1.3. Symbole Graficzne Algorytmów W Posatci Schematów Blokowych.

10 Pytania
1.3. Symbole Graficzne Algorytmw W Posatci Schematw Blokowych.
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Rysunek przedstawia schemat blokowy, na którym znajdują się dwa bloki:
  • A. 

   Wprowadzania danych.

  • B. 

   Decyzyjne.

  • C. 

   Warunkowe.

  • D. 

   Operacyjne.

 • 2. 
  Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 3. 
  Który z przedstawionych symboli graficznych oznacza blok kolekcyjny?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 4. 
  W zamieszczonym na rysunku algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  Rysunek przedstawia symbol graficzny bloku:
  • A. 

   Iteracyjnego.

  • B. 

   Warunkowego.

  • C. 

   Wykonywalnego.

  • D. 

   Programu uprzednio zdefiniowanego.

 • 6. 
  Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują:   
  • A. 

   Trzy bloki decyzyjne.

  • B. 

   Dwa bloki wykonania działań.

  • C. 

   Trzy bloki wykonania działań.

  • D. 

   Dwa bloki wprowadzania danych/ wyprowadzania wyników.

 • 7. 
  Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 8. 
  Wynik pola i obwodu prostokąta podawany jest w bloku:   
  • A. 

   Zakończenia.

  • B. 

   Operacyjnym.

  • C. 

   Warunkowym.

  • D. 

   Wejścia-wyjścia.

 • 9. 
  Przedstawiony schemat blokowy zawiera:    
  • A. 

   Jeden blok decyzyjny.

  • B. 

   Jeden blok operacyjny.

  • C. 

   Dwa bloki warunkowe.

  • D. 

   Jeden blok wejścia - wyjścia.

 • 10. 
  Schemat blokowy przedstawia algorytm:  
  • A. 

   Warunkowy.

  • B. 

   Iteracyjny.

  • C. 

   Rekurencyjny.

  • D. 

   Liniowy.