ბაქტერიოლოგია 181-210

30 | Total Attempts: 358

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ბაქტერიოლოგია 181-210

Questions and Answers
 • 1. 
  1. ჩამოთვლილთაგან რომელი ითვლება გონოკოკების პათოგენობის ძირითად  ფაქტორად?   
  • A. 

   კატალაზა

  • B. 

   ეგზოტოქსინი

  • C. 

   ლიპოპოლისაქარიდული ენდოტოქსინი

  • D. 

   ციტოქრომოქსიდაზა

 • 2. 
  . რა არის ძირითადად გონოკოკური რეინფექციების და რეციდივების განვითარების  მიზეზი?   
  • A. 

   გამომწვევის ანტიგენური სტრუქტურის ცვლილება

  • B. 

   გამომწვევის მიმართ სისხლში ანტისხეულების ვერ გადასვლა

  • C. 

   სისხლში დიდი რაოდენობით მიკრობული ცილების მოხვედრა, რომლებიც ანტისხეულებს თრგუნავენ

  • D. 

   ლორწოვანი გარსის უჯრედებზე ახალი რეცეპტორების წარმოქმნა

 • 3. 
  რა არის ძირითადად გონოკოკური მწვავე ინფექციის ქორონიკულში გადასვლის  მიზეზი?  
  • A. 

   შარდ-სასქესო სისტემის ლორწოვანი გარსის უჯრედებზე ისეთი რეცეპტორების წარმოქმნა, რომლებიც გამომწვევს იწებებნ და ორგანიზმიდან მათ გამოდევნას აფერხებენ

  • B. 

   გამომწვევი ანტიგენური სტრუქტურის შეცვლა

  • C. 

   გამომწვევის მიმართ ანტისხეულების გამომუშავების უნარის დაკარგვა

  • D. 

   გამომწვევის ენდოტოქსინის მიერ სისხლში არსებული ანტისხეულების დათრგუნვა

 • 4. 
  უპირატესად სად შეიძლება შეგვხვდეს გრამდადებითად შეღებილი გონოკოკები?   
  • A. 

   ჩირქოვანი მასალის ნაცხებში

  • B. 

   ანაერობულ პირობებში მოშენებულ კულტურის ნაცხებში

  • C. 

   აერობულ პირობებში მოშენებულ კულტურის ნაცხებში

  • D. 

   სხვა მიკრობებთან ერთად მოშენებულ (შერეულ) კულტურებში

 • 5. 
  . რა წარმოადგენს ინფექციის წყაროს გონორეის დროს?  
  • A. 

   ფრინველები

  • B. 

   ავადმყოფი ადამიანი

  • C. 

   მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი

  • D. 

   მღრღნელები

 • 6. 
  გადაცემის რომელი გზაა დამახასიათებელი გონოკოკური ინფექციისთვის?   
  • A. 

   ტრანსმისიული

  • B. 

   ფეკალურ-ორალური

  • C. 

   სქესობრივი

  • D. 

   ჰაერ-წვეთოვანი

 • 7. 
  რა სახის იმუნიტეტი ყალიბდება გონორეის გადატანის შემდეგ?   
  • A. 

   მყარი

  • B. 

   ანტიტოქსიური

  • C. 

   არ ყალიბდება

  • D. 

   არასპეციფიური

 • 8. 
  . რომელი კლასის იმუნოგლობულინები თრგუნავენ გონოკოკების მიმაგრებას  პილებით ურეთრის ლორწოვანი გარსის უჯრედებზე?   
  • A. 

   Ig G

  • B. 

   Ig M

  • C. 

   Ig A

  • D. 

   Ig E

 • 9. 
  . ჩამოთვლილთაგან რომელ პრეპარატებს იყენებენ გონოკოკური ინფექციების  სამკურნალოდ?   
  • A. 

   სულფანილამიდებს

  • B. 

   ბაქტერიოფაგს

  • C. 

   ინტერფერონს

  • D. 

   პრეპარატი შემუშავებული არ არის

 • 10. 
  . ჩამოთვლილთაგან რისი საშუალებით ახდენენ ბელნორეის პროფილაქტიკას?   
  • A. 

   ცოცხალი ვაქცინით

  • B. 

   ანატოქსინით

  • C. 

   ანტიბიოტიკის დაწვეთების კონიუნქტივაზე

  • D. 

   ბაქტერიოფაგით

 • 11. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ჩხირებია გრამ-უარყოფითები?   
  • A. 

   მიკობაქტერიები

  • B. 

