ניהול תוכנה פרק 1

44 | Total Attempts: 825

Settings
Please wait...
  1

שאלות למבחן ממצגת 1


Questions and Answers
 • 1. 
  •בתוכנה של מחשבון אנו מחשבים 3+2. התוצאה היא 6.–העובדה שהתוצאה היא 6 ולא 5 הינה:.Iשגיאה (error).IIטעות (mistake).IIIפגם (defect).IVליקוי (fault).Vבאג (bug).VIאירוע (incident).VIIכשל (failure)
  • A. 

   I או II

  • B. 

   IV או V

  • C. 

   VI או VII

  • D. 

   III או IV

 • 2. 
  •פגמים בתוכנה עשויים להימצא ב:
  • A. 

   בדרישות ובעיצוב אך לא בקוד

  • B. 

   בעיצוב ובקוד אך לא בדרישות

  • C. 

   בקוד אך לא בעיצוב ובדרישות

  • D. 

   בעיצוב, בדרישות, וגם בקוד

 • 3. 
  •אמינות (reliability) היא, בין היתר, היכולת של תוכנה...
  • A. 

   לספק ביצועים מתאימים ביחס למשאבים ותנאים שהוגדרו

  • B. 

   לבצע את התפקידים הנדרשים בתנאים ובזמן שהוגדרו

  • C. 

   להיות מובנת, נלמדת מושכת עבור המשתמש, בתנאים שהוגדרו

  • D. 

   לספק ביצועים, לבצע תפקידים ולהיות מובנת, בתנאים ובזמן שהוגדרו

 • 4. 
  •שימושיות (usability) היא, בין היתר, היכולת של תוכנה...
  • A. 

   לספק ביצועים מתאימים ביחס למשאבים ותנאים שהוגדרו

  • B. 

   לבצע את התפקידים הנדרשים בתנאים ובזמן שהוגדרו

  • C. 

   להיות מובנת, נלמדת מושכת עבור המשתמש, בתנאים שהוגדרו

  • D. 

   לספק ביצועים, לבצע תפקידים ולהיות מובנת, בתנאים ובזמן שהוגדרו

 • 5. 
  •יעילות (efficiency) היא, בין היתר, היכולת של תוכנה...
  • A. 

   לספק ביצועים מתאימים ביחס למשאבים ותנאים שהוגדרו

  • B. 

   לבצע את התפקידים הנדרשים בתנאים ובזמן שהוגדרו

  • C. 

   להיות מובנת, נלמדת מושכת עבור המשתמש, בתנאים שהוגדרו

  • D. 

   לספק ביצועים, לבצע תפקידים ולהיות מובנת, בתנאים ובזמן שהוגדרו

 • 6. 
  •לשאלה "מדוע הבדיקות נחוצות?" יש כמה תשובות.איזה מהתשובות הבאות היא אחת מהן?
  • A. 

   כדי למצוא את כל הכשלים בתוכנה

  • B. 

   כדי למדוד ולהעריך את איכות התוכנה

  • C. 

   כדי שלבודקים תהיה תעסוקה

  • D. 

   אף תשובה אינה נכונה

 • 7. 
  •מהי סקירה (review)?
  • A. 

   סקר דעת קהל לבירור איכות התוכנה

  • B. 

   סקירה של הקוד כדי למצוא באגים

  • C. 

   סקירה של מסמך כדי לשפר אותו

  • D. 

   הערכת הסטטוס של מוצר או פרויקט

 • 8. 
  בדיקות תוכנה יכולות להיות:
  • A. 

   דינמיות אך לא סטטיות

  • B. 

   דינמיות אך גם סטטיות

  • C. 

   סטטיות, למציאה ישירה של כשלים

  • D. 

   דינמיות, למציאה ישירה של פגמים

 • 9. 
  יעד הבדיקה (test objective)  הוא
  • A. 

   תאריך היעד לסיום מוצלח של הבדיקה

  • B. 

   מציאת כל הבאגים בתוכנה במהלך הבדיקה

  • C. 

   מספר הבאגים אותו בכוונתנו למצוא בבדיקה

  • D. 

