14 Mayıs 2016 Ehliyet Sınavı Soruları

50 Sorular | Total Attempts: 56

SettingsSettingsSettings
Please wait...
14 Mays 2016 Ehliyet Snav Sorular


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi, kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir?
  • A. 

   Alkol ve madde bağımlılığı

  • B. 

   Uzun yolculuklar ve yorgunluk

  • C. 

   Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı

  • D. 

   Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması

 • 2. 
  Kara yolu ile demir yolunun aynı seviyede kesiştiği bariyerli veya bariyersiz geçitlere ne ad verilir? 
  • A. 

   Okul geçidi

  • B. 

   Yaya geçidi

  • C. 

   Hemzemin geçit

  • D. 

   Rampalı geçit

 • 3. 
  Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
  • A. 

   Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.

  • B. 

   Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.

  • C. 

   Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.

  • D. 

   Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.

 • 4. 
  Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, dur işaret levhası anlamında olup gidilecek yolun açık olduğu görüldükten sonra yeniden hareket edilmesini bildirir? 
  • A. 

   Fasılalı olarak yanıp sönen kırmızı ışık

  • B. 

   Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık

  • C. 

   Yaya figürlü yeşil ışık

  • D. 

   Kırmızı oklu ışık

 • 5. 
  Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 
  • A. 

   Yaya giremez.

  • B. 

   Bisiklet giremez.

  • C. 

   At arabası giremez.

  • D. 

   Motorlu taşıt giremez.

 • 6. 
  Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 7. 
  Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? 
  • A. 

   Hızını artırmalı

  • B. 

   Geriye dönmeli

  • C. 

   Hızını azaltmalı

  • D. 

   Yolun kayganlığını kontrol etmeli

 • 8. 
  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 
  • A. 

   Sağdan ana yola girişi

  • B. 

   Soldan ana yola girişi

  • C. 

   Sağa tehlikeli virajı

  • D. 

   Açılan köprüyü

 • 9. 
  Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir? 
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   I ve II

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   I, II ve III

 • 10. 
  Kanlarındaki alkol miktarı kaç promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır?
  • A. 

   0,20

  • B. 

   0,30

  • C. 

   0,40

  • D. 

   0,50

 • 11. 
  Aksine bir işaret yoksa aşağıdaki taşıtlardan hangisinin, yerleşim yeri dışındaki kara yollarında "azami hız sınırı" diğerlerine göre daha fazladır?
  • A. 

   Otomobil

  • B. 

   Otobüs

  • C. 

   Motosiklet

  • D. 

   Kamyon

 • 12. 
  Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 
  • A. 

   Hızını artırmalı

  • B. 

   U dönüşü yapmalı

  • C. 

   1 numaralı araca yol vermeli

  • D. 

   1 numaralı aracı ikaz ederek durdurmalı

 • 13. 
  Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
  • A. 

   İki şeritli yolun tek şeritli yola dönüşeceğini

  • B. 

   Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini

  • C. 

   Kesik çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

  • D. 

   Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştirebileceğini

 • 14. 
  Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır? 
  • A. 

   Otomobili süren otobüse

  • B. 

   Motorsuz aracı süren motorlu araca

  • C. 

   Motorlu aracı süren motorsuz araca

  • D. 

   Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre

 • 15. 
  Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
  • A. 

   15

  • B. 

   20

  • C. 

   25

  • D. 

   30

 • 16. 
  Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?I-Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.II-1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.III-1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   Yalnız II

  • C. 

   Yalnız III

  • D. 

   I, II ve III

 • 17. 
  Şekildeki gibi dönel kavşağa gelen 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 
  • A. 

   Korna çalıp 2 numaralı aracı durdurmalı

  • B. 

   2 numaralı aracın geçmesini beklemeli

  • C. 

   Hızlanarak yoluna devam etmeli

  • D. 

   Geçiş hakkını kendi kullanmalı

 • 18. 
  I-İtfaiye araçlarıII-Organ ve doku nakil araçlarıIII-Afet ve acil durum hâllerinde afet ve acildurum hizmetlerinde görevli bulunan araçlarIV-Sanık veya suçluları takip eden veya genel güvenlik ve asayiş için olay yerine giden zabıta araçlarıVerilen araçların görev hâli durumunda birbirleriyle karşılaşmalarında, geçiş üstünlüğü ile kavşaklarda ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
  • A. 

   I - II - III - IV

  • B. 

   I - II - IV - III

  • C. 

   II - I - IV - III

  • D. 

   II - III - I - IV

 • 19. 
  Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? 
  • A. 

   Karşılaşmalarda

  • B. 

   Öndeki araç yakından izlenirken

  • C. 

   Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde

  • D. 

   Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken

 • 20. 
  2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur? 
  • A. 

   Sürücü

  • B. 

   Yolcu

  • C. 

   Yaya

  • D. 

   Araç

 • 21. 
  I-Araç lastiği seçimiII-Çevre ve iklim koşullarıIII-Fren sistemi performansıVerilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
  • A. 

   Yalnız I

  • B. 

   I ve II

  • C. 

   II ve III

  • D. 

   I, II ve III

 • 22. 
  -Park probleminin artması-Çevrenin bozulması ve kirlilik-Yakıt tüketiminin artması ve israf-Aracın yıpranması ve ömrünün azalması-Trafiğin yoğunlaşması ve trafik kargaşasıVerilen sorunlara aşağıdakilerden hangisi daha fazla yol açar?
  • A. 

   Trafiğin yoğun olmadığı saatlerde trafiğe çıkılması

  • B. 

   Özel araçların zaruri olmayan durumlarda kullanılması

  • C. 

   Aynı istikamete giden kişilerle aracın müşterek kullanılması

  • D. 

   Mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi

 • 23. 
  Haritalarda gösterilen şekildeki işaret, aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır?
  • A. 

   Uluslararası yol

  • B. 

   Devlet yolu

  • C. 

   Demir yolu

  • D. 

   Otoyol

 • 24. 
  Tıbbi yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj nasıl olmalıdır? 
  • A. 

   Gizli

  • B. 

   Şifreli

  • C. 

   Ayrıntılı ve uzun

  • D. 

   Kısa, öz ve anlaşılır

 • 25. 
  Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin ikinci değerlendirilme aşamalarından olan "Görüşerek Bilgi Edinme" basamağında yer alır?
  • A. 

   Solunum sayısının değerlendirilmesi

  • B. 

   Hoşgörülü ve nazik davranılması

  • C. 

   Bilinç düzeyinin kontrol edilmesi

  • D. 

   Cilt renginin değerlendirilmesi

Back to Top Back to top