1.5 Określanie Funkcji Podzespołów Utk Na Podstawie Schematów Blokowych

10 Pyta | Total Attempts: 69

SettingsSettingsSettings
Please wait...
1.5 Okrelanie Funkcji Podzespow Utk Na Podstawie Schematw Blokowych

Questions and Answers
 • 1. 
  SIMD to:
  • A. 

   Zestaw 256 bitowych rejestrów znacznie przyspieszający obliczenia na liczbach stałopozycyjnych.

  • B. 

   Zestaw 128 bitowych rejestrów niezbędny przy wykonywaniu instrukcji SSE procesora na liczbach stało- i zmiennoprzecinkowych.

  • C. 

   Jednostka zmiennoprzecinkowa procesora (koprocesor).

  • D. 

   Moduł procesora realizujący wyłącznie operacje graficzne

 • 2. 
  C/A :
  • A. 

   Przetwarza sygnał cyfrowy na analogowy

  • B. 

   Przetwarza sygnał analogowy na cyfrowy

  • C. 

   Wzmacnia sygnał

  • D. 

   Steruje wszystkimi procesami

 • 3. 
  I/O jest to
  • A. 

   Układ wejścia/wyjścia

  • B. 

   Pamięć operacyjna

  • C. 

   Magistrala adresowa

  • D. 

   Magistrala sterująca

 • 4. 
  ALU jest to:
  • A. 

   Jednostka arytmetyczno-logiczna

  • B. 

   Jednostka wykonawcza

  • C. 

   Rejestr rozkazów

  • D. 

   Dekoder rozkazów

 • 5. 
  Na schemacie przedstawiono kartę dżwiękową. Czym jest DSP:
  • A. 

   Mikroprocesora o architekturze przystosowanej do przetwarzania cyfrowych sygnałów

  • B. 

   Dekoder sygnałów cyfrowych na analogowe

  • C. 

   Dekoder sygnałów analogowych na cyfrowe

  • D. 

   żadna odpowiedź nie jest poprawnma

 • 6. 
  Który z podzespołów karty sieciowej przedstawionej na schemacie odpowiada za realizację określonego protokołu dostępu do medium oraz zapewnienie fizycznego przesyłania informacji ?
  • A. 

   Pamięć lokalna karty

  • B. 

   Interfajs magistrali

  • C. 

   Mikrokontroler

  • D. 

   Blok Mac

 • 7. 
  Który ze wskazanych na schemacie blokowym układów karty dźwiękowej odpowiada za wytwarzanie dźwięków na podstawie sampli? 
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 8. 
  Wyjście RGB na zamieszczonym poniżej schemacie blokowym karty graficznej komputera pełni rolę wyjścia sygnałów
  • A. 

   Cyfrowych

  • B. 

   Analogowych

  • C. 

   Cyfrowo-analogowych

  • D. 

   Analogowo-cyfrowych

 • 9. 
  Jaką rolę w modemie komputera pełni element oznaczony na prezentowanym schemacie blokowym cyfrą 1 ? 
  • A. 

   Sterowanie transmisją cyfrową pomiędzy komputerem a buforem danych modemu.

  • B. 

   Zapamiętanie często używanych nastaw przy realizacji połączeń i transmisji.

  • C. 

   Przetwarzanie danych cyfrowych na zmodulowany przebieg analogowy

  • D. 

   Dopasowanie sygnałów analogowych do wymagań linii telefonicznej.

 • 10. 
  Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono
  • A. 

   Pamięć Cache

  • B. 

   Kontroler DMA

  • C. 

   Kontroler przerwań

  • D. 

   Pamięć ROM

Back to Top Back to top