   מטרה שלשמה מעצבים ומבצעים בדיקה

 • 10. 
  •לבדיקת תוכנה ייתכנו היעדים הבאים:
  • A. 

   מציאת פגמים ומניעתם

  • B. 

   השגת מידע הנחוץ לקבלת החלטות

  • C. 

   השגת אמון בהערכה של רמת האיכות

  • D. 

   כל התשובות נכונות

 • 11. 
  •בדיקות (דינמיות) מול ניפוי באגים (דיבאגינג, debugging):
  • A. 

   בדיקות דינמיות מוצאות באגים

  • B. 

   בדיקות דינמיות מוצאות כשלים

  • C. 

   ניפוי באגים מוצא כשלים ומנפה אותם

  • D. 

   ניפוי כשלים מוצא באגים דינמיים

 • 12. 
  לאחר בדיקות מקיפות לא נמצאו עוד פגמים בתוכנה. פירוש הדבר הוא כי
  • A. 

   הוכחנו שאין עוד פגמים בתוכנה

  • B. 

   אם לא מצאנו עוד פגמים סימן שבדקנו לא נכון

  • C. 

   הסיכוי שנותרו הרבה פגמים בתוכנה הינו קטן

  • D. 

   הבדיקות לא היו מקיפות מספיק

 • 13. 
  האם אפשר לבצע בדיקות ממצות,כלומר לבדוק את הכל
  • A. 

   כמובן, לשם כך אנו לומדים קורס זה

  • B. 

   אי אפשר, ולכן צריך לבדוק מהקל אל הכבד

  • C. 

   אי אפשר, ולכן צריך לבדוק מהמסובך לפשוט

  • D. 

   אי אפשר, ולכן יש להשתמש בניתוח סיכונים

 • 14. 
  •האם נכון להתחיל לבדוק מוקדם ככל האפשר?
  • A. 

   לא, בשלב מוקדם התוכנה עדיין לא מוכנה מספיק

  • B. 

   לא, בשלב מוקדם נגלה פגמים שבהמשך ממילא יתוקנו

  • C. 

   כן, בשלב מוקדם נגלה פגמים ויהיה קל יותר לתקנם

  • D. 

   כן, למרות שהבאגים בשלב מוקדם הם פחות חשובים

 • 15. 
  הפגמים מפוזרים בכל התוכנה באופן שווה בערך
  • A. 

   לא נכון, סטטיסטית הם מפוזרים באופן שווה בדיוק

  • B. 

   נכון, הסיכוי לטעות שווה בערך בכל חלק מהתוכנה

  • C. 

   לא נכון, לרוב בחלקים מסויימים מהתוכנה נמצאים יותר פגמים

  • D. 

   נכון, זהו הכלל לפיו אף פעם לא ניתן למצוא את כל הפגמים

 • 16. 
  פרדוקס ההדברה הוא
  • A. 

   ככל שבודקים פחות, מוצאים יותר באגים

  • B. 

   ככל שבודקים יותר, מוצאים יותר באגים

  • C. 

   כשחוזרים על בדיקות זהות, מתגלים באגים שלא מצאנו קודם לכן

  • D. 

   כשחוזרים על בדיקות זהות, בסופו של דבר לא מתגלים עוד באגים

 • 17. 
  •האם ההקשר משפיע על הבדיקות?
  • A. 

   כן, ההקשר משפיע על אופן ביצוע הבדיקות

  • B. 

   לא, עקרונות הבדיקה הם אוניברסליים

  • C. 

   כן, לעתים אין צורך לבצע שום בדיקה

  • D. 

   לא, הבדיקות הן שמשפיעות על ההקשר

 • 18. 
  •אשליית העדר השגיאות היא:
  • A. 

   האשלייה שאם המערכת שמישה, סימן שאין בה באגים

  • B. 

   האשלייה שאם מספיק פגמים התגלו ותוקנו, המערכת שמישה

  • C. 

   האשלייה שבלי בדיקות ניתן להגיע למערכת שמישה

  • D. 

