სტომატოლოგიური პათოლოგია (121-160)

40 Questions | Total Attempts: 317

SettingsSettingsSettings
 (121-160) - Quiz

ნაწილი 4


Questions and Answers
 • 1. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ წითელი ბრტყელი ლიქენი (ბულოზური ფორმა)’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 2. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ვულგარული ბუშტოვანა’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 3. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ალერგიული კონტაქტური სტომატიტი’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 4. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ სეტონის აფთოზი’’:
  • A. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 5. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ მაგარი შანკრი’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 6. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ქრონიკული რეციდიული აფთოზური სტომატიტი’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 7. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ მედიკამენტური პიგმენტაცია’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 8. 
  პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის ავადმყოფობათა კლინიკურ-მორფოლოგიურიმანიფესტაციების რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ პეიტც-ეგერს-ტურენის სინდრომი’’:
  • A. 

   ‘’თეთრი’’ დაზიანებები

  • B. 

   ‘’ბუშტუკოვანი’’ დაზიანებები

  • C. 

   ‘’ეროზიულ-წყლულოვანი’’ დაზიანებები

  • D. 

   ‘’პიგმენტური’’ დაზიანებები

 • 9. 
  ტუჩის ავადმყოფობათა რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ აქტინური ქეილიტი ’’:
  • A. 

   საკუთრივ ქეილიტებს

  • B. 

   სიმპტომურ ქეილიტებს

  • C. 

   ფაკულტატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

  • D. 

   ობლიგატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

 • 10. 
  ტუჩის ავადმყოფობათა რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ექსფოლიაციური ქეილიტი ’’:
  • A. 

   საკუთრივ ქეილიტებს

  • B. 

   სიმპტომურ ქეილიტებს

  • C. 

   ფაკულტატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

  • D. 

   ობლიგატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

 • 11. 
  ტუჩის ავადმყოფობათა რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ მანგანოტის აბრაზიული ქეილიტი ’’:
  • A. 

   საკუთრივ ქეილიტებს

  • B. 

   სიმპტომურ ქეილიტებს

  • C. 

   ფაკულტატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

  • D. 

   ობლიგატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

 • 12. 
  ტუჩის ავადმყოფობათა რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ტუჩის წითელი ყაეთნის შემოფარგლული კიბოსწინარე ჰიპერკერატოზი ’’:
  • A. 

   საკუთრივ ქეილიტებს

  • B. 

   სიმპტომურ ქეილიტებს

  • C. 

   ფაკულტატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

  • D. 

   ობლიგატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

 • 13. 
  ტუჩის დაავადებათა რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ გარქოვანებული პაპილომა ’’:
  • A. 

   საკუთრივ ქეილიტებს

  • B. 

   სიმპტომურ ქეილიტებს

  • C. 

   ფაკულტატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

  • D. 

   ობლიგატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

 • 14. 
  პირის ღრუსა და ტუჩის დაავადებათა რომელ ტიპს მიეკუთვნება ‘’ ფიბრომა ’’:
  • A. 

   კეთილთვისებიან სიმსივნეებს

  • B. 

   სიმპტომურ ქეილიტებს

  • C. 

   ფაკულტატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

  • D. 

   ობლიგატურ კიბოსწინარე ავადმყოფობას

 • 15. 
  სტომატოლოგიურ ავადმყოფობათა რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ‘’ რომბისებრი გლოსიტი ’’:
  • A. 

   ენის მეორად პათოლოგიას

  • B. 

   „ თეთრ“ დაზიანებებს

  • C. 

   „ლურჯ-წითელ“ დაზიანებებს

  • D. 

   ენის პირველად ავადმყოფობას

 • 16. 
  სტომატოლოგიურ ავადმყოფობათა რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ‘’ ნაპრალიანი ენა ’’:
  • A. 

   ენის მეორად პათოლოგიას

  • B. 

   „პიგმენტურ“ დაზიანებებს

  • C. 

   „ლურჯ-წითელ“ დაზიანებებს

  • D. 

   ენის პირველად პათოლოგიას

 • 17. 
  ‘’ დესქვამაციური გლოსიტი ’’, თანამედროვე მოსაზრებით, განიხილება როგორც:
  • A. 

   ენის ძაფისებრი დვრილების ჩამოფცქვნის თანდაყოლილი თავისებურება, ნორმის ვარიანტი

  • B. 

   ენის ემბრიოგენეზის დარღვევა, როდესაც მას უნარჩუნდება კენტი ბორცვი

  • C. 

   ენის ქსოვილების ტრანსეპითელური ინფექცია

  • D. 

   ვეგეტატიური ნერვული სისტემის პათოლოგია,მიმდინარე აგზნების ზღურბლის დაქვეითებით

 • 18. 
  ‘’თანდაყოლილი მაკროგლოსია’’, თანამედროვე მოსაზრებით, განიხილება როგორც:
  • A. 

