"เปิดรั้วสู่อ้อมอกแม่รำเพย ครั้งที่ 1" เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

50 | Total Attempts: 133

SettingsSettingsSettings
Please wait...
"เปิดรั้วสู่อ้อมอกแม่รำเพย ครั้งที่ 1" เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ

ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงข้อเดีย โดยคลิกเลือกที่หน้าตัวเ ือกที่ต้องการ


Questions and Answers
 • 1. 
  แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ๑. ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเทพศิรินทร์  ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ใด
  • A. 

   ช่อดอกรำเพย

  • B. 

   ดวงอาทิตย์

  • C. 

   อักษรย่อ ท ทหาร

  • D. 

   พุทธภาษิต “น สิยา โลกวฑฺฒโน”

 • 2. 
  ชื่อโรงเรียน “เทพศิรินทร์”    เป็นพระนามของพระองค์ใด
  • A. 

   สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

  • B. 

   สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • C. 

   สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

  • D. 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 • 3. 
  สีประจำของโรงเรียนเทพศิรินทร์  คือสีใด
  • A. 

   เขียว – ขาว

  • B. 

   ฟ้า – เหลือง

  • C. 

   เขียว – เหลือง

  • D. 

   ฟ้า - ขาว

 • 4. 
  สำนวนใดไม่ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการพูด
  • A. 

   ปลาหมอตายเพราะปาก

  • B. 

   น้ำท่วมทุ่ง

  • C. 

   ปากว่าตาขยิบ

  • D. 

   ปากหอยปากปู

 • 5. 
  เอกไม่ช่วยเพื่อนจัดป้ายนิเทศ แล้วยังนำกระดาษสีของเพื่อนไปเล่น  สถานการณ์นี้ ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   พายเรือในอ่าง

  • B. 

   มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ

  • C. 

   เรือล่มในหนอง

  • D. 

   รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

 • 6. 
  เด็กชายบอยชอบสร้างเรื่องโกหกเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นสนใจตนเอง  พฤติกรรมของเด็กชายบอยตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   ลูกไก่ในกำมือ

  • B. 

   เด็กเลี้ยงแกะ

  • C. 

   คบเด็กสร้างบ้าน

  • D. 

   จับแพะชนแกะ

 • 7. 
  คำว่า  “ขัน”   ข้อใดใช้เป็นคำกริยา
  • A. 

   ไก่ขันทุกเช้า

  • B. 

   ขันพลาสติกราคาไม่แพง

  • C. 

   นางงามสงกรานต์ได้รางวัลขันน้ำพานทอง

  • D. 

   คุณยายคดข้าวใส่ขันเงินเพื่อเตรียมใส่บาตร

 • 8. 
  ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เด็ก ๆ สนใจวารสารฉบับนี้

  • B. 

   ปากกาแท่งนี้เขียนดีมาก

  • C. 

   รูปถ่ายรูปนี้ดูเป็นปริศนาชอบกล

  • D. 

   พระพุทธรูปองค์นี้งดงามจริง ๆ

 • 9. 
  ข้อใดสะกดถูกทุกคำ
  • A. 

   เราปราถนาจะเรียนต่อที่นี่

  • B. 

   เขาสังเกตุเห็นความผิดปกติ

  • C. 

   คุณพ่อของเขาเป็นสารวัตรที่โรงพักนี้

  • D. 

   ครูครูอนุญาติให้นักเรียนกลับบ้านได้

 • 10. 
  สักวาหวานอื่นมีหมื่นแสน       ไม่เหมือนแม้นพจมานที่หวานหอม        กลิ่นประเทียบเปรียบดวงพวงพะยอม       อาจจะน้อมจิตโน้มด้วยโลมลม       แม้นล้อลามหยามหยาบไม่ปลาบปลื้ม       ดังดูดดื่มบอระเพ็ดที่เข็ดขม       ผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์       ใครฟังลมเมินหน้าระอาเอย “สักวาบทนี้สอนเรื่องใด”
  • A. 

   การพูด

  • B. 

   การคบคน

  • C. 

   การเลือกของหอม

  • D. 

   การรักษาธรรมชาติ

 • 11. 
  คณิตศาสตร์ ข้อใดแยกตัวประกอบของ 48 ได้ถูกต้อง
  • A. 

   48 = 2 × 4 × 6

  • B. 

   48 = 2 × 2 × 2 × 6

  • C. 

   48 = 2 × 2 × 3 × 4

  • D. 

   48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3

 • 12. 
  คุณย่ามีเงินจำนวนหนึ่ง เมื่อแบ่งให้หลาน 4 คน คนละ 1,250 บาท ยังมีเงินเหลืออีก 4,000 บาท เดิมคุณย่ามีเงินเท่าไร  
  • A. 

