17 Aralık Ehliyet Sınavı İlkyardım Soruları

12 Sorular | Total Attempts: 31

SettingsSettingsSettings
Please wait...
17 Aralk Ehliyet Snav lkyardm Sorular


Questions and Answers
 • 1. 
  I. Yaşamı korumakII. İyileşmeyi kolaylaştırmakIII. Durumun kötüye gitmesini önlemekYukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
  • A. 

   Yanlız I

  • B. 

   I ve II

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   I, II ve III

 • 2. 
  “Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?
  • A. 

   Hareket sistemi

  • B. 

   Sindirim sistemi

  • C. 

   Dolaşım sistemi

  • D. 

   Boşaltım sistemi

 • 3. 
  • Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi• İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi• Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi• Güvenli bir müdahale sağlanmasıVerilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
  • A. 

   Yaralıyı değerlendirmenin

  • B. 

   Trafik kazalarını azaltmanın

  • C. 

   Sağlık personeli niteliği kazanmanın

  • D. 

   İnsanları zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmanın

 • 4. 
   Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?
  • A. 

   Uzuv kopması varsa

  • B. 

   Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse

  • C. 

   Çok sayıda kazazedenin bulunduğu bir ortamda tek ilk yardımcı varsa

  • D. 

   Kanaması durdurulamayan kazazede güç koşullarda bir yere taşınacaksa

 • 5. 
  I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?
  • A. 

   I ve II

  • B. 

   I ve III

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   I, II ve III

 • 6. 
  Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?
  • A. 

   Bebeğin yumuşak bir zemin üzerine, sırt üstü yatırılması

  • B. 

   Hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa bebeğin yutmasının sağlanması

  • C. 

   Bebeğin solunum yapıp yapmadığının bak-dinle-hisset yöntemiyle 1 dakika süre ile kontrol edilmesi

  • D. 

   Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
  • A. 

   Yarı oturur pozisyon verilmesi

  • B. 

   Fiziksel hareketinin artırılması

  • C. 

   Hava yolu açıklığının sağlanması

  • D. 

   Soğuk suyla ıslatılmış çarşafla üzerinin örtülmesi

 • 8. 
  Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?
  • A. 

   Kesik yaralar

  • B. 

   Ezikli yaralar

  • C. 

   Delici yaralar

  • D. 

   Parçalı yaralar

 • 9. 
  Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? 
  • A. 

   Baş geride yarı oturuş

  • B. 

   Sırtüstü yatış

  • C. 

   Dik oturuş

  • D. 

   Yan yatış

 • 10. 
  Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? 
  • A. 

   Kazazedenin yalnız bırakılması

  • B. 

   Baş-boyun-gövde ekseninin korunması

  • C. 

   Bilinci açıksa hareket etmesinin sağlanması

  • D. 

   Hava yolu açıklığını sağlamak için koma pozisyonu verilmesi

 • 11. 
  Dıştan veya içten etki eden kuvvetlerle kemik dokusunda oluşan ayrılmaya veya bu sebeplerle kemiğin anatomik bütünlüğünün ve devamlılığının bozulmasına - - - - denir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  • A. 

   Kırık

  • B. 

   Çıkık

  • C. 

   Donma

  • D. 

   Burkulma

 • 12. 
  Kaza geçirmiş yaralıda, solunum ve dolaşım durması varsa ya da olay yerinde yangın ve patlama gibi tehlikeli bir durum söz konusuysa omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? 
  • A. 

   Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

  • B. 

   Heimlich manevrası

  • C. 

   Rentek manevrası

  • D. 

   İtfaiyeci yöntemi

Back to Top Back to top