Електрично поље 1

5 Questions | Total Attempts: 156

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Електрична сила може бити:
  • A. 

   привлачна

  • B. 

   одбојна

  • C. 

   привлачна и одбојна

  • D. 

   позитивна и негативна

 • 2. 
  Два позитивно наелектрисана тела се привлаче.
  • A. 

   Тачно

  • B. 

   Нетачно

 • 3. 
  Елементарна количина наелектрисања је количина наелектрисања:
  • A. 

   протона

  • B. 

   неутрона

  • C. 

   електрона

  • D. 

   атома

 • 4. 
  Ако се растојање између два наелектрисана тела повећа 4 пута, интензитет електричне силе ће се:
  • A. 

   повећати 4 пута

  • B. 

   повећати 8 пута

  • C. 

   смањити 16 пута

  • D. 

   повећати 16 пута

Back to Top Back to top