   האשלייה שהשגת מערכת שמישה המספקת את צרכי המשתמשים היא מטרת הבדיקות

 • 19. 
  קיבלנו מסמך המתאר את העקרונות, הגישה, והמטרות העיקריות של הארגון בנוגע לבדיקות. מסמך זה הוא
  • A. 

   בסיס בדיקות

  • B. 

   מדיניות בדיקות

  • C. 

   תכנית בדיקות

  • D. 

   מושא בדיקות

 • 20. 
  קיבלנו מסמך המתאר את ההיקף, הגישה, המשאבים ולוח הזמנים של פעילויות בדיקה שיש כוונה לעשותן. מסמך זה הוא
  • A. 

   בסיס בדיקות

  • B. 

   מדיניות בדיקות

  • C. 

   תכנית בדיקות

  • D. 

   מושא בדיקות

 • 21. 
  •קיבלנו לבדיקה מחשבון, שבו עלינו לבדוק את פעולות החיבור, החיסור, הכפל והחילוק. מה מהבאים נכון ביחס למושא/י הבדיקות (test object) ופריט/י הבדיקות (test item):
  • A. 

   המחשבון הוא מושא הבדיקות ופעולות החשבון הן פריטי הבדיקות

  • B. 

   המחשבון הוא פריט הבדיקות ופעולות החשבון הן מושאי הבדיקות

  • C. 

   החיבור והחיסור הם מושאי הבדיקות, הכפל והחילוק פריטי הבדיקות

  • D. 

   החיבור והכפל הם מושאי הבדיקות, החיסור והחילוק פריטי הבדיקות

 • 22. 
  •תנאי בדיקה (test condition) הוא:
  • A. 

   תנאי חוזי או רגולטורי לביצוע הבדיקה או חלק ממנה

  • B. 

   פריט או אירוע שעשוי להיות מאומת על ידי מקרה בדיקה

  • C. 

   אמת מידה ליציאה המהווה תנאי לביצוע הבדיקה או חלק ממנה

  • D. 

   תוצאה של מקרה בדיקה או חלק ממנו המהווה תנאי לביצוע הבדיקה

 • 23. 
  •לקראת בדיקה של מחשבון הכנו קובץ ובו ערכים מספריים שונים שיוזנו לפעולות החשבון השונות אותן נבדוק. קובץ כזה נקרא:
  • A. 

   תנאי בדיקות

  • B. 

   נוהל בדיקות

  • C. 

   סט בדיקות

  • D. 

   נתוני בדיקות

 • 24. 
  כהכנה לבדיקות של מחשבון הכנו רצף פעולות הכולל כניסה למערכת, הזנת נתון, ביצוע פעולה חשבונית על הנתון, ובדיקת התוצאה. רצף כזה נקרא
  • A. 

   נוהל בדיקות

  • B. 

   סדרת בדיקות

  • C. 

   רישום בדיקות

  • D. 

   כיסוי בדיקות

 • 25. 
  •כהכנה לבדיקות של מחשבון הכנו סט של מקרי בדיקה הכוללים פעולות חיבור, חיסור, כפל וחילוק, ולאחר מכן פעולות חשבוניות משולבות (פעולת חיבור שאת התוצאה שלה מכפילים במספר כלשהו, וכן הלאה). סט כזה נקרא:
  • A. 

   נוהל בדיקות

  • B. 

   סדרת בדיקות

  • C. 

   רישום בדיקות

  • D. 

   כיסוי בדיקות

 • 26. 
  •עבור תוכנת מחשבון ישנן 4 דרישות: ביצוע פעולות חיבור, חיסור, כפל, חילוק. תכננו סט של בדיקות בהן מבוצעות פעולות החשבון השונות, ובדקנו כמה מבין 4 פעולות החשבון היסודיות בוצעו בסט בדיקות זה. התוצאה של הליך זה נקראת:
  • A. 

   נוהל בדיקות

  • B. 

   סדרת בדיקות

  • C. 

   רישום בדיקות

  • D. 

