ניהול תוכנה פרק 1

44 | Total Attempts: 847

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  1

שאלות למבחן ממצגת 1


Questions and Answers
 • 1. 
  •בתוכנה של מחשבון אנו מחשבים 3+2. התוצאה היא 6.–העובדה שהתוצאה היא 6 ולא 5 הינה:.Iשגיאה (error).IIטעות (mistake).IIIפגם (defect).IVליקוי (fault).Vבאג (bug).VIאירוע (incident).VIIכשל (failure)
  • A. 

   I או II

  • B. 

   IV או V

  • C. 

   VI או VII

  • D. 

   III או IV

 • 2. 
  •פגמים בתוכנה עשויים להימצא ב:
  • A. 

   בדרישות ובעיצוב אך לא בקוד

  • B. 

   בעיצוב ובקוד אך לא בדרישות

  • C. 

   בקוד אך לא בעיצוב ובדרישות

  • D. 

   בעיצוב, בדרישות, וגם בקוד

 • 3. 
  •אמינות (reliability) היא, בין היתר, היכולת של תוכנה...
  • A. 

   לספק ביצועים מתאימים ביחס למשאבים ותנאים שהוגדרו

  • B. 

   לבצע את התפקידים הנדרשים בתנאים ובזמן שהוגדרו

  • C. 

   להיות מובנת, נלמדת מושכת עבור המשתמש, בתנאים שהוגדרו

  • D. 

   לספק ביצועים, לבצע תפקידים ולהיות מובנת, בתנאים ובזמן שהוגדרו

 • 4. 
  •שימושיות (usability) היא, בין היתר, היכולת של תוכנה...
  • A. 

   לספק ביצועים מתאימים ביחס למשאבים ותנאים שהוגדרו

  • B. 

   לבצע את התפקידים הנדרשים בתנאים ובזמן שהוגדרו

  • C. 

   להיות מובנת, נלמדת מושכת עבור המשתמש, בתנאים שהוגדרו

  • D. 

   לספק ביצועים, לבצע תפקידים ולהיות מובנת, בתנאים ובזמן שהוגדרו

 • 5. 
  •יעילות (efficiency) היא, בין היתר, היכולת של תוכנה...
  • A. 

   לספק ביצועים מתאימים ביחס למשאבים ותנאים שהוגדרו

  • B. 

   לבצע את התפקידים הנדרשים בתנאים ובזמן שהוגדרו

  • C. 

   להיות מובנת, נלמדת מושכת עבור המשתמש, בתנאים שהוגדרו

  • D. 

   לספק ביצועים, לבצע תפקידים ולהיות מובנת, בתנאים ובזמן שהוגדרו

 • 6. 
  •לשאלה "מדוע הבדיקות נחוצות?" יש כמה תשובות.איזה מהתשובות הבאות היא אחת מהן?
  • A. 

   כדי למצוא את כל הכשלים בתוכנה

  • B. 

   כדי למדוד ולהעריך את איכות התוכנה

  • C. 

   כדי שלבודקים תהיה תעסוקה

  • D. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 7. 
  •מהי סקירה (review)?
  • A. 

   סקר דעת קהל לבירור איכות התוכנה

  • B. 

   סקירה של הקוד כדי למצוא באגים

  • C. 

   סקירה של מסמך כדי לשפר אותו

  • D. 

   הערכת הסטטוס של מוצר או פרויקט

 • 8. 
  בדיקות תוכנה יכולות להיות:
  • A. 

   דינמיות אך לא סטטיות

  • B. 

   דינמיות אך גם סטטיות

  • C. 

   סטטיות, למציאה ישירה של כשלים

  • D. 

   דינמיות, למציאה ישירה של פגמים

 • 9. 
  יעד הבדיקה (test objective)  הוא
  • A. 

   תאריך היעד לסיום מוצלח של הבדיקה

  • B. 

   מציאת כל הבאגים בתוכנה במהלך הבדיקה

  • C. 

   מספר הבאגים אותו בכוונתנו למצוא בבדיקה

  • D. 

   מטרה שלשמה מעצבים ומבצעים בדיקה

 • 10. 
  •לבדיקת תוכנה ייתכנו היעדים הבאים:
  • A. 

   מציאת פגמים ומניעתם

  • B. 

   השגת מידע הנחוץ לקבלת החלטות

  • C. 

   השגת אמון בהערכה של רמת האיכות

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 11. 
  •בדיקות (דינמיות) מול ניפוי באגים (דיבאגינג, debugging):
  • A. 

   בדיקות דינמיות מוצאות באגים

  • B. 

   בדיקות דינמיות מוצאות כשלים

  • C. 

   ניפוי באגים מוצא כשלים ומנפה אותם

  • D. 

   ניפוי כשלים מוצא באגים דינמיים

 • 12. 
  לאחר בדיקות מקיפות לא נמצאו עוד פגמים בתוכנה. פירוש הדבר הוא כי
  • A. 

   הוכחנו שאין עוד פגמים בתוכנה

  • B. 

   אם לא מצאנו עוד פגמים סימן שבדקנו לא נכון

  • C. 

   הסיכוי שנותרו הרבה פגמים בתוכנה הינו קטן

  • D. 

   הבדיקות לא היו מקיפות מספיק

 • 13. 
  האם אפשר לבצע בדיקות ממצות,כלומר לבדוק את הכל
  • A. 

   כמובן, לשם כך אנו לומדים קורס זה

  • B. 

   אי אפשר, ולכן צריך לבדוק מהקל אל הכבד

  • C. 

   אי אפשר, ולכן צריך לבדוק מהמסובך לפשוט

  • D. 

