Ε.Γεω.13. Διαλέγω το σωστό

10 Kysymyst | Total Attempts: 11

Settings
Please wait...
Ε.Γεω.13. Διαλέγω το σωστό

Διάλεξε το σωστό για να συμπληρωθεί το κείμενο.


Questions and Answers
 • 1. 
  Η οροσειρά της _______________ αποτελεί το βόρειο φυσικό σύνορο της χώρας μας με τη Βουλγαρία.
  • A. 

   Πίνδου

  • B. 

   Ροδόπης

  • C. 

   Κρήτης

 • 2. 
  Απλώνεται στις βόρειες περιοχές της ____________________ .
  • A. 

   Θράκης

  • B. 

   Ηπείρου

  • C. 

   Θεσσαλίας

 • 3. 
  Μία  γνωστή κορυφή της είναι το βουνό_________________ 
  • A. 

   Καραφλό

  • B. 

   Κουρούπα

  • C. 

   Φαλακρό

 • 4. 
  Η άλλη μεγάλη κορυφή είναι ο ______________
  • A. 

   Όρβηλος

  • B. 

   Όλυμπος

  • C. 

   Άρβυλος

 • 5. 
  Η οροσειρά της _________________ διασχίζει την Ήπειρο και τη Στερεά Ελλάδα.
  • A. 

   Ροδόπης

  • B. 

   Ίδης

  • C. 

   Πίνδου

 • 6. 
  Συνέχεια της είναι ο Ταϋγετος  στην ______________
  • A. 

   Στερεά Ελλάδα

  • B. 

   Πελοπόννησο

  • C. 

   Κρήτη

 • 7. 
  και τα Λευκά Όρη και η Ίδη στην ___________________
  • A. 

   Θεσσαλία

  • B. 

   Κρήτη

  • C. 

   Πελοπόννησο

 • 8. 
  Οι ορεινές περιοχές καλύπτουν το __________% του εδάφους της χώρας μας.
  • A. 

   40%

  • B. 

   60%

  • C. 

   80%

 • 9. 
  Τα περισσότερα βουνά μας έχουν κατεύθυνση από τα ______________ προς τα ___________.
  • A. 

   Βόρεια προς τα Νότια

  • B. 

   Νότια προς τα βόρεια

  • C. 

   Βορειοδυτικά προς τα Νοτιοανατολικά

 • 10. 
  Τα βουνά της Ελλάδας αποτελούν μεγάλο μέρος του ____________________ διαμελισμού.
  • A. 

   κάθετου

  • B. 

   οριζόντιου

  • C. 

   κατακόρυφου