รอบรู้ 194 พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

9 | Total Attempts: 962

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 194 พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 194 พระราชพิธีพระราชทานเพลิ พระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงเป็นพระราชธิดาองค์เดียวกษัตริย์รัชกาลที่
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ พระนามฯที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทานให้พระองค์
  • A. 

   สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชอรสา สิริโสภาพัณณวดี

  • B. 

   สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนจุฬิน สิริโสภิณพัณณวดี

  • C. 

   สมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

  • D. 

   พระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี"

 • 3. 
  "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ" ได้รับพระราชทานจากรัชกาลใด
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 4. 
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติวันใด
  • A. 

   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2468

  • B. 

   วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2468

  • C. 

   วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2467

  • D. 

   วันr6Tที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2467

 • 5. 
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ได้สิ้นพระชนม์ เมื่อนวันใด
  • A. 

   16 นาฬิกา 37 นาที ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  • B. 

   16 นาฬิกา 38 นาที ของวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  • C. 

   17 นาฬิกา 37 นาที ของวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

  • D. 

   17 นาฬิกา 38 นาที ของวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

 • 6. 
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิริรวมกี่พระชันษา 
  • A. 

   85

  • B. 

   86

  • C. 

   87

  • D. 

   88

 • 7. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระเกียรติยศสูงสุด สัปตปฎลเศวตฉัตรกี่ชั้น 
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 8. 
  สีประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  • A. 

   เหลือง

  • B. 

   ชมพู

  • C. 

   ฟ้า

  • D. 

   ม่วง

 • 9. 
  วันพระราชทานเพลิงพระศพฯ คือวันใด
  • A. 

   8 เมษายน 2555

  • B. 

   9 เมษายน 2555

  • C. 

   10 เมษายน 2555

  • D. 

   11 เมษายน 2555

Back to Top Back to top