รอบรู้ 195 18 ยุทธฯ ศธ สงกรานต์ 55 เด่นน่าออก

10
รอบรู้ 195 18 ยุทธฯ ศธ สงกรานต์ 55 เด่นน่าออก

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 195 18 ยุทธศษสตร์ ศธ 2555 สงกรานต์ 55 + เรื่องเด่นน่าออก  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  การจัดการศึกษาตามนโยบายของ รมว.ศธ.สุชาติฯ คือข้อใด
  • A. 

   ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

  • B. 

   ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  • C. 

   ยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

  • D. 

   ยึดผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ จุดเน้นการขยายโอกาสทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 2555
  • A. 

   โอกาสเข้าถึงทรัพยากร สิ่งอำนวยความสะดวก

  • B. 

   โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

  • C. 

   โอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะ

  • D. 

   โอกาสในการมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 • 3. 
  Activity-Based Learning อยู่ในข้อใดของ ศธ
  • A. 

   ทรัพยากร

  • B. 

   แหล่งทุน

  • C. 

   ทักษะ

  • D. 

   การเรียนรู้

 • 4. 
  นโยบายหลักด้านการศึกษา ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ภายใต้การบริหารของ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวชมีกี่นโยบาย
  • A. 

   8 นโยบาย

  • B. 

   9 นโยบาย

  • C. 

   18 นโยบาย

  • D. 

   19 นโยบาย

 • 5. 
  จากข้อ 4 นโยบายหลักทางการศึกษา 4 นโยบายหลักแรก คือข้อใดตามลำดับ
  • A. 

   แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน - เรียน ม.๖ จบทุกคนใน ๘ เดือน - กองทุนตั้งตัวได้ - ๑ อำเภอ ๑ ทุน

  • B. 

   แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน - ๑ อำเภอ ๑ ทุน - เรียน ม.๖ จบทุกคนใน ๘ เดือน - กองทุนตั้งตัวได้

  • C. 

   แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน - ๕ ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖ - ๑ อำเภอ ๑ ทุน - กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาด

  • D. 

   แท็บเล็ตสำหรับนักเรียน ป.๑ และ ม.๑ ทุกคน - เรียน ม.๖ จบทุกคนใน ๘ เดือน - ๕ ฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ ตั้งแต่อนุบาลจนจบ ม.๖ - การศึกษาช่วยดับไฟใต้

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตาม ประกาศ สงกรานต์จุลศักราช ๑๓๗๔ พุทธศักราช ๒๕๕๕ คือ
  • A. 

   นางสงกรานต์ คือ กิมิทาเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกจงกลนี อาภรณ์แก้วบุษราคัม

  • B. 

   ภักษาหารกล้วยน้ำ หัตถ์ขวาทรงขรรค์ หัตถ์ซ้ายทรงพิณ เสด็จไสยาสน์ลืมเนตร(นอนลืมตา)

  • C. 

   มาเหนือหลังมหิงส์(กระบือ) เป็นพาหนะ เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๕๐๐ ห่า

  • D. 

   บ้านเมืองจะสงบสุขร่มเย็น

 • 7. 
  11 เมย 55 เกิดแผ่นดินไหวเหนือเกาะสุมาตราอินโดนีเซีย ขนาดใด
  • A. 

   8.6 ริคเตอร์

  • B. 

   8.7 ริคเตอร์

  • C. 

   8.8 ริคเตอร์

  • D. 

   8.9 ริคเตอร์

 • 8. 
  7 วันอันตราย สงกรานต์ 2555 คือข้อใด
  • A. 

   9 - 15 เมย 55

  • B. 

   10 - 16 เมย 55

  • C. 

   11 - 17 เมย 55

  • D. 

   12 - 18 เมย 55

 • 9. 
  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีชื่อว่าอย่างไร 
  • A. 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช ...

  • B. 

   รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พุทธศักราช ...

  • C. 

   รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย แก้ไข (ฉบับที่...) พุทธศักราช ...

  • D. 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข (ฉบับที่...) พุทธศักราช ...

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ OTPC ของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   5 สาระ 8 เล่ม , นักเรียน ป.1 1 คน ต่อ 1 เครื่อง

  • B. 

   8 G ราคา 2400 บาทต่อเครื่อง , Learning Object 336 หน่วยการเรียนรู้

  • C. 

   ศึกษานิเทศก์ 1 คน ต่อครู 100 คน

  • D. 

   การจัดซื้อ G TO G รัฐบาลไทยกับจีน บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์