ბაქტერიოლოგია 1-30

30 | Total Attempts: 561

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბაქტერიოლოგია 1-30

Questions and Answers
 • 1. 
  უპირატესად რა სახის პათოლოგიებს იწვევენ პათოგენური კოკები?
  • A. 

   კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   ჩირქოვან პროცესებს

  • C. 

   ავთვისებიან სიმსივნეებს

  • D. 

   ინვაზიებს

 • 2. 
   ჩამოთვლილი პათოგენური კოკებიდან რომელია გრამუარყოფითი? 
  • A. 

   სტაფილოკოკები

  • B. 

   მენინგოკოკები

  • C. 

   ენტეროკოკები

  • D. 

   პნევმოპკოკები

 • 3. 
   ჩამოთვლილი პათოგენური კოკებიდან რომელია გრამუარყოფითი?
  • A. 

   პნევმოკოკი

  • B. 

   ენტეროკოკი

  • C. 

   გონოკოკი

  • D. 

   სტაფილოკოკი

 • 4. 
   ჩამოთვლილი პათოგენური კოკებიდან რომელი გვარები შედიან Micrococcacea -ს ოჯახში?
  • A. 

   Streptococcus

  • B. 

   Staphilococcus

  • C. 

   Enterococcus

  • D. 

   Neisseria

 • 5. 
   ჩამოთვლილი პათოგენური კოკებიდან რომელი გვარები შედიან Micrococcacea -ს ოჯახში?
  • A. 

   Micrococcus

  • B. 

   Enterococcus

  • C. 

   Streptococcus

  • D. 

   Neisseria

 • 6. 
   ჩამოთვლილი პათოგენური კოკებიდან რომელი გვარები შედიან Micrococcacea -ს ოჯახში?
  • A. 

   Enterococcus

  • B. 

   Streptococcus

  • C. 

   Neisseria

  • D. 

   Stomatococcus

 • 7. 
  . როგორი ტინქტორიალურ ნიშნებს ავლენენ პათოგენური კოკები?
  • A. 

   საერთოდ ვერ იკავშირებენ საღებავებს

  • B. 

   ნაწილი იღებება გრამდადებითად და ნაწილი გრამუარყოფითAდ

  • C. 

   ყველა გრამდადებითია

  • D. 

   ყველა გრამუარყოფითია

 • 8. 
   რომელია ის ბიოქიმიური ნიშანი რომლის მიხედვითაც მსჯელობენ სტაფილოკოკების პათოგენობაზე?
  • A. 

   ლაქტოზის ფერმენტაცია

  • B. 

   ინულინის ფერმენტაცია

  • C. 

   პლაზმაკოაგულაცია

  • D. 

   გოგირდწყალბადის წარმოქმნა

 • 9. 
  . ჩამოთვლილი სტაფილოკოკების სახეობებიდან, რომელი არ არის ეკოლოგიურად დაკავშირებული ადამიანის ორგანიზმთან?
  • A. 

   S. aureus

  • B. 

   S. saccharoliticus

  • C. 

   S. epidermidis

  • D. 

   S. saprophiticus

 • 10. 
   რა დამოკიდებულებებს ავლენენ სტაფილოკოკები საკვები ნიადეგებისადმი?
  • A. 

   საჭიროებენ ზრდის ფაქტორებს (X და V)

  • B. 

   არ არიან მომთხოვნი

  • C. 

   მხოლოდ მყარ საკვებ აგარზე იზრდებიან

  • D. 

   მხოლოდ თხევად საკვებში (ბულიონსი იზრდებიან)

 • 11. 
   პრეპარატში როგორი ფორმის განლაგება ახასიათებს S. aureus -ს?
  • A. 

   დიპლოკოკური

  • B. 

   სტრეპტოკოკური

  • C. 

   ყურძნისმტევნისებური

  • D. 

   ტეტრაკოკური

 • 12. 
   რა თავისებურებით ხასიათდებიან სტაფილოკოკები?
  • A. 

   გააჩნიათ შოლტები

  • B. 

   წარმოქმნიან სპორას

  • C. 

   გააჩნიათ პილები

  • D. 

   გააჩნიათ A ცილა

 • 13. 
   ჩამოთვლილი ფატორებიდან რომელი განაპირობებს სტაფილოკოკის ადჰეზიის უნარს?
  • A. 

   A ცილა

  • B. 

