüncelerin açıklanabileceği ürünlerdir.”Yukarıdaki cümleye anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Kalıcı olan şiir, yaşanmış duyguları anlatır.

  • B. 

   Evrensel olanı yakalayabilen şiirler, zamana meydan okur.

  • C. 

   Şiir, özgün tasarım ve imgelerle yeni bir söyleyişle ve değişik duygularla kalıcılık kazanır.

  • D. 

   Şiir, yansıttığı duygu ve düşüncelerle yeryüzündeki herkesi etkiler.

  • E. 

   Her okuyucu, o andaki psikolojisine bağlı olarak şiirden farklı tatlar alır.

 • 25. 
  I. Eleştirmen, sanatın ağırlığını kelimelere dökmeye, onun anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalışan adamdır.II. Gerçek eleştirmen, eleştirinin övgü dizmek ya da yerin dibine batırmak olmadığını bilir.III. Eleştirmen, değerlendirme dışında bir amacı da sanatçıya yol göstermek, onun ufkunu açmak ve yaratıcılığını harekete geçirmek, ona yardımcı olmaktır.V. Eleştiri, keyfe göre at oynatılan bir meydan olmadığı gibi eleştirmen de canının istediği ufuklara at koşturan bir süvari değildir.V. İyi bir eleştirmen kalemini birini methetmek ya da tamamen alt etmek için kullanmaz.Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisi savunulan düşünce bakımından birbirine en yakındır?
  • A. 

   II. ve IV

  • B. 

   I. ve II.

  • C. 

   II. ve III.

  • D. 

   III. ve IV.

  • E. 

   II. ve V.

Back to Top Back to top