รอบรู้ 198 ครูใหม่ ครูมืออาชีพ 55 ยาบ้า ปู 3 น่าออก

12
รอบรู้ 198 ครูใหม่ ครูมืออาชีพ 55 ยาบ้า ปู 3 น่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 198 ครูใหม่ ครูมืออาชีพ 55 ยาบ้า ปู 3  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ชื่อใหม่ โครงการผลิตครูพันธ์ใหม่ คือข้อใด
  • A. 

   โครงการครูพันธุ์ใหม่ 2555

  • B. 

   โครงการครูมืออาชีพ 2555

  • C. 

   โครงการผลิตครูมืออาชีพ

  • D. 

   โครงการครูมืออาชีพ

 • 2. 
  โครงการครูคืนถิ่น ต้องมีคุณสมบัติปฏฺบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นเวลาตามข้อใด
  • A. 

   6 เดือน

  • B. 

   12 เดือน

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 12 เดือน

 • 3. 
  บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) มีประเภทอะไรบ้าง
  • A. 

   ทั่วไป และ วิชาการ

  • B. 

   ทั่วไป

  • C. 

   วิชาการ และ อำนวยการ

  • D. 

   วิชาการ และ บริหาร

 • 4. 
  จากข้อ 3 มีกี่ระดับ
  • A. 

   7 ระดับ คือ ทั่วไป 3 วิชาการ 4

  • B. 

   7 ระดับ คือ ทั่วไป 4 วิชาการ 3

  • C. 

   8 ระดับ คือ ทั่วไป 3 วิชาการ 5

  • D. 

   8 ระดับ คือ ทั่วไป 4 วิชาการ 4

 • 5. 
  โครงการผลิตครูมืออาชีพ มีทั้งสิ้นกี่รุ่น กี่คน
  • A. 

   3 รุ่น 3 หมื่นคน

  • B. 

   3 รุ่น 4 หมื่นคน

  • C. 

   4 รุ่น 5 หมื่นคน

  • D. 

   5 รุ่น 3 หมื่นคน

 • 6. 
  คณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครูมืออาชีพ มีกี่คน
  • A. 

   13

  • B. 

   15

  • C. 

   17

  • D. 

   17

 • 7. 
  โครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 2555  ผู้กู้ยืมได้ คือ
  • A. 

   ม.6 หรือเทียบเท่า

  • B. 

   อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า

  • C. 

   อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า

  • D. 

   ม.6 กยศ.เดิม

 • 8. 
  ยาเสพติดแบ่งตามประเภทการออกฤทธิ์ต่อประสาทมี 4 ประเภท ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   กดประสาท

  • B. 

   กระตุ้นประสาท

  • C. 

   หลอนประสาท

  • D. 

   ทำลายประสาท

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ประเภทของยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายกำหนด
  • A. 

   ประเภท 1

  • B. 

   ประเภท 3

  • C. 

   ประเภท 5

  • D. 

   ประเภท 6

 • 10. 
  ยาบ้าจัดเป็นสารเสพติดตามกฎหมายประเภทใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 11. 
  สารเสพติดประเภทใด ตามกฎหมาย ไม่อยู่ในประเภทเดียวกับยาบ้า
  • A. 

   เฮโรอีน

  • B. 

   แอมเฟตามีน

  • C. 

   โคเคน

  • D. 

   ยาเลิฟ

 • 12. 
  สารตั้งต้นผลิตยาบ้าที่อยู่ในยาแก้ไอคือข้อใด
  • A. 

   ซูโอดีเฟรดีน

  • B. 

   ซูดีนดีเฟรโอ

  • C. 

   โอซูดีฟรีดีน

  • D. 

   โอดีนซูเดโซ