   כיסוי בדיקות

 • 27. 
  במסמך הקשור לבדיקות של מחשבון כתבנו, בין היתר, איזה בדיקות בצענו, באיזה סביבה, ומה היו התוצאות. מסמך זה הוא
  • A. 

   נוהל בדיקות

  • B. 

   סדרת בדיקות

  • C. 

   רישום בדיקות

  • D. 

   כיסוי בדיקות

 • 28. 
  •איזה מהמשפטים הבאים נכון ביחס לתכנון בדיקות (test planning) ולבקרת בדיקות (test control) 
  • A. 

   התכנון הוא פעילות המתמשכת לאורך כל תהליך הבדיקות, והבקרה נעשית בסוף התהליך תוך השוואת התוצאה הסופית לתכנון.

  • B. 

   התכנון הוא פעילות מקדימה בה מגדירים יעדים ופעילויות, והבקרה מתמשכת לאורך התהליך תוך השוואת ההתקדמות לתכנון.

  • C. 

   הבקרה היא פעילות המתמשכת לאורך כל תהליך הבדיקות, והתכנון נעשה בסוף התהליך תוך התאמת התכנון לתוצאה הסופית

  • D. 

   תכנון ובקרה הם שני שמות נרדפים לאותו תהליך, בו תחילה מגדירים יעדים ופעילויות, ולאורך התהליך משווים את ההתקדמות לתכנון

 • 29. 
  •בסיס בדיקות (test basis) הוא
  • A. 

   הבסיס לכל תהליך הבדיקות, כולל כל המסמכים, התוכנות וסביבת הבדיקות

  • B. 

   הכלי שעל בסיסו מנהלים את הבדיקות מראשיתן ועד סופן

  • C. 

   הנתונים המהווים בסיס לכל הבדיקות, והנהלים לפיהם הן מתבצעות

  • D. 

   המסמכים שמהם ניתן להסיק את הדרישות, והתיעוד עליו מבוססות הבדיקות

 • 30. 
  איזה מהבאים משתייך לבּוֹדְקָה (מכלול מרכיבי הבדיקות, testware
  • A. 

   תיעוד, קלט, קבצים, מסדי נתונים, סביבה, תוכנות ועזרים לבדיקות

  • B. 

   תסריטים, קלט, תוצאות צפויות, תוצאות בפועל, רשימת באגים

  • C. 

   נהלים להקמת ופירוק סביבת הבדיקות, תוצאות צפויות, רשימת באגים

  • D. 

   תיעוד, תסריטים, קלט, סביבה, תוצאות צפויות, תוצאות בפועל

 • 31. 
  •קיימות דרישות א-ג ובדיקות 1-3. - באיזה מהבאים מתקיים כיסוי מלא על בסיס נֶעֱקָבוּת דו-כיוונית (bi-directional traceability)
  • A. 

   בדיקות 1-2 מכסות את דרישה א, 3 מכסה את ג

  • B. 

   דרישה א מכוסה על ידי בדיקה 1, דרישות ב-ג על ידי בדיקה 2

  • C. 

   בדיקה 1 מכסה את דרישה א, 2 את ג, 3 את א

  • D. 

   בדיקה 1 מכסה את דרישה ג, 2 את א, 3 את ב

 • 32. 
  •לקראת ביצוע בדיקות בדקנו והערכנו את הדרישות, הסיכונים, ורמת הבדיקוּת (testability) של בסיס הבדיקות ושל יעדי הבדיקות. פעולות אלה הן חלק מ:
  • A. 

   תכנון הבדיקות

  • B. 

   ניתוח הבדיקות

  • C. 

   עיצוב הבדיקות

  • D. 

   יישום הבדיקות

 • 33. 
  •בשלב יישום הבדיקות וביצוען נכללים, בין היתר:
  • A. 

   תכנון הבדיקות, גמר הגדרת מקרי הבדיקה, ביצועם ורישום התוצאות

  • B. 

   הגדרת סביבת הבדיקות, בקרת הבדיקות, ביצוען ורישום התוצאות

  • C. 

   סקירת בסיס הבדיקות, יצירת סדרות בדיקה, ביצוען ורישום התוצאות

  • D. 

