2 Bİrcom Analog Ses Kayit EĞİtİmİ DeĞerlendİrme Sorulari

15 Sorular

Settings
Please wait...
2 Bİrcom Analog Ses Kayit EĞİtİmİ DeĞerlendİrme Sorulari

Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi Analog ses kayıt cihazları için doğru değildir?
  • A. 

   Tüm analog santraller ile uyumlu çalışır.

  • B. 

   Ses kayıt cihazının bağlanabilmesi için Telekom hatları veya santral analog dâhilîleri olmalıdır.

  • C. 

   Santralde digital ( sayısal ) port olmalıdır.

  • D. 

   Santral olmadan da Ses kayıt cihazı kullanılabilir.

 • 2. 
  “Analog ses kayıt cihazlarının bağlantısı için Telekom hatları veya santral dahili abonelerinin olması yeterlidir.” Yukarıdaki ifade,
  • A. 

   Doğrudur

  • B. 

   Yanlıştır

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi analog ses kayıt cihazlarının kullanım amacını içermez?
  • A. 

   Bağlanan Telekom hatları veya dahili hatların kayıt edilmesi için kullanılır.

  • B. 

   Bağlı bulunan hatların canlı olarak ( online ) dinlenebilmesi için kullanılır.

  • C. 

   Hatların anlık olarak dinlenmesi veya geçmişe dönük kayıtların dinlenebilmesi için kullanılır.

  • D. 

   Cihaz üzerinden geçen görüşmelerin cevaplanması için kullanılır.

 • 4. 
  XVL800 ve XVL1600 model Analog cihazlarda dinlenecek olan hatların bağlantısı nasıl olmalıdır?
  • A. 

   Dinlenecek hatların hem ses kayıt cihazına hemde santrale ayrı ayrı bağlanması (paralel bağlantı) gerekir.

  • B. 

   Hatlar her zaman önce ses kayıt cihazı girişine, ses kayıt cihaz çıkışından da santrale veya telefon makinelerine bağlantısı yapılmalıdır. (Seri bağlantı)

  • C. 

   Hatlar önce santrale sonrasında ses kayıt cihazlarına bağlanarak kayıtların tutulması sağlanır. (Seri bağlantı)

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisi XVL400 model cihazlar için söylenemez?
  • A. 

   Kendi ekranı üzerinden veya ağ üzerinden cihaza bağlanılarak ayarlar yapılabilir.

  • B. 

   Cihaz üzerinden de kayıtlar dinlenebilir.

  • C. 

   XVL400 cihazlarının sadece ağ üzerinden yönetimi yapılır.

  • D. 

   XVL 400 cihazı dahili SD kart’a kayıt yapar.

 • 6. 
  “XVL800 ve 1600 model cihazlarda SMDR portundan santral bağlantısı yapılarak dahili SMDR verileri cihaz üzerinden de görüntülenebilmektedir. Bu özelliğin kullanımı için bağlanan santralin SMDR verilerini gönderebileceği kartı olmasına gerek yoktur. Bu veri santralden otomatik gelir ve özel bir ayar yapılmasına ihtiyaç bulunmaz.” Yukarıdaki ifade;
  • A. 

   Doğrudur.

  • B. 

   Yanlıştır.

 • 7. 
  Analog ses kayıt cihazlarındaki kayıtlar hangi tür ses formatlarında tutulmaktadır?
  • A. 

   MP3 ve VAW

  • B. 

   AVL ve MOV

  • C. 

   VAW, AVN ve AVI

  • D. 

   AVL, AVN ve VAW

 • 8. 
  Tüm model analog ses kayıt ürünlerinde, cihazlara ağ üzerinden bağlanabileceği gibi farklı ağlar üzerinden de bağlantısı için aşağıdaki hangi portların açılması gerekmektedir?
  • A. 

   4053 ila 4070 arası TCP

  • B. 

   9001 ila 9020 arası UDP

  • C. 

   5023 ila 5050 arası UDP

  • D. 

   5053 ila 5057 arası TCP

 • 9. 
  Ses kayıt cihazlarındaki kullanıcı bazlı yetki seviyeleri ne amaçla kullanılır?
  • A. 

   Her kullanıcının kendine ait bilgileri görebilmesi için gereklidir.

  • B. 

   Bütün kullanıcıların birbirini izleyebilmeleri için gereklidir.

  • C. 

   Kullanıcıların yetki düzeylerine göre kayıt dinleme veya dinleme ve silme işlemlerini yapabilmeleri için gereklidir.

  • D. 

   Hepsi.

 • 10. 
  “Cihaz üzerinde tutulan ses kayıt dosyaları güvenlik gereği istenmeyen kişilerce dinlenemez ve değiştirilemez” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangi durum için söylenebilir.
  • A. 

   Kayıtların yetkisiz birileri tarafından dinlenmesi önlenir.

  • B. 

   Şifreli kayıtların başka noktalarda dinlenebilmesi engellenir.

  • C. 

   Kaydedilen ses dosyaları Cihaz ID si ile ilişkilendirilmiş olduğundan sadece bu cihaza girebilen yetkili kullanıcılar tarafından dinlenebilir.

  • D. 

   Hepsi.

 • 11. 
  “Xpeech Analog ses kayıt cihazları bir PC ye bağlı olmadan tek başlarına çalışarak kayıt yapabilirler” Yukarıdaki ifade;
  • A. 

   Doğrudur.

  • B. 

   Yanlıştır.

 • 12. 
  Kayıt Bildirim Anonsu dinletebilme ve görüşme süresince Kayıt Bildirim Tonu üretebilme özellikleri hangi cihazlarda bulunur ?
  • A. 

   Sadece XVL 800 ve XVL 1600 modellerinde

  • B. 

   XVL 400 modelinde

  • C. 

   Tüm cihazlarda

 • 13. 
  İstenildiğinde ses kayıt yapabilme özelliği neyi ifade eder ?
  • A. 

   Tüm analog ses kayıt cihazlarında “kaydedilmeyecek numaralar” a yapılan çağrılar da istenirse DTMF kodu ile kayıt başlatılabilir.

  • B. 

   Tüm görüşmeleri kaydetmek üzere ayarlanmış olan cihazlarda kullanıcının gireceği bir DTMF kodu ile ses kaydı yapılmamasını sağlar.

 • 14. 
  XVL 800 ve XVL 1600 Analog Ses Kayıt cihazlarının arka yüzündeki akü bağlantıları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
  • A. 

   Elektrik kesintilerine karşı 24 V akü ile besleme sağlar.

  • B. 

   Akü ile çalışmada akü şarj durumunu okuyabilir ve gerektiğinde cihazı otomatik kapatabilir.

  • C. 

   Hepsi

 • 15. 
  XVL 400,  XVL 800 ve XVL 1600 Analog Ses Kayıt cihazlarına erişecek kullanıcılara hangi yetkiler tanınabilir?
  • A. 

   Kayıt dinleme veya silme

  • B. 

   Kayıtları yerel PC’ye indirme

  • C. 

   Canlı dinleme ve cihaz ayarlarını değiştirebilme

  • D. 

   Hepsi