Επανάληψη στο άνοιγμα 1♥/1♠

10

Settings
Please wait...
Επανάληψη στο άνοιγμα 1♥/1♠

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Το άνοιγμα 1♥ δείχνει:
  • A. 

   15-17 πόντους και ομαλή κατανομή

  • B. 

   13-19 πόντους και 5φυλλη κούπα

  • C. 

   13-21 πόντους και 4φυλλη κούπα

  • D. 

   13-21 πόντους και 5φυλλη κούπα

 • 2. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♥. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠K Q 5 2♥9 8 6♦10♣J 10 9 8 2
  • A. 

   1♠

  • B. 

   2♣

  • C. 

   2♥

  • D. 

   3♥

 • 3. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♠. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠A 10♥5♦Q J 9 8 5♣10 9 8 5 3
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   1ΧΑ

  • C. 

   2♣

  • D. 

   2♦

 • 4. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♥. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠K Q J 10 9♥7 4 3 2♦5♣Q 9 7
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   1♠

  • C. 

   2♥

  • D. 

   3♥

 • 5. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♠. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠A Q 9 7 4 3 2♥10 8 7 2♦-♣10 6
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   2♠

  • C. 

   3♠

  • D. 

   4♠

 • 6. 
  Ο συμπαίκτης ανοίγει 1♥. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠J 6 5 2♥6 4♦A Κ 10 5♣K Q 3
  • A. 

   1♠

  • B. 

   2♦

  • C. 

   2ΧΑ

  • D. 

   3ΧΑ

 • 7. 
  Ανοίξατε 1♥. Ο συμπαίκτης απάντησε 1♠. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠K 8 5♥A Q 9 8 6♦J 5♣K 8 6
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   1ΧΑ

  • C. 

   2♥

  • D. 

   2♠

 • 8. 
  Ανοίξατε 1♠. Ο συμπαίκτης απάντησε 2♠. Τι δηλώνετε με το παρακάτω χέρι;♠Α Q J 9 5♥A 6♦A K 5 4♣9 7
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   3ΧΑ

  • C. 

   4♦

  • D. 

   4♠

 • 9. 
  Ο συμπαίκτης άνοιξε 1♥. Εσείς απαντήσατε 1♠. Τώρα ο συμπαίκτης επαναδήλωσε 2♦. Τι αγοράζετε με το παρακάτω χέρι;♠Q J 9 5♥J 6♦K 9 5♣J 10 9 4
  • A. 

   πάσο

  • B. 

   2♥

  • C. 

   2♠

  • D. 

   3♣