Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου - Ενότητα ΙΙ.1 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 227

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου - Ενότητα ΙΙ.1 - Ιστορία Β

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου


Questions and Answers
 • 1. 
  Η πρώτη σταυροφορία είχε κυρίως θρησκευτικό χαρακτήρα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το κάλεσμα για βοήθεια από τον Αλέξιο Α΄ Κομνηνό δεν εισακούστηκε από τους σταυροφόρους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Η Α΄ σταυροφορία ήταν μια αποκλειστικά φεουδαρχική σταυροφορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Κατά την έναρξη της Α΄ σταυροφορίας οι Τούρκοι εξολόθρευσαν τις πρώτες σταυροφορικές δυνάμεις.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι φεουδάρχες ίδρυσαν μια σειρά ηγεμονιών στη δυτική Μικρά Ασία κατά την Α΄ σταυροφορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Η Δεύτερη και Τρίτη σταυροφορία ήταν επιτυχημένες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Σημαντική απώλεια για το Βυζάντιο ήταν η κατάκτηση της Κύπρου κατά την Γ΄ Σταυροφορία.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top