   ენის ძაფისებრი დვრილების ჩამოფცქვნის თანდაყოლილი თავისებურება, ნორმის ვარიანტი

  • B. 

   ენის ემბრიოგენეზის დარღვევა, როდესაც მას უნარჩუნდება კენტი ბორცვი

  • C. 

   ენის ქსოვილების ტრანსეპითელური ინფექცია

  • D. 

   ენის კუნთოვანი აპარატის ჰიპერტროფია

 • 19. 
  რომელი ჰისტოპათოლოგიური ცვლილებები არის დამახასიათებელი რომბისებური გლოსიტის ბრტყელი ფორმისათვის:
  • A. 

   ეპითელური შრის გათხელება, ძაფისებრი დვრილების გაბრტყელება, პარაკერატოზი, ზომიერი ჰიპერკერატოზი, სუსტი პერივასკულური ინფილტრაცია

  • B. 

   ძაფისებრი დვრილების ჰიპერპლაზია, მათი პიგმენტაცია და გამოხატული ჰიპერკერატოზი

  • C. 

   სტრუქტურული ცვლილებები არ არის, ან უმნიშვნელოა - აღინიშნება ცალკეული დვრილების შეშუპება, ან ჰიპერტროფია

  • D. 

   ეპითელიუმის ზომიერი გაბრტყელება, ქვემდებარე ქსოვილის სუსტი ლიმფოციტურ- ჰისტიოციტური ინფილტრაცია, ნაკლები ინტენსივობის აკანთოზი და ფიბროზი

 • 20. 
  რომელი ჰისტოპათოლოგიური ცვლილებები არის დამახასიათებელი გლოსიტის პაპილომური ფორმისათვის:
  • A. 

   ეპითელიუმის მკვეთრად გამოხატული აკანთოზი და ჰიპერკერატოზი, ქვემდებარე ქსოვილის ლიმფოციტურ-მონოციტური ინფილტრაცია, აღინიშნება შემაერთქსოვილოვანი პროლიფერაცია

  • B. 

   ძაფისებრი დვრილების ჰიპერპლაზია, მათი პიგმენტაცია და გამოხატული ჰიპერკერატოზი

  • C. 

   სტრუქტურული ცვლილებები არ არის, ან უმნიშვნელოა - აღინიშნება ცალკეული დვრილების შეშუპება, ან ჰიპერტროფია

  • D. 

   ეპითელიუმის ზომიერი გაბრტყელება, ქვემდებარე ქსოვილის სუსტი ლიმფოციტურ- ჰისტიოციტური ინფილტრაცია, ნაკლები ინტენსივობის აკანთოზი და ფიბროზი

 • 21. 
  პირველადი ნაწილობრივი მუდმივი კბილების ადენტიის (Adentia prima parcialis) მიზეზებია:
  • A. 

   კბილების ჩანასახების არ არსებობა

  • B. 

   სარძევე კბილების ანთებითი პროცესები, კბილების რაოდენობის შემცირება,ტრემების გაჩენა

  • C. 

   მუდმივი კბილების დაცვენა, ამოვარდნა, ან ამოღება

  • D. 

   სარძევე კბილების რაოდენობის შემცირება, ,ტრემები

 • 22. 
  მინანქრის ადგილობრივი ჰიპოპლაზიის პირველაღმომჩენის პატივსაცემად კბილებს ეწოდა:
  • A. 

   ფურნიეს კბილები

  • B. 

   ტერნერის კბილები

  • C. 

   ჰატჩინსონის კბილები

  • D. 

   ფლუგერის კბილები

 • 23. 
  ხანდაზმული ასაკის პაციენტებისათვის დამახასიათებელია:
  • A. 

   მინანქრის კარიესი

  • B. 

   დუღაბის (ცემენტის) კარიესი

  • C. 

   დენტინის კარიესი

  • D. 

   ფისურული კარიესი

 • 24. 
  რა არის კბილების აბრაზია?
  • A. 

   კბილის ჩაჭედვა ალვეოლაში

  • B. 

   კბილების ნაადრევი ამოჭრა

  • C. 

   მინანქრისა და დენტინის პროგრესირებადი, ფიალისებრი განლევა

  • D. 

   კბილების სტრუქტურის სამუდამო დაკარგვა

 • 25. 
  ქრონიკული პულპიტის განვითარებისათვის:
  • A. 

   აუცილებელია კბილის ჩაჭედვა ალვეოლაში

  • B. 

   აუცილებელია კარიესული ღრუს გახსნა კბილის ღრუში

  • C. 

   აუცილებელია პაროდონტული კბილ-ღრძილის ჯიბის არსებობა

  • D. 

   არ არის აუცილებელი კარიესული ღრუს გახსნა კბილის ღრუში

Back to Top Back to top