   ჰემოლიზინი

  • C. 

   პლაზმაკოაგულაზა

  • D. 

   ლეციტინაზა

 • 14. 
  . ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან რომელი განაპირობებს სტაფილოკოკების “აგრესიას და დაცვას”?
  • A. 

   A ცილა

  • B. 

   ფიბრონექტინი

  • C. 

   პლაზმაკოაგულაზა

  • D. 

   ექსფოლიატინი

 • 15. 
   ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან რომელი განაპირობებს სტაფილოკოკების “აგრესიას და დაცვას”?
  • A. 

   A ცილა

  • B. 

   ფიბრონექტინი

  • C. 

   ექსფოლიატინი

  • D. 

   ჰიალურონიდაზა

 • 16. 
   ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან რომელი განაპირობებს სტაფილოკოკების “აგრესიას და დაცვას”?
  • A. 

   დნმ-აზა

  • B. 

   ექსფოლიატინი

  • C. 

   A ცილა

  • D. 

   ფიბრინონექტინი

 • 17. 
   ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან, რომლის საშუალებით მოქმედებენ სტაფილოკოკები მიტოგენურად ლიმფოციტების მიმართ?
  • A. 

   ჰემოლიზინებით

  • B. 

   ექსფოლიატინებით

  • C. 

   ლეციტინაზით

  • D. 

   A ცილით

 • 18. 
   ჩამოთვლილი ფაქტორებიდან, რომლის საშუალებით მოქმედებენ სტაფილოკოკები მიტოგენურად ლიმფოციტების მიმართ?
  • A. 

   ჰემოლიზინებით

  • B. 

   ექსფოლიატინებით

  • C. 

   ლეციტინაზით

  • D. 

   ენტეროტოქსინებით

 • 19. 
   ჩამოთვლილთაგან რომელი წარმოადგენს სტაფილოკოკებისათვის ელექტიურ ნიადაგს? 
  • A. 

   კაზეინიან-ნახშირიანი აგარი

  • B. 

   კვერცხისგულიან-მარილიანი აგარი

  • C. 

   ტელურიტიანი ნიადაგი

  • D. 

   სისხლიანი აგარი

 • 20. 
   რას განაპირობებს მაკროორგანიზმში სტაფილოკოკის A ცილის ურთიერთქმედება იმუნოგლობულინებთან?
  • A. 

   იწვევს კომპლემენტის აქტივაციას

  • B. 

   მონაწილეობს უჯრედის გაყოფაში

  • C. 

   იწვევს ერითროციტების ჰემოლიზს

  • D. 

   იწვევს ფაგოციტების სისტემის ფუნქციის დარღვევას

 • 21. 
  . რომელი მიკრობის მიერ ხდება ექსფოლიატური ტოქსის წარმოქმნა? 
  • A. 

   სტაფილოკოკების

  • B. 

   პნევმოკოკების

  • C. 

   გონოკოკების

  • D. 

   ნაწლავის ჩხირის

 • 22. 
  . რომელი ფერმენტი განაპირობებს სტაფილოკოკების მაღალ ინვაზიურობას?
  • A. 

   კოაგულაზა

  • B. 

   ჰიალურონიდაზა

  • C. 

   ლეციტინაზა

  • D. 

   პროტეაზა

 • 23. 
   სტაფილოკოკის რომელ ფერემენტს შეუძლია ბაქტერიის გარშემო წარმოქმნას ფიბრინის აპკი, რომელიც მისთვის ასრულებს დამატებითი კაფსულის როლს?
  • A. 

   კოაგულაზა

  • B. 

   ჰიალურონიდაზა

  • C. 

   ლეციტინაზა

  • D. 

   პროტეაზა

 • 24. 
   სტაფილოკოკის მიერ პროდუცირებული რომელი ფერმენტი იცავს მას ფაგოციტოზისაგან?
  • A. 

   პროტეაზა

  • B. 

   ჰიალურონიდაზა

  • C. 

   ნეირამინიდაზა

  • D. 

   კოაგულაზა

 • 25. 
   რითია განპირობებული ქსოვილების უჯრედებზე სტაფილოკოკების ადგეზიური თვისებები?
  • A. 

   I ტიპის პილებით

  • B. 

   A ცილით

  • C. 

   II ტიპის პილებით

  • D. 

   ცილა ფლაგელინით

Back to Top Back to top