კაჭარავა - ყველა 180 კითხვა

180 Questions | Total Attempts: 38

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 - 180

აბა შევეჯიბროთ!


Questions and Answers
 • 1. 
  აბიოტური  ფაქტორი
  • A. 

   არაცოცხალი ბუნების ყველა კომპონენტი, რომელიც მოქმედებს ორგანიზმზე

  • B. 

   ცოცხალი ბუნების ყველა კომპონენტი, რომელიც მოქმედებს ორგანიზმზე

  • C. 

   ყველა კომპონენტი, რომელიც მოქმედებს ორგანიზმზე

  • D. 

   შერჩევითი კომპონენტი, რომელიც მოქმედებს ორგანიზმზე

 • 2. 
  ქსეროფიტები
  • A. 

   მცენარეები, რომელთაც დიდხანს შეუძლიათ გაძლონ უწყლოდ

  • B. 

   მცენარეები, რომელთაც დიდხანს არ შეუძლიათ გაძლონ უწყლოდ

  • C. 

   მცენარეები, რომელთაც დიდხანს შეუძლიათ გაძლონ უჟანგბადოდ

  • D. 

   მცენარეები, რომელთაც დიდხანს შეუძლიათ გაძლონ წყალში

 • 3. 
  ლითოსფერო 
  • A. 

   დედამიწის ქერქი

  • B. 

   მცენარის ქერქი

  • C. 

   უჯრედის ქერქი

  • D. 

   ატმოსფეროს ქერქი

 • 4. 
  ლითოსფეროს ზედაპირს   წარმოადგენს
  • A. 

   ნიადაგი

  • B. 

   ჰაერი

  • C. 

   აზოტი

  • D. 

   მანგანუმი

 • 5. 
  ბიოსფერო
  • A. 

   სადაც არსებობს და ვითარდება სიცოცხლე

  • B. 

   სადაც არ ვითარდება სიცოცხლე

  • C. 

   სადაც ვითარდება მხოლოდ ბაქტერიები და ვირუსები

  • D. 

   სადაც ვითარდება მცენარეთა დომენი

 • 6. 
  ავიტამინოზი
  • A. 

   ვიტამინების ნაკლებობა

  • B. 

   ვიტამინების ჭარბი რაოდენობა

  • C. 

   C ვიტამინის ნაკლებობა

  • D. 

   D ვიტამინის ნაკლებობა

 • 7. 
  ავტოტროფი
  • A. 

   ორგანიზმი, რომელიც არაორგანული ნივთიერებებიდან წარმოქმნის ორგანულ ნივთიერებებს

  • B. 

   ორგანიზმი, რომელიც არაორგანული ნივთიერებებიდან წარმოქმნის არაორგანულ ნივთიერებებს

  • C. 

   ორგანიზმი, რომელიც ორგანული ნივთიერებებიდან წარმოქმნის ორგანულ ნივთიერებებს

  • D. 

   ორგანიზმი, რომელიც ორგანული ნივთიერებებიდან წარმოქმნის არაორგანულ ნივთიერებებს

 • 8. 
  აზოტოფიქსაცია
  • A. 

   ატმოსფეროს აზოტის შებოჭვა და მისი გარდაქმნა ორგანულ აზოტოვან შენაერთებად

  • B. 

   ატმოსფეროს აზოტის შებოჭვა და მისი გარდაქმნა ამინომჟავებად

  • C. 

   ნიადაგის აზოტის შებოჭვა და მისი გარდაქმნა ორგანულ აზოტოვან შენაერთებად

  • D. 

   ატმოსფეროს აზოტის შებოჭვა და მისი გარდაქმნა ცილებად

 • 9. 
  აკლიმატიზაცია
  • A. 

   ცხოველებისა და მცენარეების შეგუება მათთვის უჩვეულო კლიმატურ პირობებთან

  • B. 

   ცხოველებისა და მცენარეების შეგუება მათთვის ჩვეულ კლიმატურ პირობებთან

  • C. 

   ცხოველებისა და მცენარეების შეგუება მათთვის უჩვეულო ნიადაგურ პირობებთან

  • D. 

   ცხოველებისა და მცენარეების შეგუება მათთვის ეკოსისტემასთან

 • 10. 
  ალბინიზმი
  • A. 

   ინდივიდში სახეობისათვის დამახასიათებელი პიგმენტაციის უქონლობა

  • B. 

   ინდივიდში სახეობისათვის დამახასიათებელი პიგმენტაციის ქონა

  • C. 

   ინდივიდში სახეობისათვის არადამახასიათებელი პიგმენტაციის ქონა

  • D. 

   ინდივიდში დამახასიათებელი პიგმენტაციის უქონლობა

 • 11. 
  ალკალოიდების  შემცველი  მცენარეები
  • A. 

   შხამიანია

  • B. 

   ისინი ცხოველების საკვებად გამოიყენება

  • C. 

   ისინი თევზების საკვებად გამოიყენება

  • D. 

   მათ ცხოველები არ ეტანებიან

 • 12. 
  ალკალოიდების  შემცველი  მცენარეები
  • A. 

   ანტიბიოტიკებისა და ფიტონციდების როლს ასრულებენ

  • B. 

   გამოიყენება საკვებად

  • C. 

   გამოიყენება პარფიუმერიაში

  • D. 

   გამოიყენება როგორც საკვები დანამატები

 • 13. 
  ანტიბიოტიკები 
  • A. 

   მიკროორგანიზმების მიერ წარმოქმნილი ქიმიური ნივთიერება, რომელიც სპობს ან ახშობს ბაქტერიების და სხვა მიკრობების განვითარებას

  • B. 

