รอบรู้ 199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค (2) แอดมิดชั่น 55

11
รอบรู้ 199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค (2) แอดมิดชั่น 55

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 199 แก่งจันทร์โมเดล 38 ค (2) แอดมิดชัน 55 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  แนวทางพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ. 2555 มีกี่รูปแบบ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ รูปแบบพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ. 2555
  • A. 

   สอนแบบคละชั้น

  • B. 

   การสร้างความพร้อมและความเข็มแข็ง

  • C. 

   สอนแบบบูรณาการ

  • D. 

   ยุบรวมทั้งโรงเรียน

 • 3. 
  โมเดลตามข้อใดเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.
  • A. 

   แก่งจันทร์โมเดล

  • B. 

   บางระกำโมเดล

  • C. 

   เชียงใหม่โมเดล

  • D. 

   เลยโมเดล

 • 4. 
  Kangjan Model เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.ปี 2555 ข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   สอนแบบคละชั้น

  • B. 

   ยุบรวมทั้งโรงเรียน

  • C. 

   รวมกันเป็นศูนย์เครือข่ายประมาณ 3-5 โรงเรียน

  • D. 

   จัดครูเวียนสอนระหว่างโรงเรียนในกลุ่มสาระที่ขาดแคลน

 • 5. 
  การแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นด้วยรูปแบบแก่งจันทร์โมเดลประกอบด้วยโรงเรียนกี่โรง
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 6. 
  จากข้อ 5 ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
  • A. 

   รร.บ้านหาดคัมภีร์

  • B. 

   รร.บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

  • C. 

   รร.บ้านนาไม้

  • D. 

   รร.บ้านคกเว้า

 • 7. 
  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   ทั่วไป , วิชาการ

  • B. 

   ทั่วไป , บริหาร

  • C. 

   วิชาการ , อำนวยการ

  • D. 

   ทั่วไป , อำนวยการ

 • 8. 
  ข้อใดหมายถึงประเภทและระดับของบุคลากรทางการศึกษา
  • A. 

   2 ประเภท 3 ระดับ

  • B. 

   3 ประเภท 4 ระดับ

  • C. 

   2 ประเภท 5 ระดับ

  • D. 

   2 ประเภท 7 ระดับ

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของบุคลากรทางการศึกษาประเภททั่วไป
  • A. 

   ปฏิบัติงาน

  • B. 

   ชำนาญงาน

  • C. 

   อาวุโส

  • D. 

   ทักษะพิเศษ

 • 10. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ระดับของบุคลากรทางการศึกษาประเภทวิชาการ
  • A. 

   ปฏิบัติการ

  • B. 

   ชำนาญการ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   ทรงคุณวุฒิ

 • 11. 
  นักเรียนที่มีผลการสอบ แอดมิดชั่น ปี 2555 ลำดับที่ 1 ของประเทศคือข้อใด
  • A. 

   นางสาวเกวลิน รัตนโสภิณสวัสดิ์

  • B. 

   นางสาวปณชนก มาลากุล ณ อยุธยา

  • C. 

   นางสาวปัณฑิตา แซ่โค้ว

  • D. 

   นางสาวศศินี อรุณอาภารัตน์