Κεφάλαιο 1ο - Βιολογία Β' Λυκείου

7 | Total Attempts: 376

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1 -

Βιολογία Β' Λυκείου - Χημική σύσταση του κυττάρου


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα διαγράμματα Α και Β απεικονίζουν την ποσοστιαία κατανομή του πλήθους των ατόμων δώδεκα διαφορετικών χημικών στοιχείων. Το ένα από τα δύο διαγράμματα απεικονίζει την κατανομή των στοιχείων στους οργανισμούς και το άλλο στο αβιοτικό περιβάλλον. Παρατηρήστε τα διαγράμματα και βρείτε ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές. 
  • A. 

   Το διάγραμμα Β απεικονίζει την κατανομή των στοιχείων στους οργανισμούς και το διάγραμμα Α στο αβιοτικό περιβάλλον.

  • B. 

   Τα στοιχεία Al και Fe, συμβάλλουν στην δημιουργία σταθερών μορίων που αποτελούν δομικά και λειτουργικά μόρια των οργανισμών.

  • C. 

   Το χημικό στοιχείο C μπορεί να δημιουργεί τεράστιες ανθρακικές αλυσίδες. Αυτές είναι σταθερές γιατί τα άτομα του στοιχείου C έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας ομοιοπολικών δεσμών με άλλα άτομα C.

  • D. 

   Αν το βάρος ενός μωρού είναι τέσσερα κιλά, περίπου τα τρία αποτελούνται από τα δύο πρώτα χημικά στοιχεία του διαγράμματος Α.

 • 2. 
  Η επιβίωση ενός κυττάρου εξαρτάται από την ποσότητα του νερού που υπάρχει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του περιβάλλον.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Το μεγαλύτερο ποσοστό του βάρους ενός οργανισμού αντιστοιχεί σε μόρια μικρού μοριακού βάρους.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι  υδρόφοβες δυνάμεις, οι δεσμοί υδρογόνου και οι δυνάμεις Van der Waals​ καθορίζουν την στερεοδιάταξη των μακρομορίων.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Στα κύτταρα συναντάμε πέντε είδη μακρομορίων, το DNA, το RNA, τα σάκχαρα, τα λίπη και τις πρωτεΐνες.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Το σταθερό τμήμα των αμινοξέων περιέχει μόνο τα χημικά στοιχεία C, O, H, N.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 7. 
  Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα μακρομόρια με την μεγαλύτερη ποικιλία μορφών και λειτουργιών.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

Back to Top Back to top