1 часть, гистология, хрипков

285 Questions | Total Attempts: 16

SettingsSettingsSettings
1 , , - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  На  гістологічному препараті видно соматичну клітину людини, що знаходиться у метафазі мітотичного поділу. Скільки хромосом входить до складу метафазної пластинки, враховуючи, що кожна хромосома мае дві сестринські хроматини?
  • A. 

   46 хромосом

  • B. 

   92 хромосоми

  • C. 

   23 хромосоми

  • D. 

   48 хромосом

  • E. 

   24 хромосоми

 • 2. 
  В експериментi  фармакологiчним шляхом заблоковано синтез АТФ у клiтинах. Який вид транспорту речовин у бiомембранах зазнає найбiльших змiн?
  • A. 

   Активний транспорт

  • B. 

   Вiльна дифузiя

  • C. 

   Полегшена дифузiя

  • D. 

   Осмос

  • E. 

   Електродифузiя

 • 3. 
  На електронній мікрофотографії епітеліальної клітини в ядрі виявляється його ущільнення та конденсація хроматину у вигляді півмісяця. Такі зміни в ядрі є ознаками:
  • A. 

   Апоптозу

  • B. 

   Некрозу

  • C. 

   Паранекрозу

  • D. 

   Мітозу

  • E. 

   Ендомітозу

 • 4. 
  На електронній мікрофотографії представлена клітина,  в  якій відсутні ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вільно розміщені, центріолі мігрують до полюсів. В якій фазі клітинного циклу знаходиться клітина  ?
  • A. 

   В профазі

  • B. 

   В анафазі

  • C. 

   В метафазі

  • D. 

   В телофазі

  • E. 

   В інтерфазі

 • 5. 
  "На електронній мікрофотографії представлений міжклітинний контакт, основою якого на кожній клітині є пластинки прикріплення; міжклітинний проміжок заповнений електронно-щільною речовиною,  в якій розрізняються трансмембранні фібрилярні структури. Назвіть цей контакт:"
  • A. 

   Десмосома

  • B. 

   Синапс

  • C. 

   Щільний замикальний

  • D. 

   Нексус

  • E. 

   За типом замка

 • 6. 
  В результаті експресіії окремих компонентів геному, клітини набувають характерних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей. Яку назву має цей процес?
  • A. 

   Диференціювання

  • B. 

   Капацитація

  • C. 

   Рецепція

  • D. 

   Детермінація

  • E. 

   Адгезія

 • 7. 
  У процесі придбання клітинами специфічних для них морфологічних, біохімічних та функціональних особливостей, клітини обмежуються у виборі можливостей шляхів розвитку. Яку назву має таке набуте обмеження?
  • A. 

   Комітування

  • B. 

   Рецепція

  • C. 

   Капацитація

  • D. 

   Детермінація

  • E. 

   Адгезія

 • 8. 
  Хімічний фактор подіяв на плазмолему клітини. В результаті клітина змінила свою форму. Який шар плазмолеми взяв у цьому участь?
  • A. 

   Кортикальний

  • B. 

   Глікокалікс

  • C. 

   Біліпідний

  • D. 

   Гідрофільний

  • E. 

   Гідрофобний

 • 9. 
  Шкідливі екологічні чинники призвели до різкого падіння ендоцитозу і екзоцитозу в клітинах печінки та крові. Який шар плазмолеми постраждав насамперед?
  • A. 

   Кортикальний

  • B. 

   Ліпопротеіновий

  • C. 

   Надмембранний

  • D. 

   Інтегральний

  • E. 

   Глікокалікс

 • 10. 
  Цитохімічне дослідження виявило високий вміст в цитоплазмі гідролітичних ферментів. Про активність яких органел з означених нижче свідчить цей факт?
  • A. 

   Лізосом

  • B. 

   Мітохондрій

  • C. 

   Полісоми

  • D. 

   Ендоплазматичної  сітки

  • E. 

   Клітинного центру

 • 11. 
  У дитини (7-ми років), із вродженою хворобою, у клітинах організму виявлені аномальні біополімери. Про порушення функції яких органел йде мова?
  • A. 

   Лізосом

  • B. 

   Рибосом

  • C. 

   Гранулярної ендоплазматичної сітки

  • D. 

   Мітохондрій

  • E. 

   Пероксисом

 • 12. 
  На електронній мікрофотографії нервових клітин спинномозкового вузла виявлено органели, які складаються із цистерн , сплющених в центральній частині і розширених на периферії, та дрібних пухирців. Як називаються ці органели?
  • A. 

   Комплекс Гольджі

  • B. 

   Центріолі

  • C. 

   Лізосоми

  • D. 

   Пероксисоми

  • E. 