   אי אפשר, ולכן יש להשתמש בניתוח סיכונים

 • 14. 
  •האם נכון להתחיל לבדוק מוקדם ככל האפשר?
  • A. 

   לא, בשלב מוקדם התוכנה עדיין לא מוכנה מספיק

  • B. 

   לא, בשלב מוקדם נגלה פגמים שבהמשך ממילא יתוקנו

  • C. 

   כן, בשלב מוקדם נגלה פגמים ויהיה קל יותר לתקנם

  • D. 

   כן, למרות שהבאגים בשלב מוקדם הם פחות חשובים

 • 15. 
  הפגמים מפוזרים בכל התוכנה באופן שווה בערך
  • A. 

   לא נכון, סטטיסטית הם מפוזרים באופן שווה בדיוק

  • B. 

   נכון, הסיכוי לטעות שווה בערך בכל חלק מהתוכנה

  • C. 

   לא נכון, לרוב בחלקים מסויימים מהתוכנה נמצאים יותר פגמים

  • D. 

   נכון, זהו הכלל לפיו אף פעם לא ניתן למצוא את כל הפגמים

 • 16. 
  פרדוקס ההדברה הוא
  • A. 

   ככל שבודקים פחות, מוצאים יותר באגים

  • B. 

   ככל שבודקים יותר, מוצאים יותר באגים

  • C. 

   כשחוזרים על בדיקות זהות, מתגלים באגים שלא מצאנו קודם לכן

  • D. 

   כשחוזרים על בדיקות זהות, בסופו של דבר לא מתגלים עוד באגים

 • 17. 
  •האם ההקשר משפיע על הבדיקות?
  • A. 

   כן, ההקשר משפיע על אופן ביצוע הבדיקות

  • B. 

   לא, עקרונות הבדיקה הם אוניברסליים

  • C. 

   כן, לעתים אין צורך לבצע שום בדיקה

  • D. 

   לא, הבדיקות הן שמשפיעות על ההקשר

 • 18. 
  •אשליית העדר השגיאות היא:
  • A. 

   האשלייה שאם המערכת שמישה, סימן שאין בה באגים

  • B. 

   האשלייה שאם מספיק פגמים התגלו ותוקנו, המערכת שמישה

  • C. 

   האשלייה שבלי בדיקות ניתן להגיע למערכת שמישה

  • D. 

   האשלייה שהשגת מערכת שמישה המספקת את צרכי המשתמשים היא מטרת הבדיקות

 • 19. 
  קיבלנו מסמך המתאר את העקרונות, הגישה, והמטרות העיקריות של הארגון בנוגע לבדיקות. מסמך זה הוא
  • A. 

   בסיס בדיקות

  • B. 

   מדיניות בדיקות

  • C. 

   תכנית בדיקות

  • D. 

   מושא בדיקות

 • 20. 
  קיבלנו מסמך המתאר את ההיקף, הגישה, המשאבים ולוח הזמנים של פעילויות בדיקה שיש כוונה לעשותן. מסמך זה הוא
  • A. 

   בסיס בדיקות

  • B. 

   מדיניות בדיקות

  • C. 

   תכנית בדיקות

  • D. 

   מושא בדיקות

 • 21. 
  •קיבלנו לבדיקה מחשבון, שבו עלינו לבדוק את פעולות החיבור, החיסור, הכפל והחילוק. מה מהבאים נכון ביחס למושא/י הבדיקות (test object) ופריט/י הבדיקות (test item):
  • A. 

   המחשבון הוא מושא הבדיקות ופעולות החשבון הן פריטי הבדיקות

  • B. 

   המחשבון הוא פריט הבדיקות ופעולות החשבון הן מושאי הבדיקות

  • C. 

   החיבור והחיסור הם מושאי הבדיקות, הכפל והחילוק פריטי הבדיקות

  • D. 

   החיבור והכפל הם מושאי הבדיקות, החיסור והחילוק פריטי הבדיקות

 • 22. 
  •תנאי בדיקה (test condition) הוא:
  • A. 

   תנאי חוזי או רגולטורי לביצוע הבדיקה או חלק ממנה

  • B. 

   פריט או אירוע שעשוי להיות מאומת על ידי מקרה בדיקה

  • C. 

   אמת מידה ליציאה המהווה תנאי לביצוע הבדיקה או חלק ממנה

  • D. 

   תוצאה של מקרה בדיקה או חלק ממנו המהווה תנאי לביצוע הבדיקה

 • 23. 
  •לקראת בדיקה של מחשבון הכנו קובץ ובו ערכים מספריים שונים שיוזנו לפעולות החשבון השונות אותן נבדוק. קובץ כזה נקרא:
  • A. 

   תנאי בדיקות

  • B. 

   נוהל בדיקות

  • C. 

   סט בדיקות

  • D. 

   נתוני בדיקות

 • 24. 
  כהכנה לבדיקות של מחשבון הכנו רצף פעולות הכולל כניסה למערכת, הזנת נתון, ביצוע פעולה חשבונית על הנתון, ובדיקת התוצאה. רצף כזה נקרא
  • A. 

   נוהל בדיקות

  • B. 

   סדרת בדיקות

  • C. 

   רישום בדיקות

  • D. 

   כיסוי בדיקות

 • 25. 
  •כהכנה לבדיקות של מחשבון הכנו סט של מקרי בדיקה הכוללים פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק, ולאחר מכן פעולות חשבוניות משולבות (פעולת חיבור שאת התוצאה שלה מכפילים במספר כלשהו, וכן הלאה). סט כזה נקרא:
  • A. 

   נוהל בדיקות

  • B. 

   סדרת בדיקות

  • C. 

   רישום בדיקות

  • D. 

   כיסוי בדיקות

Back to Top Back to top