Ε.Μ.15 Μικρά προβλήματα αναγωγής Β'

5 | Total Attempts: 42

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Μ.15 Μικρά προβλήματα αναγωγής Β

Κάνω εξάσκηση.Βρίσ&kap pa;ω την κλασματική μονάδα όταν ξερω μέρος και όχι το σύνολο της μονάδας


Questions and Answers
 • 1. 
  Τα 3/10 είναι 90. Πόσο είναι το 1/10;
  • A. 

   30

  • B. 

   15

  • C. 

   27

 • 2. 
  Τα 80/100 είναι 240 . πόσο είναι το 1/100;
  • A. 

   3

  • B. 

   24

  • C. 

   30

 • 3. 
  Τα 5/10 είναι 120. Πόσο είναι το 1/10;
  • A. 

   60

  • B. 

   12

  • C. 

   24

 • 4. 
  Τα 35/100 είναι 245. Πόσο είναι το 1/100;
  • A. 

   15

  • B. 

   7

  • C. 

   12

 • 5. 
  Τα 200/1000 είναι 600. Πόσο είναι το 1/1000;
  • A. 

   3

  • B. 

   6

  • C. 

   2

Back to Top Back to top