   גמר הגדרת מקרי הבדיקה ואימות נֶעֱקָבוּת דו-כיוונית עם בסיס הבדיקות

 • 34. 
  •בשלב מסויים ביצענו את ההגדרה הסופית של מקרי הבדיקה ותיעדופם, יצרנו נהלי בדיקה ונתונים, סדרות בדיקה לשם ביצוע יעיל, ווידאנו את תקינות סביבת הבדיקות וקיום נֶעֱקָבוּת דו-כיוונית בין בסיס הבדיקות ומקרי הבדיקה. שלב זה הוא:
  • A. 

   תכנון הבדיקות

  • B. 

   ניתוח הבדיקות

  • C. 

   עיצוב הבדיקות

  • D. 

   יישום הבדיקות

 • 35. 
  •לפני הכניסה לביצוע בדיקות של מחשבון קבענו כי אפשר וצריך לסיימן לאחר שנבדקו כל 4 פעולות החשבון עם כל צירוף של מספרים ייצוגיים מכל אחת ממחלקות השקילות וערכי הגבול של מחלקות אלה. בשלב מסויים במהלך הבדיקות, בדקנו ומצאנו שנבדקו כל צירופי מחלקות השקילות, אך לא ערכי הגבול. מה שעשינו הוא:
  • A. 

   הערכת אמות המידה לכניסה, כאשר אנו עומדים בהן

  • B. 

   הערכת אמות המידה לכניסה, כאשר איננו עומדים בהן

  • C. 

   הערכת אמות המידה ליציאה, כאשר איננו עומדים בהן

  • D. 

   הערכת אמות המידה ליציאה, כאשר אנו עומדים בהן

 • 36. 
  •בשלב מסויים בבדיקות בדקנו אילו תוצרים מתוכננים אכן נמסרו, רשמנו דוחות אירועים שנשארו פתוחים, וארגנו את מכלול פריטי הבדיקה, סביבת הבדיקה ותשתית הבדיקה לשם שימוש בעתיד. שלב זה הוא:
  • A. 

   תכנון הבדיקות

  • B. 

   ביצוע הבדיקות

  • C. 

   דיווח הבדיקות

  • D. 

   סגירת הבדיקות

 • 37. 
  איזה מהבאים מתאר את כל חמשת תהליכי הבדיקה היסודיים
  • A. 

   תכנון, בקרה, ניתוח, עיצוב, ביצוע ודיווח

  • B. 

   תכנון ובקרה, ניתוח ועיצוב, הערכת אמות מידה ליציאה, דיווח, פעילויות סגירה

  • C. 

   תכנון ובקרה, ניתוח ועיצוב, יישום וביצוע, הערכת אמות מידה ליציאה, דיווח

  • D. 

   תכנון ובקרה, ניתוח ועיצוב, יישום וביצוע, הערכת אמות מידה ליציאה ודיווח, פעילויות סגירה

 • 38. 
  •דפוסי מחשבה אופייניים למפתח/ת ולבודק/ת:
  • A. 

   המפתח "אופטימי" ושם דגש על איכות הבודק "פסימי" ושם דגש על מהירות והספק

  • B. 

   הבודק "פסימי" ושם דגש על איכות המפתח "אופטימי" ושם דגש על מהירות והספק

  • C. 

   המפתח מתמקד בנוחות למשתמש הבודק מתמקד בשיקולים טכניים בקוד

  • D. 

   הבודק מתמקד ברכיב המקודד למפתח מבט כללי על היישום ומטרותיו

 • 39. 
  •להלן שיחה בין אנשי צוות. יש לזהות מי הוא מי בסבירות הגבוהה יותר:–א': האם התוכנה תהיה מוכנה בסוף החודש?–ב': בטוח, יש עוד כמה בעיות קטנות בקוד אבל נפתור אותן תוך שבוע–ג': יש 5 באגים קריטיים ועוד 10 חמוּרים, לא נספיק לתקן ולבדוק את כולם–ד': ה"באגים" הם סתם התפנקויות של המשתמשים, אפשר לעקוף אותם בקלות–ה': התוכנה מיועדת לציבור הרחב, אבל שימוש ברכיב X מחייב ידע בקוד.
  • A. 

