Επανάληψη στο άνοιγμα 1ΧΑ

10 | Total Attempts: 109

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Επανάληψη στο άνοιγμα 1ΧΑ

Questions and Answers
 • 1. 
  Το άνοιγμα 1ΧΑ δείχνει:
  • A. 

   15-17 πόντους

  • B. 

   Ομαλή κατανομή

  • C. 

   15-17 πόντους και ομαλή κατανομή

  • D. 

   Τίποτε από τα παραπάνω

 • 2. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠K 9 5 2♥Q 8 6♦J 10 5♣A J 2
  • A. 

   2♠

  • B. 

   2ΧΑ

  • C. 

   3ΧΑ

  • D. 

   4♠

 • 3. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠A 10 9♥K 7 5 2♦J 9 8 5♣10 6
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   2♦

  • C. 

   2♥

  • D. 

   2ΧΑ

 • 4. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠A 6♥8 7 5 4 2♦A K 5♣6 3 2
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   3♥

  • C. 

   3ΧΑ

  • D. 

   4♥

 • 5. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠A 10 9 7 4 3 2♥K 10 2♦5♣10 6
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   2♠

  • C. 

   3♠

  • D. 

   4♠

 • 6. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1ΧΑ. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠6 5 2♥6 4♦Κ 10 5 3 2♣9 8 3
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   2♦

  • C. 

   2ΧΑ

  • D. 

   3♦

 • 7. 
  Ανοίξατε 1ΧΑ. Ο συμπαίκτης απάντησε 2♠. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠A K 8 5♥A Q 8 6♦J 5♣K 8 6
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   3♠

  • C. 

   4♠

  • D. 

   3ΧΑ

 • 8. 
  Ανοίξατε 1ΧΑ. Ο συμπαίκτης απάντησε 2ΧΑ. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠Q J 5♥A 6♦A K J 5 4♣J 9 7
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   2♦

  • C. 

   3♦

  • D. 

   3ΧΑ

 • 9. 
  Ανοίξατε 1ΧΑ. Ο συμπαίκτης απάντησε 3♠. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠Q J 5♥A 6♦K J 9 5♣K J 10 4
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   3ΧΑ

  • C. 

   4♠

Back to Top Back to top