   ლაქტობაქტერიები

  • C. 

   ლისტერიები

  • D. 

   ეშერიხიები

 • 12. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ჩხირებია გრამ-უარყოფითები?   
  • A. 

   იერსენიები

  • B. 

   კორინებაქტერიები

  • C. 

   კლოსტრიდიები

  • D. 

   ჯილეხის ჩხირი

 • 13. 
  . ჩამოთვლილთაგან რომელი ჩხირებია გრამ-უარყოფითები?   
  • A. 

   ჯილეხის ჩხირი

  • B. 

   სალმონელები

  • C. 

   ლისტერიები

  • D. 

   კორინებაქტერიები

 • 14. 
  . ჩამოთვლილთაგან რომელი ჩხირებია გრამ-უარყოფითები?   
  • A. 

   ლისტერიები

  • B. 

   კლოსტირიდიები

  • C. 

   შიგელები

  • D. 

   მიკობაქტერიები

 • 15. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი ჩხირებია გრამ-უარყოფითები?   
  • A. 

   ლისტერიები

  • B. 

   ლაქტობაქტერიები

  • C. 

   მიკობაქტერიები

  • D. 

   პროვიდენციები

 • 16. 
  რომელი ნიშან-თვისების მიხედვით ხდება ენტერობაქტერიების ოჯახში შემავალი  გვარების დიფერენცირება?   
  • A. 

   მორფოლოგიური

  • B. 

   ტინქტორიალური

  • C. 

   ბიოქიმიური

  • D. 

   კულტურალური

 • 17. 
  ჩამოთვლილთაგან, რომელი სტრუქტურული კომპონენტი განაპირობებს  Enterobacteriaceae-ს ოჯახის წარმომადგენლების ანტიფაგოციტურ აქტიურობას?  
  • A. 

   პილები

  • B. 

   ფიბრილარული ცილა

  • C. 

   კაფსულა

  • D. 

   O-ანტიგენი

 • 18. 
  ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   ყველა გრამუარყოფითია

  • B. 

   ყველა მოძრავია

  • C. 

   ყველას აქვს კაფსულა

  • D. 

   ყველა წარმოქმნის სპორას

 • 19. 
  ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   ყველა გრამდადებითია

  • B. 

   არც ერთს არ გააჩნია პროტეოლიზური თვისებები

  • C. 

   ყველა მაცრი ანაერობილა

  • D. 

   ყველა იკეთებს სპორას

 • 20. 
  ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   ყველა იკეთებს სპორას

  • B. 

   ყველა მოძრავია

  • C. 

   ყველა ფაკულტატური ანაერობი ან აერობია

  • D. 

   ყველა იკეთებს კაფსულას

 • 21. 
  ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?  ე 
  • A. 

   ყველა იკეთებს კაფსულას

  • B. 

   ყველა მოძრავია

  • C. 

   ყველას შეუძლია ზრდა ჩვეულებრივ საკვებ ნიადაგზე

  • D. 

   არ არიან მომთხოვნი საკვები ნიადაგის მიმართ

 • 22. 
  . ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   ყველას დასნებოვნების მექანიზმი შეიძლება იყოს ფეკალურ-ორალური

  • B. 

   ყველას დასნებოვნების მექაინიზმი შეიძლება იყოს ტრანსმისიული \\\ ყველას დასნებოვნების მექაინიზმი შეიძლება იყოს ჰაერ-წვეთოვანი

  • C. 

   ყველას დასნებოვნების მექაინიზმი შეიძლება იყოს სქესობრივი

 • 23. 
  . ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელია საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   ყველა იკეთებს კაფსულას

  • B. 

   არ გააჩნიათ ციტოქრომოქსიდაზა

  • C. 

   ყველა კატალაზა უარყოფითია

  • D. 

   ყველა გრამდადებითია

 • 24. 
  ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   ყველა გრამდადებითია

  • B. 

   ყველა წარმოქმნის სპორას

  • C. 

   ყველა კატალაზა-დადებითია

  • D. 

   ყველა ციტოქტოოქსიდაზა-დადებითია

 • 25. 
  . ჩამოთვლილი ნიშნებიდან, რომელი საერთო Enterobactericeae-ს ოჯახის ყველა  წარმომადგენლისთვის?   
  • A. 

   კატალაზა დადებითია

  • B. 

   ციტოქრომოქსიდაზა დადებითია

  • C. 

   გააჩნიათ პროტეოლიზური თვისებები

  • D. 

   ახდენენ ნიტრატების აღდგენას ნიტრიტებად

Back to Top Back to top