   მიკროორგანიზმების მიერ წარმოქმნილი ქიმიური ნივთიერება, რომელიც ხელს უწყობს ბაქტერიების და სხვა მიკრობების განვითარებას

  • C. 

   მიკროორგანიზმები, რომელებიც სპობენ ან ახშობენ ბაქტერიების და სხვა მიკრობების განვითარებას

  • D. 

   მიკროორგანიზმები, სპობენ ან ახშობენ ბაქტერიების და სხვა მიკრობების განვითარებას

 • 14. 
  ადენოზინტრიფოსგორმჟავა  (ატფ)
  • A. 

   ცოცხალ ორგანიზმში უნივერსალური საწვავის ეგრე წოდებული აკუმულატორი

  • B. 

   ცოცხალ ორგანიზმში ნივთიერებათა ცვლის მარეგულირებელი

  • C. 

   ცოცხალ ორგანიზმის შეფერილობის მიმცემი

  • D. 

   ცოცხალ ორგანიზმის ორგანო

 • 15. 
  აუქსინები 
  • A. 

   ზრდის სტიმულატორები

  • B. 

   შეფერილობის მიმცემები

  • C. 

   მეტაბოლიტური პროცესების მარეგულირებლები

  • D. 

   ორგანული მჟავები

 • 16. 
  აქტინომიცეტები
  • A. 

   მიკროორგანიზმების ჯგუფი, რომლებსაც ახასიათებთ როგორც ბაქტერიების, ისე მარტივი სოკოების ნიშნები

  • B. 

   მიკროორგანიზმების ჯგუფი, რომლებსაც ახასიათებთ მარტივი სოკოების ნიშნები

  • C. 

   მარტივი სოკოები

  • D. 

   ბაქტერიების ჯგუფი

 • 17. 
  ბაქტერიები
  • A. 

   მიკროორგანიზმები, რომელთაც არ გააჩნიათ ჩამოყალიბებული ბირთვი

  • B. 

   მიკროორგანიზმები, რომელთაც გააჩნიათ ჩამოყალიბებული ბირთვი

  • C. 

   მრავალუჯრედიანი მიკროორგანიზმები

  • D. 

   სპოროგენული მიკროორგანიზმები

 • 18. 
  ბაქტერიები იწვევენ
  • A. 

   ლპობას, დუღილს

  • B. 

   ზრდა-განვითარებას

  • C. 

   შეფერილობას

  • D. 

   გამერქნებას

 • 19. 
  ბაქტერიოფაგი
  • A. 

   ვირუსები, რომლებიც მრავლდება ბაქტერიებისა და სხივისებრი სოკოების უჯრედებში და იწვევს მათ დაშლას

  • B. 

   ერთუჯრედიანი ორგანოები, რომლებიც მრავლდება ბაქტერიებისა და სხივისებრი სოკოების უჯრედებში და იწვევს მათ დაშლას

  • C. 

   მრავალუჯრედიანი ორგანოები, რომლებიც მრავლდება ბაქტერიებისა და სხივისებრი სოკოების უჯრედებში და იწვევს მათ დაშლას

 • 20. 
  ბრძოლის  ბიოლოგიური  მეთოდები მოიცავს
  • A. 

   ღონისძიებებს, რომელთა დროსაც მავნე პარაზიტების წინააღმდეგ მათ გამანადგურებელ ორგანიზმებს იყენებენ

  • B. 

   ჰერბიციდების გამოყენება

  • C. 

   მეტაბოლიტურ პროცესებს

 • 21. 
  ბიოლოგიური   მრავალფეროვნება
  • A. 

   დედამიწაზე არსებული ცოცხალი ფორმების სიმრავლე

  • B. 

   ხმელეთზე არსებული ცოცხალი ფორმების სიმრავლე

  • C. 

   წყალში არსებული ცოცხალი ფორმების სიმრავლე

  • D. 

   გენების სიმრავლე

 • 22. 
  ბიოლოგიური   მრავალფეროვნების საზომი
  • A. 

   სახეობების მრავალფეროვნება

  • B. 

   ცოცხალი ორგანიზმების სიმრავლე

  • C. 

   მეტაბოლიტურ პროცესთა სიმრავლე

  • D. 

   რთული სისტემების სიმრავლე

 • 23. 
  ბიოლოგიური  პროდუქტი
  • A. 

   ბიომასა, შექმნილი დროის ერთეულში პოპულაციის ან ორგანიზმთა თანასაზოგადოებისაგან ფართის ერთეულში

  • B. 

   ბიომასა, შექმნილი პოპულაციის ან ორგანიზმთა თანასაზოგადოებისაგან

  • C. 

   ბიომასა, შექმნილი ფოტოსინთეზისას

  • D. 

   ბიომასა, შექმნილი ცხოველურ ორგანიზმში მეტაბოლიტური პროცესების შედეგად

 • 24. 
  ბიომი
  • A. 

   რომელიმე რეგიონის მცენარეული და ცხოველური ცოცხალი დასახლება

  • B. 

   რომელიმე რეგიონის მცენარეული ცოცხალი დასახლება

  • C. 

   რომელიმე რეგიონის ცხოველური ცოცხალი დასახლება

  • D. 

   მცენარეული და ცხოველური ცოცხალი დასახლება

 • 25. 
  ბიოტიპი
  • A. 

   მცენარეებითა და ცხოველებით დასახლებული არეალი, შედარებით ერთგვაროვანი გარემო პირობებით ხასიათდება

  • B. 

   მცენარეებითა და ცხოველებით დასახლებული არეალი

  • C. 

   მცენარეებითა და ცხოველებით დასახლებული ერთგვაროვანი გარემო

  • D. 

   ცხოველებით დასახლებული არეალი, შედარებით ერთგვაროვანი გარემო პირობებით ხასიათდება

Back to Top Back to top