   Мітохондрії

 • 13. 
  Під час гістохімічного дослідження гепатоцита в цитоплазмі клітини виявлено пухирці діаметром 0,05-1,5 мкм, які заповнені ферментами перекисного окислення - каталазою, пероксидазою. Як називаються ці органели?
  • A. 

   Пероксисоми

  • B. 

   Лізосоми

  • C. 

   Меланосоми

  • D. 

   Ліпосоми

  • E. 

   Фагосоми

 • 14. 
  На мікропрепараті слизової оболонки тонкої кишки слостерігається зміна форми епітеліоцитів з високих циліндричних на плоску. Які органели взяли найбільшу участь у цьому перетворенні?
  • A. 

   Проміжні мікрофіламенти

  • B. 

   Тонкі мікрофіламенти

  • C. 

   Товсті мікрофіламенти

  • D. 

   Мікротрубочки

  • E. 

   Рибосоми

 • 15. 
  На електронній мікрофотографії представлена органела, яка являє собою великий поліпротеазний комплекс, що складається з трубкоподібної та двох регуляторних частин, які розташовані на обох кінцях органели. Остання виконує функцію протеолізу. Назвіть цю органелу.
  • A. 

   Протеасома

  • B. 

   Центріоль

  • C. 

   Включення

  • D. 

   Рибосома

  • E. 

   Комплекс Гольджі

 • 16. 
  Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?
  • A. 

   Ресинтез АТФ

  • B. 

   Синтез мітохондріальних білків

  • C. 

   Окислювальне фосфорилювання

  • D. 

   Інтеграція функціональних білкових молекул

  • E. 

   Фрагментація крупних мітохондрій на менші

 • 17. 
  В культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?
  • A. 

   Рибосом

  • B. 

   Лізосом

  • C. 

   Ендоплазматичної сітки

  • D. 

   Мікротрубочок

  • E. 

   Комплексу Гольджі

 • 18. 
  В клітині порушена структура рибосом. Які процеси в першу чергу постраждають?
  • A. 

   Синтез білку (трансляція)

  • B. 

   Синтез білку (транскрипція)

  • C. 

   Синтез вуглеводів

  • D. 

   Синтез ліпідів

  • E. 

   Синтез мінеральних речовин

 • 19. 
  Клітину обробили речовинами, що порушують конформацію білків, які входять до складу цитолеми . Які функції клітинної поверхні будуть порушені?
  • A. 

   Транспортна та рецепторна

  • B. 

   Процес екструзії

  • C. 

   Сегрегація та накопичення продуктів

  • D. 

   Утворення контактів

  • E. 

   Бар`єрна

 • 20. 
  При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?
  • A. 

   Центросома

  • B. 

   Глікокалікс

  • C. 

   Пластинчастий комплексГольджі

  • D. 

   Мікрофібріли

  • E. 

   Мітохондрії

 • 21. 
  В клітині штучно блоковано синтез гістонових білків. Яка структура клітини буде пошкоджена?
  • A. 

   Ядерний хроматин

  • B. 

   Ядерце

  • C. 

   Комплекс Гольджі

  • D. 

   Клітинна оболонка

  • E. 

   Ядерна оболонка

 • 22. 
  На третьому тижні ембріогенезу центральна частина клітин епібласту (ектодерми) прогинається і починається процес нейруляції. В якому напрямку диференціюється решта клітин ектодерми ?
  • A. 

   Шкіри

  • B. 

   Кишки

  • C. 

   Сомітів

  • D. 

   Хорди

  • E. 

   Жовткового міхура

 • 23. 
  Продукуючі ряд гормонів плацента відіграє роль тимчасової ендокринної залози. Який гормон може бути визначений у крові жінки вже на третю-четверту добу після початку імплантації, що використовується у медичній практиці для раннього діагностування вагітності?
  • A. 

   Соматостатин

  • B. 

   Хоріонічний гонадотропін

  • C. 

   Прогестерон

  • D. 

   Вазопресин

  • E. 

   Окситоцин

 • 24. 
  Під час гаструляції зародок переходить від гістіотрофного до гематотрофного засобу живлення. Який провізорний орган вперше забезпечує це?
  • A. 

   Хоріон

  • B. 

   Трофобласт

  • C. 

   Жовтковий мішок

  • D. 

   Амніон

  • E. 

   Алантоїс

 • 25. 
  Антиген тканинної сумісності дитина успадковує від батька та матері. Відомо, що експресія батьківських антигенів в ембріогенезі починається дуже рано. Але імунна система матері не відторгає зародок. Який провізорний орган вперше перешкоджає відторгненню зародка організмом матері?
  • A. 

   Хоріон

  • B. 

   Амніон

  • C. 

   Алантоїс

  • D. 

   Жовтковий мішок

  • E. 

   Пуповина

Back to Top Back to top