   5,000 บาท

  • B. 

   5,250 บาท

  • C. 

   9,000 บาท

  • D. 

   10,000 บาท

 • 13. 
  จำนวนนับตั้งแต่  14  ถึง  32  มีจำนวนใด  เป็นจำนวนเฉพาะ
  • A. 

   17, 19, 23, 29, 31

  • B. 

   14, 17, 23, 29, 31

  • C. 

   14, 17, 19, 23, 29

  • D. 

   17, 19, 23, 29, 32

 • 14. 
  นาฬิกา 3 เรือน เรือนแรกตีบอกเวลาทุก 9 นาที  เรือนที่สองตีทุก 16 นาที และเรือนที่สาม  ตีทุก  20  นาที ถ้าตีครั้งแรกพร้อมกันเวลา 18 : 00 น.  เวลาใดนาฬิกาทั้งสามเรือนจึงจะตีพร้อมกัน      เป็นครั้งที่สอง
  • A. 

   3 : 00 น.

  • B. 

   4 : 00 น.

  • C. 

   5 : 00 น.

  • D. 

   6 : 00 น.

 • 15. 
  ผลลัพธ์ของ 10.5 X 49.5 ตรงกับข้อใด
  • A. 

   51.975

  • B. 

   519.75

  • C. 

   519.5

  • D. 

   5197.51

 • 16. 
  15  เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ  60
  • A. 

   15 เปอร์เซ็นต์

  • B. 

   20 เปอร์เซ็นต์

  • C. 

   25 เปอร์เซ็นต์

  • D. 

   30 เปอร์เซ็นต์

 • 17. 
  จงหาค่า  y  จากสมการ   
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 18. 
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

 • 19. 
  ทศนิยมในข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมาก
  • A. 

   0.7, 0.63, 0.621, 0.568, 0.603

  • B. 

   0.63, 0.7, 0.603, 0.568, 0.621

  • C. 

   0.621, 0.63 , 0.568 , 0.7, 0.603

  • D. 

   0.568 , 0.603, 0.621, 0.63, 0.7

 • 20. 
  • A. 

   9/4

  • B. 

   5/2

  • C. 

   4/9

  • D. 

   2/5

 • 21. 
  วิทยาศาสตร์ ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 21-22 จากปัญหาที่ว่า  “กระดาษที่ขยำเป็นก้อนกับกระดาษที่เป็นแผ่นอย่างไหนจะตกถึงพื้นได้เร็วกว่ากัน” ควรตรวจสอบสมมติฐานใด
  • A. 

   รูปร่างของกระดาษมีผลต่อการตกถึงพื้นหรือไม่

  • B. 

   ขนาดของกระดาษมีผลต่อการตกถึงพื้นหรือไม่

  • C. 

   ความสูงของการปล่อยมีผลต่อการตกถึงพื้นหรือไม่

  • D. 

   ชนิดและขนาดของกระดาษมีผลต่อการตกถึงพื้นหรือไม่

 • 22. 
  ตัวแปรต้นในการทดลองนี้คืออะไร
  • A. 

   ผู้ทำการทดลอง

  • B. 

   เวลาปล่อยกระดาษ

  • C. 

   รูปทรงของกระดาษ

  • D. 

   ระยะที่ปล่อยกระดาษ

 • 23. 
  สารกลุ่มใดต่อไปนี้มีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊สตามลำดับ
  • A. 

   เกลือ น้ำเชื่อม สารส้ม

  • B. 

   ผงซักฟอก น้ำมันพืช อากาศ

  • C. 

   ไอน้ำ น้ำปลา น้ำตาลทราย

  • D. 

   น้ำเกลือ ควันไฟ น้ำส้มสายชู

 • 24. 
  สารคู่ใดต่อไปนี้มีสมบัติเป็นเบสทั้งคู่
  • A. 

   สบู่ น้ำอัดลม

  • B. 

   น้ำเกลือ น้ำเชื่อม

  • C. 

   น้ำโซดา ปูนขาว

  • D. 

   น้ำปูนใส ผงซักฟอก

 • 25. 
  จากตาราง ปริมาณโปรตีนที่เด็กช่วงอายุต่างๆ ต้องการในแต่ละวัน เด็กอายุ 10 ปี ที่มีน้ำหนักตัว 30 กิโลกรัม ต้องการปริมาณโปรตีนวันละเท่าใด
  • A. 

   30 กรัม

  • B. 

   36 กรัม

  • C. 

   45 กรัม

  • D. 

   60 กรัม

Back to Top Back to top