ข้อสอบ ภาค ก ชุด 1.2.8 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม
10 Questions
.