รอบรู้ 193 วาระแห่งชาติ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1

9 | Total Attempts: 1971

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 193 วาระแห่งชาติ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 193 วาระแห่งชาติรัฐบาลยิ่งล กษณ์ 1 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการประกาศวาระแห่งชาติตามแผนบริหารราชการแผ่นดินทั้งสิ้นกี่เรื่อง
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 2. 
  จากข้อ 1 ข้อใดไม่ใช่วาระแห่งชาติของรัฐบาลยิ่งลักษณ์
  • A. 

   น้ำ

  • B. 

   ยาเสพติด

  • C. 

   ปัญหาจราจาร

  • D. 

   พลังงานทดแทน

 • 3. 
  การบริหารจัดการน้ำตาม "บางระกำโมเดล" คือข้อใด
  • A. 

   เฝ้าระวัง - จัดการ - ฟื้นฟู - ป้องกัน

  • B. 

   จัดการ - เฝ้าระวัง - ฟื้นฟู้ - ป้องกัน

  • C. 

   ฟื้นฟู - เยียวยา - จัดการ - เฝ้าระวัง

  • D. 

   เยียวยา - ฟื้นฟู - จัดการ - ป้องกัน

 • 4. 
  บางระกำโมเดล หรือ "2p2r" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Preparation - respons - recovery - prevention

  • B. 

   Respons - preparation - recovery - prevention

  • C. 

   Prevention - respons - recovery - preparation

  • D. 

   Preparation - recovery - respons - prevention

 • 5. 
  ค่าชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยตาม พรก.เงินกู้เยียสยาฯของรัฐบาลครัวเรือนละกี่บาท
  • A. 

   1,000 บาท

  • B. 

   3,000 บาท

  • C. 

   5,000 บาท

  • D. 

   7,000 บาท

 • 6. 
  การแก้ไขปัญหาจราจรของรัฐบาลตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปตามข้อใดในโครงสร้างพื้นฐานใน กทม.
  • A. 

   รถไฟ 10 สาย ราคา 20 บาทตลอดสาย ใช้เพียง 1 บัตร

  • B. 

   รถไฟ 20 สาย ราคา 10 บาทตลอดสาย ใช้เพียง 1 บัตร

  • C. 

   รถไฟ 15 สาย ราคา 20 บาทตลอดสาย ใช้เพียง 1 บัตร

  • D. 

   รถไฟ 10 สาย ราคา 30 บาทตลอดสาย ใช้เพียง 1 บัตร

 • 7. 
  หากท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่านจะดำเนินการโครงการใดเพื่อเอาชนะยาเสพติดและตอบสนองกระแสพระราชดำรัสสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 11 สิงหาคม 2554
  • A. 

   โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  • B. 

   โครงการแผ่นดินของแม่

  • C. 

   โครงการทำดีเพื่อแม่ของแผ่นดิน

  • D. 

   โครงการทำดีเพื่อแม่ ขจัดสิ้นยาเสพติด

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดในใน "พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด"
  • A. 

   7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง

  • B. 

   7 แผน 3 ปรับ 4 หลัก 6 เร่ง

  • C. 

   3 แผน 4 ปรับ 6 หลัก 7 เร่ง

  • D. 

   4 แผน 3 ปรับ 7 หลัก 6 เร่ง

 • 9. 
  หากท่านเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษาท่านจะเลือกทำโครงการใด
  • A. 

   โรงเรียนสีขาว

  • B. 

   ห้องเรียนสีขาว

  • C. 

   นักเรียนสีขาว

  • D. 

   ชุมชนรอบรั้วโรงเรียนสีขาว

Back to Top Back to top