1.2 Rozpoznawanie Podzespołów Urządzeń Techniki Komputerowej

10 Pyta | Total Attempts: 240

SettingsSettingsSettings
Please wait...
1.2 Rozpoznawanie Podzespow Urzdze Techniki Komputerowej

Questions and Answers
 • 1. 
  Do instalacji procesora na płycie głównej stosuje się:
  • A. 

   Złącze typu IrDa.

  • B. 

   Gniazdo typu AGP.

  • C. 

   Gniazdo rozszerzeń PCI.

  • D. 

   Gniazdo CPU socket lub CPU slot.

 • 2. 
  Na zdjęciu przedstawiono moduł pamięci:
  • A. 

   DDR DIMM

  • B. 

   SIMM EDO

  • C. 

   DDR2

  • D. 

   COMS

 • 3. 
  Przedstawione na rysunku medium transmisji, to kabel:
  • A. 

   Energetyczny.

  • B. 

   Współosiowy.

  • C. 

   światłowodowy.

  • D. 

   Skrętka nieekranowana (UTP).

 • 4. 
  Blok funkcjonalny RAMDAC na schemacie blokowym przedstawia:
  • A. 

   Pamięć ROM karty graficznej.

  • B. 

   Przetwornik analogowo-cyfrowy z pamięcią RAM.

  • C. 

   Pamięć RAM karty graficznej.

  • D. 

   Przetwornik cyfrowo-analogowy z pamięcią RAM.

 • 5. 
  Jaką cyfrą został oznaczony procesor na schemacie płyty głównej komputera?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 6. 
  Jaką kartę rozszerzeń komputera przedstawiono na zdjęciu?
  • A. 

   Telewizyjną (TV).

  • B. 

   Graficzną.

  • C. 

   Dźwiękową.

  • D. 

   Sieciową.

 • 7. 
  W tabeli zamieszczono podstawowe dane techniczne dwóch interfejsów. Wynika z nich, że SATA w porównaniu z ATA ma:
  • A. 

   Mniejszą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

  • B. 

   Większą przepustowość i większą liczbę wyprowadzeń w złączu.

  • C. 

   Mniejszą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.

  • D. 

   Większą przepustowość i mniejszą liczbę wyprowadzeń w złączu.

 • 8. 
  Na schemacie blokowym, przedstawiającym fragment systemu mikroprocesorowego, symbolem X oznaczono:
  • A. 

   Kontroler przerwań.

  • B. 

   Kontroler DMA

  • C. 

   Pamięć stałą ROM.

  • D. 

   Pamięć cache.

 • 9. 
  W tabeli zamieszczono dane katalogowe procesora AMD Athlon 1333 Model 4 Thunderbird. Z jaką częstotliwością realizowane są przesłania międzyrejestrowe?
  • A. 

   133 MHz

  • B. 

   266 MHz

  • C. 

   1 333 MHz

  • D. 

   2 666 MHz

 • 10. 
  Jakie oznaczenie zgodnie z Dyrektywami Rady Europy musi posiadać komputer, by mógł być dopuszczony do sprzedaży na terenie Polski?
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

Back to Top Back to top