Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.1 - Ιστορία Β' Γυμνασίου

7 | Total Attempts: 99

SettingsSettingsSettings
Please wait...
High School Quizzes & Trivia

Ιστορία Β' Γυμνασίου - Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντίου - Ενότητα Ι.1


Questions and Answers
 • 1. 
  Οι Άβαροι είχαν ιδρύσει στις αρχές του 6ου αι. μια πανίσχυρη αυτοκρατορία στην Κεντρική Ευρώπη.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Οι Σλάβοι και οι Άβαροι πολιόρκησαν επιτυχώς την Θεσσαλονίκη. 
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 3. 
  Οι Σλάβοι εξελληνίστηκαν από την αρχή της εγκατάστασης τους στην ηπειρωτική Ελλάδα.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 4. 
  Οι σκλαβηνίες ήταν κατοικίες υποδουλωμένων Σλάβων στους Βυζαντινούς.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 5. 
  Οι Σλάβοι ήταν νομαδικός λαός με ιδιότυπη οργάνωση.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 6. 
  Οι Σλάβοι στα τέλη του 6ου αι. -αρχές του 7ου :
  • A. 

   εγκαταστάθηκαν στον Δούναβη

  • B. 

   πέρασαν στην επιρροή των Αβάρων

  • C. 

   εκχριστιανίστηκαν

 • 7. 
  Οι Άβαροι ήταν:
  • A. 

   λαός ουννικής καταγωγής

  • B. 

   απόγονοι των Σλάβων

  • C. 

   εγκατεστημένοι στα βαλκανικά εδάφη του Βυζαντίου

Related Topics
Back to Top Back to top