   א' מנהל, ב' ד' מפתחים, ג' ה' בודקים

  • B. 

   א' מנהל פיתוח, ב'-ג' מפתחים, ד'-ה' בודקים

  • C. 

   א'-ג' מפתחים, ד'-ה' בודקים

  • D. 

   א' מנהל בדיקות, ב'-ג' בודקים, ד'-ה' מפתחים

 • 40. 
  •באיזה מהמצבים הבאים רמת אי-התלות של הבודקים היא הגבוהה ביותר–כלומר שהבדיקה נעשית בצורה העצמאית ביותר:
  • A. 

   כל מפתח בודק באופן עצמאי את הקוד של עמיתו

  • B. 

   צוות בדיקות מחוץ לחברה בודק את הקוד של כולם

  • C. 

   כל מפתח בודק באופן עצמאי את הקוד שלו

  • D. 

   צוות בדיקות בחברה אך מחוץ לפיתוח בודק את הקוד

 • 41. 
  •בחברת תוכנה א' מקובל שכותבי הקוד בודקים זה את זה, ולאחר מכן הקוד מוצא לבדיקה בחברת בדיקות חיצונית.•בחברה ב' ישנו צוות בדיקות בגוף הפיתוח•בחברה ג' ישנו צוות בדיקות עצמאי מחוץ לגוף הפיתוח•באיזה מהחברות הבדיקות הן העצמאיות (בלתי-תלויות) ביותר:
  • A. 

   חברה א

  • B. 

   חברה ב

  • C. 

   חברה ג

  • D. 

   בכולן באותה מידה

 • 42. 
  כיצד הנכון ביותר להעביר את ממצאי הבדיקות לצוות הפיתוח
  • A. 

   להדגיש את חומרת התקלות וחוסר המקצועיות המתבטאת בהן

  • B. 

   להעביר רק ממצאים שלא משתמע מהם שצוות הפיתוח עשה טעות

  • C. 

   להעביר ממצאים בניסוח ניטראלי ומבלי להצביע על תקלות

  • D. 

   להעביר ממצאים בניסוח ניטראלי וממקום של שיתוף פעולה

 • 43. 
  •בודקת בחברת תוכנה א' קיבלה משימה לבדוק תוכנה המנהלת הזרמת 10 מ"ק  של דם אנושי בשעה, בצינור שאורכו 10 ק"מ, 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, וזאת עבור הלקוח ב'. המערכת הוגדרה כמערכת קריטית. לבודקת ידוע שבדיקת הקבלה תארך 8 שעות, אבל היא גילתה שאחרי 12 שעות התוכנה מפסיקה לעבוד. הבודקת דיווחה על כך למעסיקיה והללו הורו לה לבצע את בדיקת הקבלה שסוכמה עם הלקוח ולא להזכיר את הנתון שגילתה.מה הדבר הראשון שהבודקת היתה צריכה לעשות
  • A. 

   למלא את ההוראה, בודקי תוכנה מחוייבים לטובת המעסיק שלהם ולהוראותיו

  • B. 

   לדווח ללקוח על הבעיה, בודקי תוכנה מייצגים את הלקוח ומחוייבים אליו

  • C. 

   לברר מראש מה השימוש שייעשה בצינור הדם והאם הוא תואם לטובת הציבור

  • D. 

   לוודא שהתוכנה עומדת בתקני IEEE להזרמת נוזלים במערכות קריטיות

 • 44. 
  איזה מהבאים עומד בתנאי הקוד האתי של ISTQB
  • A. 

   בודק תוכנה מחוייב בראש וראשונה למעסיק שלו

  • B. 

   בודק תוכנה מחוייב בראש וראשונה ללקוח שלו

  • C. 

   בודק תוכנה יפעל לטובת הלקוח והמעסיק, אך בראש וראשונה לטובת האינטרס הציבורי

  • D. 

   בודק תוכנה יפעל בהתאם לטובת המעסיק והציבור, אך אינו מחוייב לטובת הלקוח