ข้อสอบ ท้องถิ่น/อปท. ภาค ก ชุด 1.2.7 พรบ.กำหนดแผนแและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม
9 Questions
ข้อสอบ ท้องถิ่น/อปท. ภาค ก ชุด 1.2.7 พรบ.กำหนดแผนแและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com